Vi har på lett humoristisk vis regnet oss frem til det som er den ultimate budsjettaperen, og det er en kvinne som har bestilt seg Tesla X og har hjemmeværende mann og små barnehagebarn. Som også er veldig glad i fornøyelsesparker.

Fordi:

  • Hun har nettopp bestilt seg en ny Tesla Model X, som kan bli 70.000 kroner dyrere.
  • Regjeringen vil innføre «Teslaavgift» i form av en engangsavgift på elbil som beregnes ut fra vekt. Dette rammer per i dag kun Tesla Model X og Model S.

 

  • Hun skal lade hjemme, og er en frossen type med varmekabler i alle gulv.
  • Regjeringen foreslår at avgift på elektrisitet økes fra 16,32 øre til 16,58 øre per kilowatt.

 

  • Hun har en hjemmeværende mann og to små barn i barnehage.
  • Regjeringen ønsker å fjerne skatteklasse 2. I dag kan ektepar få et høyere personfradrag ved å velge skatteklasse to, dersom den ene har lav eller ingen inntekt.
  • Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.

 

  • Familien elsker å reise til fornøyelsesparker i feriene og finansierer dette ved å leie ut egen bolig via Airbnb. I tillegg er de svært kulturinteresserte og besøker flittig museer og kino.
  • Regjeringen vil at laveste sats på moms skal øke fra ti til tolv prosent. Dette betyr at aktiviteter som kino, museum, fornøyelsesparker og overnatting på hotell blir dyrere.
  • Regjeringen foreslår å fjerne skattefritak på kortidsutleie av egen bolig og innfører skatt på lik linje med utleie av fritidsbolig.

Les også