FÅR LITT MER:  Økt studiestøtte og endringer i NRK-lisensen kan gi litt romsligere økonomi til studenten i 2020. Foto: Stig B. Fiksdal.

11 måneders studiestøtte og endringer i NRK-lisensen står blant annet på listen i statsbudsjettet for 2020.

Som forventet fullførte regjeringen opptrappingen av 11 måneders studiestøtte, med én ekstra uke.

– Dette er en stor seier for studenten. Vi forventer at neste steg blir en videre opptrapping. Det vi derimot ikke så noe til var tiltak for å nå målet om at 50 prosent av alle studenter skal ha et studieopphold i utlandet, sier Hanna Flood, leder i ANSA.

I tillegg til mer studiestøtte får studenten en annen gladnyhet: Nemlig endringen av NRK- lisens som kan spare studenten for flere tusenlapper i året.

– Et raskt regnestykke med en student som har en bruttoinntekt på 80.000 kroner ved siden av studiegjelden vil få 1.100 kroner mer  å rutte med fra økt studiestøtte og spare inn 2.900 kroner fra NRK-lisensen. Altså 4.000 mer i lommeboka, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Slik kan statsbudsjettet påvirke stundentlommeboken din i 2020?

1.100 kroner mer i studiestøtte: 

Til sommeren 2020 vil studenter motta 11 måneders studiestøtte for første gang. Dette utgjør 1.100 kroner mer i studiestøtte i 2020.

Fjerner NRK-lisensen: 

NRK skal ikke lenger finansieres gjennom lisensen, men bakes inn i skatten. Her sier de nye reglene at hver person skal betale maksimalt 1.700 kroner, i motsetning til dagens lisens som er rett over 3.100 kroner per husstand med TV.

Hvor mye du skal betale kommer an på inntekten din. Har du en inntekt på under frikortgrensen på 55.000 kroner i året, slipper du å betale noe i det hele tatt. Har du en skattbar bruttoinntekt på under 150.000 kroner i året skal du betale kun 200 kroner i skatt til NRK, skriver DN. Da vil du altså spare rett over 2.900 kroner i året.

2.200 nye studentboliger: 

I forkant av budsjettfremleggelsen fortalte Marte Øien, leder i Studentorganisasjonen, at de ventet seg flere studentboliger.

– Tall fra SSBs levekårsundersøkelse fra 2010 viste at 74 prosent av studenters inntekt går direkte til boutgifter. Vi forventet oss derfor en offensiv satsing på bygging av studentboliger for å sikre studentene rimeligere boalternativer, sier hun.

I statsbudsjettet foreslås det å gi tilskudd til 2.200 nye studentboliger.

Leder i Studentorganissjonen, Marte Øien. Foto: NSO.

Kutt i støtteordninger:

Regjeringen foreslår å kutte i minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen gjelder 12.000 mottakere under 25 år.

Det foreslås også å avvikle det såkalte «ung ufør»-tillegget, som er 119 millioner kroner i 2020.

Netthandel blir billigere enn først antatt: 

I fjorårets statsbudsjett ble det bestemt at grenser for toll (10,7 prosent) og moms (25 prosent) på 350 kroner skulle forsvinne fra 1. januar. Derimot foreslås det i et høringsnotat at man skal slippe toll opp til 3.000 kroner. Dette gjelder alle varer, utenom  mat, godteri og brus.

Regnestykke

Kjøper du en genser fra utlandet som koster 340 kroner vil du i dag ikke måtte betale noe ekstra fordi det er under 350-kronersgrensa. Fra 1. januar må du betale 470 kroner  for samme genser. Hvis forslaget om økt grense for tollfri handel får gjennomslag vil genseren koste 425 kroner.

Hva påvirker deg i 2019?

I 2019 har studenten fått tre uker ekstra studiestøtte i juni. På den andre siden fulgte statsbudsjettet med noe som blant annet fikk Studentorganisasjonen til å rase: Reduksjon av stipendet til de som ikke fullfører graden sin.

Som student vil du kunne få omgjort inntil 40 prosent av lånet ditt til stipend, etter hvert som du står på eksamen. Nye reglene sier at du må fullføre graden din for å kunne få maksimalt stipend. Hvis du ikke fullfører vil 15 prosent av stipendet bli tilbakeholdt, slik at du kun får 25 prosent stipend.

Les også