NHOs årskonferanse markerer som alltid overgangen til et nytt år. Årets tema, Remix – Det nye arbeidslivet, beskriver tydelig hvilket skifte NHO mener vi står overfor. Det snakkes om en ny industriell revolusjon. En revolusjon med roboter, helautomatisert produksjon og kunstig intelligens som tar over mange arbeidsoppgaver som i dag gjøres av mennesker. Selv om det høres litt skremmende ut, er det en utvikling som er full av muligheter. Selv om det høres litt science fiction ut, er det en utvikling som er nærmere enn mange tror.

Omstilling, Det grønne skiftet, roboter, automatisering og digitalisering. Jeg tror, i likhet med NHO, at vi kommer til å snakke om dette også i årene som kommer. Oljeprisen er i skrivende stund i $ 33/fatet. Dollaren i nesten ni kroner. Endringer som har kommet raskere og kraftigere enn de fleste har ventet. Samtidig har jeg lyst til å begynne 2016 med å se litt tilbake. For vi har allerede snakket om disse begrepene en stund. Effektivisering er ikke noe nytt.

For oss i bankbransjen er de nye ordene fortsettelsen på en utvikling vi har sett lenge. I 1987 jobbet det 68 000 mennesker i finansbransjen. De siste ti årene har vi vært i underkant av 50 000 ansatte. Med like mange ansatte har vi blitt vesentlig mer effektive. Fra år 2000 til i dag har hvert utført timeverk i finansbransjen doblet seg i verdi.

Noen av dagens innlegg ga nesten gåsehud. Mulighetene er så spennende at jeg fikk lyst til kaste meg over dem mens jeg fortsatt satt i salen. Samtidig ble vi minnet på hvilke utfordringer ny teknologi gir. Det er ikke lett å vite hvilke løsninger som blir morgendagens vinnere. Det er viktigere enn noen gang å jobbe for et inkluderende arbeidsliv. Mennesker og maskiner må jobbe side om side. Utnytte sine respektive fortrinn i morgendagens arbeidsliv.

NHOs årskonferanse handlet om framtiden. Det som gjør meg mest optimistisk er likevel fortiden. DNBs viktigste verdi har alltid vært medarbeiderne. Uavhengig av utvikling, er det summen av det vi DNB’ere leverer som avgjør hva vi får til. Hvilken kundeopplevelse du møter. Historien viser at vi kan.

En effektiv bank er viktig for de som drømmer om sin første bolig. En løsningsorientert bank er viktig for de som ønsker å starte for seg selv. En solid bank er viktig for dem som vokser ut av landet. DNB vil være der for alle. Med dagens Vipps og fremtidens Vipps. Med enkle, selvbetjente løsninger og rådgivere for dem som ønsker støtte. Vi vil ha automatiserte og effektive prosesser. Men bak hver prosess ligger en tanke. Bak hver maskin står et menneske.  Og sånn vil det være også i årene som kommer!

Rune

Les også