Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB. FOTO: Stig B. Fiksdal

Det er snart nyttår og tid for å ta grep for å spare skatt.

– Hvis du vil spare noen skattekroner må du ta noen grep nå før nyttår, i følge forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl

Spare skatt i BSU

Er du under 34 år og har en skattbar inntekt bør du spare i BSU. Av beløpet du setter inn, maks 25 000 kroner i året, får du 20 prosent skattefradrag. Setter du inn maksbeløpet vil det gi deg 5.000 kroner i spart skatt. Maksimalt samlet sparebeløp er 300.000 kr.

Siden nyttårsaften er på en søndag er siste frist for å overføre til BSU for å få skattefradraget 29. desember klokken 14:30.’

Individuell pensjonssparing

I IPS kan du spare et valgfritt beløp på inn til 40.000 kroner per år. Hvis du setter inn maksbeløpet, vil inntektsskatten din reduseres med 9.600 kroner etter dagens sats for alminnelig inntekt. Du betaler heller ikke formuesskatt av pengene du sparer i IPS. Når du tar pengene ut fra IPS-kontoen, må du betale skatt på hele sparebeholdningen med skattesatsen for alminnelig inntekt, altså 24 prosent etter dagens sats.

I IPS kan du velge mellom mange fond. For å få med skattefordelene for 2017 er aller siste frist for innbetaling torsdag 28. desember klokken 12.00. Dette gjelder alle DNB-fond. Dersom du ønsker å spare i fond levert av eksterne fondstilbydere, er siste frist onsdag 20.desember. Jeg anbefaler derfor alle å gjøre det de skal før 20.desember. Da er du sikker på at du er innenfor fristen.

Aksjer med gevinst

Har du aksjer eller aksjefond med gevinst som du har tenkt å selge, kan det være smart å gjøre det før nyttår. Skatten på aksjer øker nemlig fra 29,76 prosent i 2017 til 30,59 prosent i 2018.
Et annet smart grep kan være å åpne en aksjesparekonto. Innenfor denne kontoen kan du kjøpe og selge uten å betale skatt, i tillegg kan du ta ut innskutt beløp (ikke avkastningen) uten å betale skatt.

Det har vært mye snakk om den såkalte overgangsregelen for aksjesparekonto. Da aksjesparekonto ble lansert, ble det lagt opp til at man i inntektsåret 2017 kunne overføre aksjer og aksjefond skattefritt til en aksjesparekonto ut året. I Statsbudsjettet for 2018 foreslo regjeringen å utvide overgangsregelen til å gjelde til og med 2018. Dette ble vedtatt i Stortinget 12.desember.

Aksjer med tap

Har du aksjer eller aksjefond med tap som du har tenkt til å selge, kan det være lurt å vente til over nyttår. Effekten av tapsfradraget blir noe høyere fordi aksjeskatten som nevnt ovenfor øker.

Husk at det er hvilke aksjeinvesteringer du gjør som vil være avgjørende for hvilken avkastning du oppnår på lang sikt – ikke omtalte skatteendring. Det er heller ikke lov til å spekulere i aksjer for rene skattereduksjonsformål. Du kan derfor ikke selge og kjøpe samme aksjer for nært i tid.

Gaver for å spare skatt

Julen er høytiden for å gi. Husk derfor at gaver til frivillige organisasjoner gir skattefradrag på 24 prosent. Pengebeløpet må utgjøre minst 500 kroner per organisasjon i løpet av året. I år kan du maksimalt trekke fra 30.000 kroner. Gir du 10.000 kroner vil det si 7.600 kroner fra egen konto, mens 2.400 kroner spanderes av staten.

Medlemskap

Ja, du kan spare skatt her også. Betalt fagforeningskontingent kan trekkes fra med inntil 3.850 kroner, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året.

Formueskatt

Har du formue i år på over 1.480.000 millioner kroner må du betale 0,85 prosent av overskytende i formuesskatt. For å redusere formueskatten kan du gi forskudd på arv eller bruke penger på noe du har planlagt å kjøpe allikevel. Husk at barna må være 17 år, hvis ikke lignes formuen deres uansett sammen med foreldrenes. Minner også om at barn som studerer får redusert stipend hvis de har for høy formue.

Husk at kontanter også skal inkluderes i formueskattegrunnlaget, dersom du tar ut eller sitter på kontanter nå før nyttår må du altså huske på å ta disse med i beregningen.

Eller hva med å tjene noen skattefrie kroner før jul?

Biinntekt

Hvis du ikke er næringsdrivende kan du motta 6 000 kroner skattefritt for arbeid utført hjemme hos folk.

Utleie:

Skal du ikke bruke hytta i julen kan du leie ut den for 10.000 skattefrie kroner. Boligen din kan leies ut for 20.000 kroner skattefritt.

spare skatt
winter in Norway, Geilo.

Les også