Nordmenn er helt i verdenstoppen når det gjelder kortbetaling. Bare seks prosent av DNBs kunder bruker kontanter i løpet av den dag. Snart kan sedlene forsvinne helt.

– Norge er raskt på vei i retning det kontantløse samfunn, sier leder for personmarked i DNB, Trond Bentestuen.

Uttak av kontanter er i kraftig nedgang, og bare Islendere bruker kort mer enn nordmenn. I 2014 brukte hver innbygger i Norge kortet 369 ganger i løpet av året, og plastikk benyttes på stadig lavere beløp.

Med ny teknologi som Vipps er det i praksis ingen situasjoner der elektronisk betaling ikke kan erstatte kontanter. Selv barnevakten, bøsseaksjonen eller lotteriet til idrettsforeningen kan betales elektronisk – raskt, trygt og gebyrfritt, sier Bentestuen.

Han mener at dagens barnehagebarn kan bli den første kontantløse generasjonen.

– Med de brukervennlige og sikre elektroniske tjenestene som finnes i dag, er det ingen grunn til at et barn som fødes i Norge i dag, noen gang kommer til å behøve å bruke fysiske mynter og sedler.

Trond-Bentestuen_DNB_foto_O

Nye tjenester baner vei

Han mener produkter som Vipps vil bidra til å redusere behovet for kontanter ytterligere.

– Vipps er ikke bare en tjeneste, det har gitt oss en plattform for å kunne utvikle en rekke nye og enkle tjenester for kundene våre – og som kan redusere behovet for bruk av kontanter ytterligere. Hvis Vipps fortsetter å vokse i popularitet og bruk slik vi har sett hittil, er det ingen grunn til å fortsette med kontanter etter 2020.

Sverige og Danmark ligger en hårsbredd foran når det gjelder å tilpasse lovverket. Blant annet har man i Sverige likestilt kontanter og elektroniske penger, og i Danmark har man foreslått at blant annet restauranter og bensinstasjoner skal kunne nekte å ta i mot kontanter. Bentestuen mener Norge bør følge etter.

– Et første, naturlig skritt politikerne kan ta nå, er å innføre en beløpsgrense for for eksempel kr. 40.000,- for kontantbetalinger, slik mindretallet i det såkalte hvitvaskinglovutvalget foreslo i 2015. Dette vil slik vi ser det, være et viktig skritt i kampen mot hvitvasking i Norge.

Kontanter gir risiko

Han mener det er flere store fordeler ved å fase ut bruken av kontanter. Norges Bank beregnet i 2009 at samfunnets kostnader ved kontantbruk var 3.5 milliarder. Det inkluderer tryikking, sikkerhetstiltak og distribusjon, samt etterfylling og drift av minibanker. Distribusjonen fører også til betydelige CO2-utslipp.

– Nå har ikke bankkontorene kontanter lenger, så de utsettes ikke lenger for ran. Men nå er det andre som er utsatt. Ran av eldre mennesker, butikker, restauranter, busser og drosjer er motivert og muliggjort av kontanter. Ny teknologi gjør at vi nå kan endre dette til beste for alle.

I tillegg legger kontanter til rette for svart økonomi, mener Bentestuen.

– I dag er rundt 50 milliarder kroner i omløp. Norges Bank kan bare redegjøre for 40 prosent av bruken.

Hvor ofte bruker du kontanter? Fortell oss om det i kommentarfeltet

Les også