2014 ble et rekordår med etablering av nesten 58.000 nye bedrifter. Nye tall fra SSB viser at det ble etablert nesten 5 prosent flere bedrifter i 2014 enn året før.

Det er tydelig at mange går med en gründerdrøm i magen, og flere velger også å sette drømmene ut i live. Siden 2001 har nemlig antall nye bedrifter økt med hele 66 prosent.

Tallene viser at flest nyetableringer kom innen ulike former for tjenesteyrker, bygg- og anleggsbransjen og varehandelen. Dette vitner om tro på fremtiden, skal vi tro sjef for bedriftsmarked Norge i DNB, Kjerstin Braathen.

– Fremtidstroen må være god når så mange etablerte seg i fjor. Sett i lys av oljebremsen og lavere aktivitet i norsk økonomi blir det derfor veldig interessant å se hvordan disse bedriftene kommer til å utvikle seg. Vi heier på alle de som ønsker å starte for seg selv og gir gjerne råd og hjelp, sier hun.

8405262858_1f341b8305_k

 

I 2013 ble det etablert 51.600 bedrifter. 2014 ble derfor et rekordår med 58.000 bedrifter. Går vi tilbake til 2001, ble det kun etablert 35.000.

Flest enkeltpersonforetak

Den nye statistikken viser også at flest etablerer et enkeltpersonforetak. Nærmere seks av ti gründere går for denne eierformen, mens fire av ti starter aksjeselskap.

– Vi ser at veldig mange starter bedriften sin som et enkeltpersonforetak, men etter en tid går de over til å bli aksjeselskap. Redusert aksjekapitalkrav (fra 100.000 kroner til 30.000 kroner journ.anm) er nok årsaken til dette, men de sosiale rettighetene man får som ansatt i et AS er goså meget viktig for mange, sier Braathen.

Seks råd til deg som ønsker å starte for deg selv:

  1. Du må være 100 prosent dedikert til det du vil holde på med. For å lykkes må du bruke tid og energi.
  2. Lag en god forretningsplan. I planen beskrives blant annet forretningsideen, hvem som er kundene og konkurrentene, og hvordan bedriften skal markedsføres. Lag planer for økonomien og sett opp budsjetter og avklare hvordan bedriften skal administreres, finansieres og hvordan penger skal tjenes.
  3. Oppstartkapital og egenkapital har du behov for – og planlegg for stramme økonomiske tider. Det finnes ulike støtteordninger. Sjekk Innovasjon Norge for etablererstipend og ta kontakt med næringsetaten i din kommune for å høre om deres støtteordninger.
  4. Hold kostnadene nede. Hold kostnadene lave, skaff bedriften best mulig betalingsbetingelser og få inn utestående penger så raskt som mulig.
  5. Når bedriften er oppe og står, må du passe veldig godt på kontantstrømmene. Se på gapet mellom når du skal betale dine leverandører og når du når inn betalingene fra dine kunder. Husk at det er innbetalingene av utestående fordringer og god kostnadskontroll som sikrer overlevelsen til din bedrift.
  6. Skaff deg medarbeidere eller rådgivere som har en annen kompetanse og ser problemstillinger fra en annen synsvinkel enn du selv gjør

PS! Ikke alle gründere lykkes, til tross for at svært mange går med en drøm om å starte for seg selv. Men hva er grunnen til det? Vel, det kan du lese mer om på mandag. Da legger DNB og Menon frem en stor rapport om hva som skal til for å lykkes.

Les også