INVITERER UNGE KVINNER: Banksjef for Bergen Sør i DNB, May Sissel Syslak, inviterer unge kvinner i Bergen på kundekveld hvor de vil få tips og råd om både privatøkonomi og hvordan starte egen bedrift.

Valgene du gjør tidlig i livet kan ha store økonomiske konsekvenser. Hvis du velger du å jobbe deltid i 15 år, vær klar over at det kan koste deg 1 million kroner.

I Norge er det fortsatt slik at mange kvinner overlater det økonomiske ansvaret til mannen, og det er fortsatt mer enn dobbelt så mange kvinner som menn som jobber deltid – selv om det gir store økonomiske konsekvenser.

Dette er bakgrunnen for at banksjef for Bergen Sør i DNB, May Sissel Syslak, vil invitere unge kvinner på kundekveld med tips og råd om både privatøkonomi og hvordan starte egen bedrift.

Hvor: DNBs lokaler i Solheimsviken, Solheimsgaten 7C
Tidspunkt: Onsdag 21. mars fra kl 17.00 til 19.30

Program:

  • Jenter og personlig økonomi
  • Gründerdrømmen
  • Mat og mingling

Meld deg på seminaret i Bergen her

Som en smakebit på temaer det vil bli snakket mer om på seminaret får du her noen privatøkonomiske tips og råd og et regneeksempel som viser de økonomiske konsekvensene av å jobbe deltid:

Sørg for å kunne stå på egne økonomiske ben. Å vite at du ikke er økonomisk avhengig av andre gir en god følelse. Selv om du har anledning til å være hjemmeværende eller jobbe lite, så er det ikke sikkert det er verdt det. Tenk også på at du mot formodning en dag kan bli rammet av samlivsbrudd eller andre uforutsette hendelser.

Vær obs på de økonomiske fallgruvene ved deltidsjobbing. Hvis du velger å jobbe deltid eller være hjemmeværende i noen år, sørg for å få kompensasjon for tapt arbeidsinntekt fra mannen eller samboeren din, siden pensjonsopptjeningen din da stopper opp.

Vil du ha økonomisk frihet i pensjonsalderen, eventuelt gå av tidlig, må du planlegge for det og spare på egen hånd eller gjennom en privat pensjonsordning. IPS gir mulighet for å kompensere tapt pensjonssparing hvis du jobber deltid. Dette er i dag det nærmeste man kommer innskuddspensjon for privat sparing. En annen fordel med IPS er også at dette er det eneste private spareproduktet som holdes utenfor felleseie ved en skilsmisse.

Regneeksempel som viser økonomiske konsekvenser ved å jobbe deltid:
En småbarnsmor som jobber 50 prosent fra hun er 30 år med pensjonsalder 70 år: Hun har en fastlønn på 450 000 kroner og innskuddspensjon via jobben med 4 prosent sparing. Avkastningen etter prisvekst forventes å være 3 prosent i hele spareperioden.

Når hun jobber deltid reduseres den månedlige sparingen gjennom arbeidsgiver med 750 kroner per måned. Det som er viktig å merke seg er at hun taper både selve innskuddet og avkastningen hun kunne fått på innskuddet. Når man er ung og har lang horisont utgjør dette en betydelig del av pensjonssparingen.

År med deltidTapt innskuddTapt avkastningSum
19.00020.00029.000
545.00093.000138.000
15135.000226.000361.000

I tillegg får hun heller ikke full sparing i folketrygden på 18,1 prosent. Den halveres også, og det utgjør da nesten 3400 kr i måneden for samme eksempel. Hvis man tar hensyn til dette i tillegg vil man i tillegg tape:

1 år: 40.000 kr
5 år: 204.000 kr
15 år: 612.000 kr

Tenk tidlig på om god lønn er viktig for deg. Selv om rundt 60 prosent av de med høy utdanning nå er kvinner, tjener menn i gjennomsnitt mer. I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. Kvinnene hadde da i gjennomsnitt en bruttolønn på 359.000 kroner mens tilsvarende for mennene var 522.900 kroner. Mye av årsaken ligger i at flere kvinner jobber deltid og i yrkes- og utdanningsvalgene, som fortsatt er tradisjonelle. Få menn utdanner seg innenfor omsorg og undervisning og få kvinner innenfor natur-vitenskap, teknikk- og håndverksfag.

Bruk både hodet og hjertet når du velger yrke. Du skal gjøre det du har lyst til, men det er grunn til å tro at jentene i større grad enn guttene tenker litt for mye med hjertet når de skal velge utdanning og yrke. For å bli god i noe og trives, må du velge noe du liker, men tenk også på om det er noe det vil være etterspørsel etter og som kan gi deg en bra inntekt fremover.

Spar smartere! Undersøkelser viser at flere menn enn kvinner sparer i aksjefond og i enkeltaksjer. Menn nevner også oftere nedbetaling av gjeld og investering i eiendom, mens kvinner nevner banksparing oftere enn menn.
For langsiktig sparing, for eksempel til pensjon, bør du benytte flere sparemåter enn banksparing. Med dagens inflasjon og innskuddsrente er pensjonssparing på bankkonto dårlig butikk. Det er alltid fornuftig å ha penger i banken til uforutsette utgifter. Men hvis du har penger som du ikke har tenkt å bruke på mange år, vurder å investere noe i fond også.

Bli ikke samboer uten videre. Kjøp deg helst inn i samboerens bolig. Flytter du inn i samboerens bolig må du tenke deg godt om. Ofte er det slik at kvinnen betaler for mat, interiør, møbler, oppussing osv. I så fall er du med på å øke boligens verdi, men sitter igjen med null hvis forholdet ryker.
Skriv samboerkontrakt. Det er det altfor få som gjør. Samboerkontrakten vil være til stor hjelp ved et brudd. Men husk at den gjelder kun når dere lever. Det er derfor viktig også å skrive testament.

Ektepakten ordner ikke alt. Er du gift, sett deg inn i familiens økonomi og påse at dere har nødvendige forsikringer. Sørg for å ha død- og uføreforsikring for å kunne slette hele eller deler av gjelden samt betale ut eventuelle særkullsbarn.

Kilder:
DNB
SSB

Les også