Gründer

Få inn pengene i tide

Dårlig likviditet eller manglende betalingsdyktighet er årsakene til mange konkurser. Din bedrift er helt avhengig av at kundene dine betaler i tide. Gode råd for å få inn utestående penger:…