Samfunn

Feilen er rettet

Alle de reserverte beløpene er slettet, og saldoer skal nå være riktige. Flere kunder har dessverre de siste dagene opplevd at reserverte beløp på konto ikke har blitt slettet, og…