frist

For 2018 kan du redusere skatten din med inntil 9200 kroner, men da må du være rask. 

Nå kan du redusere skatten din for 2018 med 23 prosent av beløpet du setter inn på IPS-kontoen din i år. Venter du helt til nyttårsaften med å sette inn penger, er du dessverre for sent ute.

Beregn hva du får utbetalt: Test vår IPS-kalkutalor

Sett inn pengene før du tar juleferie

For å få med skattefordelene for 2018 er aller siste frist for innbetaling 28. desember klokken 12.00. Dette gjelder alle DNB-fond. Dersom du ønsker å spare i fond levert av eksterne fondstilbydere, er siste frist 19.desember.

Vi anbefaler derfor alle å gjøre det de skal før 19. desember. Da er du sikker på at du er innenfor fristen. Allerede dagen etter kan det være for sent dersom du ønsker å spare i et fond som ikke er levert av oss i DNB.

Vurderer du å spare til pensjon i IPS?

I IPS kan du spare et valgfritt beløp på inn til 40 000 kroner per år. Hvis du setter inn maksbeløpet i år, vil du kunne redusere skatten din med 9200 kroner for inntektsåret 2018 etter dagens sats for alminnelig inntekt. Du betaler heller ikke formuesskatt av pengene du sparer i IPS.

Når du tar pengene ut fra IPS-kontoen, må du betale skatt på hele sparebeholdningen med skattesatsen for alminnelig inntekt. For 2018 er skattesatsen 23 prosent.

Fordeler med IPS:

 • Fradrag i alminnelig inntekt for beløpet man sparer
 • Innestående på IPS er unntatt fra formueskatt
 • Du kan fortsette sparingen i uttaksperioden og fram til du blir 75 år
 • Forutsatt at du reinvesterer den reduserte skatten underveis i sparingen og har positiv avkastning, vil du få mer i pensjon sammenliknet med sparing utenfor IPS
 • Du betaler ikke skatt på avkastning/verdiøkning underveis i sparingen
 • Beskatning kun som alminnelig inntekt ved uttak

Vær oppmerksom på:

 • Pengene er bundet til pensjon
 • Utbetaling fra IPS må minst vare til fylte 80 år og minimum i 10 år. Første mulige uttak er ved 62 år. Starter du uttak av IPS da, blir utbetalingsperioden 18 år. Ved lav beholdning i IPS kan det gjøres unntak i varighet på utbetalingsperioden
 • Ingen vet med sikkerhet hvordan skattesatser og regler utvikler seg i det lange løp.

Fakta om IPS

 • IPS står for Individuell Pensjonssparing.
 • Du kan spare et valgfritt beløp på inntil 40 000 kroner i året.
 • Du får fradrag for innskuddet ditt i alminnelig inntekt for det året du sparer. Hvis du setter inn maksbeløpet vil du kunne redusere skatten din med 9 200 kroner etter gjeldende skattesats for 2018 (23 prosent) forutsatt at du har inntekt å føre fradraget mot.
 • Pengene du har spart i IPS er unntatt fra formuesskatt.
 • Du betaler ingen skatt på løpende avkastning/verdiøkning.
 • Utbetalinger fra IPS beskattes som alminnelig inntekt (23 prosent for 2018).
 • Pengene i IPS er låst til pensjon og kan ikke tas ut før du er 62 år (unntak ved uførhet).
 • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Unntak gjelder.
 • IPS inngår ikke i felleseie ved skilsmisse.
 • Hvis du dør vil beholdningen benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon til ektefelle/samboer.

Les også: Skal du spare til pensjon kan IPS være et godt valg

Les også