En stor del av Norges befolkning faller utenfor samfunnet på ulike måter ved å ikke ta i bruk digitale tjenester. Ifølge SSB har over 820.000 nordmenn svake ferdigheter innen IKT. Det vil DNB gjøre noe med.

DNB har det siste året gjennomført en rekke kurs for sine ikke digitale-kunder, spesielt eldre, for å hjelpe dem ta i bruk digitale banktjenester. I møtet med den ikke-digitale delen av befolkningen har det blitt tydelig at det ikke kun er banktjenester på nett som er utfordringen. Mange står også utenfor alt det andre som skjer av digital utvikling og de mulighetene som ligger der. De er rett og slett digitalt isolert. Undersøkelser gjennomført av SIFO viser at 63 prosent av eldre ønsker å bli bedre på å bruke datamaskin og Internett. Ifølge SSB har 400.000 problemer med å bruke internett.

– Vi opplever at svært mange eldre har et sterkt ønske om å lære seg å bruke digitale tjenester, men at de savner hjelp til å heve sine ferdigheter og sitt mestringsnivå. Det vil vi gjøre noe med. Derfor håper vi nå at folk som behersker det digitale, vil hjelpe de som står utenfor, sier konserndirektør i DNB, Trond Bentestuen

trond-bentestuen_22548153718_o-1726x1152
SØKER HJELP: Direktør for personmarket i DNB, Trond Bentestuen, frir til de som er gode på digitale tjenester. DNB ønsker nå å skrive Bruksanvisningen for internett.

Digital kompetanse er avgjørende for samfunnsdeltakelsen

Med seg på laget har DNB Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som støtter initiativet og understreker hvor viktig det er å sikre en god overgang til digitale tjenester:

– Å sikre en bedre digital kompetanse blant eldre er nødvendig for å forhindre et digitalt klasseskille som kan true den norske velstandsmodellen. Ikke bare fordi mange viktige tjenester er i ferd med å bli digitale, men også fordi det kan gjøre det lettere å delta sosialt, både gjennom nettbasert kommunikasjon og digitale møteplasser. Bruksanvisningen for internett tilrettelegger for pedagogisk opplæring mellom digitale og ikke-digitale forbrukere som kan gi flere eldre en følelse av mestring og læringslyst i egen hverdag. Det er viktig brobygging i samfunnet, sier statssekretær for kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey.

Bruksanvisning for digitale tjenester

Som bank kan DNB hjelpe den ikke-digitale befolkningen med å forstå hvordan de enkelt kan bruke internett til ulike banktjenester, men Internett er jo så uendelig mye større og byr på mange flere muligheter enn dette. Derfor igangsetter de nå prosjektet ”Bruksanvisningen for Internett”.

Forskning viser nemlig at den beste måten å inkludere mennesker i det digitale felleskapet er gjennom å tilby dem digitale støttespillere som kan være veivisere for bruk og kunnskap. Derfor blir bruksanvisningen laget av mennesker som allerede er digitale – for analoge mennesker. Innholdet skal hjelpe dagens ikke-digitale borgere til å kunne ta del i dagens digitale samfunn. For vi er nemlig helt sikre på at internett, det er for alle.

Den kommende måneden vil DNB etterlyse innspill på nett og i sosiale medier. Alle som benytter Internett og digitale tjenester i hverdagen oppfordres til en felles innsats for å engasjere dem som trenger litt hjelp for å komme i gang.

Bruksanvisningen vil omhandle følgende tema:

  • Banktjenester
  • Reise
  • Internett som leksikon
  • Kjøp og salg på nett
  • Tv og film
  • Nyheter når og hvor du vil
  • Musikk og radio
  • Hold kontakten på nett

Den digitale bruksanvisningen finner du her.

Hva er ditt beste tips om bruk av internett? Del det her!

Les også