Alle bedrifter med minst en ansatt er pålagt å etablere pensjonsordning for sine ansatte. Pensjonsordningen kan enten være ytelsesbasert eller innskuddsbasert.

I en ytelsespensjonsordning definerer bedriften hvor stor pensjonsutbetalingen skal være, for eksempel 66 % av lønn. I en innskuddspensjonsordning definerer man i stedet årlig innskudd, for eksempel 2 % av lønn. Utbetalingene avhenger da blant annet av avkastningen på investert kapital.

Innskuddspensjon /OTP gir forutsigbare innskudd
Har bedriften innskuddspensjon betaler man et innskudd for alle de ansatte som omfattes av pensjonsordningen. Innskuddet må minimum være 2 % av den ansattes lønn mellom 1 G og 12 G. Innbetalingene plasseres på den ansattes pensjonskonto hvor de investeres. Summen av innskudd og oppnådd avkastning utbetales som pensjon ved pensjonsalder.

Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader, er enkelt å administrere for bedriften, og ikke minst forståelig og verdifull for de ansatte.

Utbetaling
Samlet pensjonskapital, d.v.s. innskudd og avkastning, utbetales som alderspensjon. Den ansatte velger selv når utbetalingen av pensjon skal starte, men tidligst fra fylte 62 år. Den ansatte velger også hvor mange år pensjonen
skal utbetales over. Minste utbetalingstid er 10 år, og pensjonen må minimum utbetales frem til den ansatte fyller 77 år.

Skattefordeler
Innbetalingene gir bedriften rett til skattefradrag, og får ikke skattemessige konsekvenser for den ansatte før ved utbetaling.

Innskuddsfritak
Det er obligatorisk å etablere innskuddsfritak for ansatte. Innskuddsfritak innebærer at pensjonsleverandøren dekker innskuddene i forhold til uføregrad dersom den ansatte blir syk.

Etterlatte arver kapital
Ved død blir saldoen på pensjonskontoen utbetalt som pensjon til etterlatte, eventuelt til dødsboet.

Ansatte som slutter
Personer som har vært ansatt i minst et år, får med seg sin oppsparte kapital i form av et pensjonskapitalbevis. Hvis personen slutter innen et år, vil innbetalte midler tilbakebetales til bedriften.

Hvor mye koster det?
Prisen din bedrift må betale for innskuddspensjonsavtalen avhenger av antall ansatte og deres lønn. I tillegg til innskuddene, må bedriften også betale premie for innskuddsfritaket og administrasjonskostnader.

Vil du vite mer?
Hos DNB kan du få vite hvor mye en innskuddspensjonsavtale vil koste for din bedrift. Sender du opplysninger om de ansattes fødselsdato, lønn og stillingsprosent, kan vi gi deg et pristilbud. Du får samtidig en oversikt over hvor mye en slik ordning er ventet å gi i utbetalt alderspensjon til hver av de ansatte. Les mer om dette på dnb.no. 

Selvstendig næringsdrivende?
Er du selvstendig næringsdrivende må du selv ordne din egen tjenestepensjon. 

Les også