Trenger din bedrift lån? Mange i oppstart- og vekstfasen er opptatt av hva som skal til for å få et lån til sin bedrift. I denne saken viser vi deg hva som vi som bank er opptatt av.

En bank som gir lån er i hovedsak opptatt av to ting:

  1. At bedriften klarer å tilbakebetale lånet
  2. At banken har sikkerhet i eiendeler dersom det blir vanskelig for bedriften å tilbakebetale lånet

I tillegg er banken veldig opptatt av prosjektet bak lånet.

Betalingsevne

For at du og din bedrift skal få lån, må banken ha tro på at dette kommer til å bli tilbakebetalt. Betalingsevne er avhengig av hvor mye kontanter, eller lett omsettelige midler, selskapet ditt har. Banken er derfor interessert i hvordan bedriftens likviditet er i dag, men også hvordan kontantstrømmen vil utvikle seg. Sjekk altinn.no for likviditetsbudsjett.

Sikkerhet

Sikkerhet er eiendeler som långiver har rett til å overta dersom lånet ikke betales tilbake. Det finnes mange former for sikkerhet – fra sikkerhet i bedriftens eiendeler til kausjon eller fast eiendom. Snakk med banken om hva som kan være aktuelt for din bedrift.

bedrift lån

1. Vær bevisst på kontantstrømmene

Ha oversikten over kontantstrømmene og ha et bevisst forhold til betalingsdatoer. Det er også viktig å forbedre kvaliteten på kontantstrømmen. Dersom din bedrift for eksempel har en kundestruktur med få kunder, er bedriften mer sårbar dersom en kunde får betalingsproblemer. I slike tilfeller kan det være lurt å vurdere en forsikring av fordringene.

2. Vurdér factoring eller kassekreditt

Mange bedrifter får problemer med likviditeten fordi de må betale leverandører før de selv får innbetalinger fra sine kunder. Men det kundene skylder, har en verdi og kan selges. Dette kalles factoring og sikrer at bedriften din får pengene sine selv om kunden ikke kan betale deg. For eksempel kan bedriften bruke det kunden skylder som sikkerhet for en kassekreditt. Factoring er den løsningen som raskest gir tilgang til penger.

Kassekreditt er en kredittramme som knyttes opp til en bedriftskonto, og som gjør at bedriften kan disponere kontoen opp til det avtalte beløpet. Det er viktig å sørge for at kassekreditten er stor nok. Om det kommer måneder hvor inntektene svikter, eller noe slår feil, er det svært viktig å ha tilgang til nok penger.

Trenger din bedrift lån? Kontakt din bank for å få gode råd

Det finnes mange løsninger på likviditetspress. Ta kontakt med banken din for å få råd om hva som vil lønne seg for deg og din bedrift.

Banken vurderer alle lånesaker hver for seg. Det er derfor viktig med en skikkelig forretningsplan som inneholder budsjetter, oversikt over hvem som skal drive hva, hvor og hvorfor.

Les også