BAK ET SMIL: Helseplagene knyttet til stress og jakten etter å hele tiden prestere eskalerer gjerne i studietiden, og fortsetter inn i arbeidslivet. Foto: NTB scanpix.

«Generasjon prestasjon» har blitt et kjent begrep når vi snakker om dagens unge. – Et begrep som bidrar til å legitimere en usunn kultur, ifølge Mental Helse.

Det er mer enn nok å være god, du trenger ikke å være perfekt!

Knyter det seg litt i magen når du leser dette?

Ensomhet, stress og bekymringer er beskrivelser som går igjen i forskningsrapporter som handler om hvordan det er å være ung i dag. Rapporten «Ungdata2017», gjennomført av NOVA, viser blant annet at stadig flere elever på ungdomsskolen og videregående har psykiske helseplager, og at økningen gjelder både gutter og jenter.

Unge har kanskje en for hektisk timeplan der de aldri hviler eller henter seg inn

– I de senere årene har det utkrystallisert seg en «ny» helseutfordring. Dagens unge, både på studier og i arbeidslivet, stiller så høye krav til seg selv og sine omgivelser at de blir syke, sier Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse.

I anledning «Giving Tuesday» har DNB, i samarbeid med Mental Helse, fokus på psykiske helseplager blant unge.

Tirsdag, 27. november, arrangeres det temakveld for unge med fokus på å gi deg verktøyene du trenger for å mestre stress og forventninger. Meld deg på her

Generasjon prestasjon

Medlemsorganisasjonen Mental Helse jobber for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. På 90-tallet var de ikke alene om å observere en negativ utvikling av psykiske helseplager blant unge.

Unge er i opprør med seg selv

– I dag er «generasjon prestasjon» blitt et allment begrep for å legitimere en usunn ung kultur.  Tidligere vendte ungdomsgenerasjonens opprør seg ut mot samfunnet, i form av motkultur, musikk og politisk engasjement. Dagens ungdomsopprør er helt motsatt – de er i opprør med seg selv. De legger et enormt press på seg selv i jaget etter å være perfekt og alltid prestere på topp, sier hun.

 Kornelia (24) måtte på flink pike rehab

Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse.

Fra perfekt student til perfekt ansatt

Ut ifra det Mental Helse erfarer eskalerer gjerne helseplagene i studietiden, for deretter å fortsette inn i arbeidslivet.

Konkurransen blir gjerne enda tøffere og presset større

– I studietiden føler man gjerne på det å ikke strekke til, eller det å ikke være like flink og perfekt som  «alle» andre. Disse følelsene tar mange med seg videre inn i arbeidslivet, der konkurransen gjerne er enda tøffere og presset større, forteller Berg-Heggelund.

Les om Arve som ble sykemeldt grunnet langvarig stress på jobb

– Her er det viktig at arbeidsgiver har gode rutiner for å fange opp slike tendenser hos sine ansatte. Arbeidsgiver bør også jobbe for å skape et klima hvor terskelen er lav for å si ifra og «ta den vanskelige samtalen», enten det er fra en bekymret leder eller en ansatt som for eksempel føler på det å ikke strekke til. Jo mer tabu det er å snakke om, jo mer tid får problemene til å vokse. Arbeid er jo i utgangspunktet en helsefremmende aktivitet som gir mening, mestringsfølelse og tilhørighet, sier hun.

Det dummeste du kan gjøre er å ‘late som’ at du takler det

Bli bevisst på hvem du er

Det er flere faktorer som arbeidsgiver bør være obs på, ifølge Mental Helse.

– Det er viktig også å se på faktorene som ligger utenfor arbeidslivets domene. Ensomhet er en av disse. Mangler man et et fortrolig kontaktnettverk utenfor jobben, kan følelsen av ensomhet påvirke prestasjonen din på jobben. Andre unge har kanskje en for hektisk timeplan der de aldri hviler eller henter seg inn, da er det viktig å skape en kultur om at det er lov å si nei til ting, sier Berg-Heggelund.

Det er fort gjort å føle seg ensom og fremmed

Tore Gustavsen jobber som coach i People and operations i DNB. Her hjelper han blant annet nyansatte med overgangen fra studenttilværelsen til arbeidslivet.

– Denne overgangen kan være krevende for mange og derfor er det viktig for oss som arbeidsgiver å være en støttespiller og gjøre den nyansatte best mulig rustet. Det er fort gjort å føle seg ensom og fremmed. Nye relasjoner skal etableres og det er nye spilleregler som gjelder. Da kan det være godt å ha tenkt over hvem man er som person, hvilke styrker og svakheter man har. Det er også viktig å bli bevisst på hvilke krav og forventninger du har til arbeidslivet, og hvilke forventninger som stilles tilbake, forteller han.

Tore Gustavsen jobber som coach i People and operations i DNB.

Ha mot til å si nei

Ifølge Gustavsen er det særlig én feil man bør unngå som fersk i arbeidslivet: Å holde det for deg selv og «late som» at du takler det.

– Det er vanskelig for sjefen din å vite hvordan du har det eller om du har for mye å gjøre. Derfor er det så viktig at du sier ifra dersom du ikke mestrer eller er usikker på hva som forventes av deg. Sett tydelige grenser og ha mot til å si nei. Det dummeste du kan gjøre er å «late som» at du takler det. Da blir du fort utbrent. Lytt til kroppens signaler og responder på disse, sier han.

Fokuser på alt det du får til og legg bort det du ikke rakk eller klarte

Gustavsen påpeker også hvor viktig det er å unngå å sammenligne seg selv med andre.

– Arbeidslivet er ingen konkurranse. Fokuser på dine egne mål og styr etter disse. Gi deg selv ros når du når målene dine og fokuser på alt du får til, og legg bort det du ikke rakk eller ikke klarte, sier han.

Lettere å chatte med noen

Mental Helse jobber for at det skal bli mer åpenhet rundt det å ha psykiske helseplager.

Vi ønsker oss et samfunn hvor det er mer enn nok å være god, selv om du ikke er perfekt

– Mange opplever i stor grad stigmatisering og skam ved å være åpen. Man frykter sosiale sanksjoner. Særlig de unge er ekstra sårbare, og tidlig behandling og forebygging må ofte vike grunnet manglende åpenhet. Vi er takknemlig for at DNB, som en stor arbeidsgiver, går sammen med oss for å sette fokus på denne problemstillingen. Vi håper at dette kan bidra til at flere våger å si ifra. De unge er jo fremtidens ledere og kulturbærere, og vi ønsker oss et samfunn hvor det er mer enn nok å være god, selv om du ikke er perfekt, sier Berg-Heggelund.

Mental Helse har et tilbud som heter «Sidetmedord». Denne satstingen baserer seg på at dagens unge foretrekker chat over telefon.

– På Sidetmedord kan du chatte med en veileder, lese eller delta på forumet eller sende vennemeldinger. Både forum og vennemelding fungerer godt hvis man ønsker å gi eller få støtte, oppmuntring, tips og dele erfaringer, avslutter Berg-Heggelund.

Vil du bidra til at Mental Helse sin chatfunksjon kan hjelpe enda flere? Vipps en 10-er, eller mer, til 04800. Gå inn på«Kjøp og betal» i Vipps og tast inn 04800. DNB er med på aksjonen og matcher pengene som kommer inn opp til 100.000 kroner. 

Les også