Bolig

Bo for livet

«Nybyggingstallene er alt for lave til å fange opp økningen av enslige husholdninger og personer i boligsøkende alder. I den perioden befolkning økte med 15 % og husholdningene med 42…