CH-CH-CH-CH-CHANGES: Endringer i livssituasjonen din kan gi store utslag for skatten din. Her er sjekklisten for om du bør endre skattekortet ditt. Foto: NTB Scanpix

Endringer i livssituasjonen din kan gi store utslag for skatten din. Her er sjekklisten for om du bør endre skattekortet ditt.

Vil du unngå at skatten spiser for mye av lønnen din i 2018? Eller at du får en skikkelig baksmell neste år?

– Hvis du ønsker å treffe riktig, og verken få restskatt eller bli trukket for mye, må du sjekke skattekortet ditt nå og gjøre eventuelle justeringer, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter.

Endringer i livssituasjon

På skattekortet ditt finner du en beregning for hvor mye du skal betale i skatt i 2018 ut ifra inntekten, formuen og gjelden din i 2016.

Men livet er jo gjerne slik at ting endrer seg, og kanskje stemmer ikke dette med hvordan ting vil se ut for deg i det nye året. Skattekortet ditt må henge med på endringene som skjer i livet ditt, påpeker Holter.

– Når du har endringer i økonomien din eller livssituasjonen din vil dette kunne få konsekvenser for hvor mye du skal betale i skatt. Derfor er det viktig å gjøre eventuelle endringer som sikrer deg riktig skattetrekk, sier Holter.

SKJEDD NOE? Kjøpt bolig eller blitt pensjonist? Endringer i livssituasjonen din kan gjøre at du må gjøre endringer i skattekortet, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter. Foto: Skatteetaten.

Sjekklisten for om du bør endre skattekortet ditt:

Har du hatt, eller vet du vil få store endringer i inntekt, formue eller fradrag, bør du endre skattekortet. Noen eksempler kan være hvis du:

 • begynner å jobbe eller bytter jobb
 • har fått lengre eller kortere vei mellom hjem og arbeidssted
 • blir ufør
 • er blitt pensjonist
 • har begynt å ta ut hel eller delvis alderspensjon, eller AFP
 • endrer pensjonsgrad
 • har sluttet i lønnet stilling og bare har pensjon
 • endrer pensjon fra uførepensjon eller etterlattepensjon til alderspensjon
 • får en endring i andre skattepliktige trygdeytelser
 • blir enke eller enkemann
 • har barn som begynner i barnehage, eller som slutter på skolefritidsordning (SFO)/ aktivitetsskole (AKS)
 • har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån
 • har endringer i renteutgifter
 • blir aleneforsørger
 • har overgangsstønad som opphører
 • ser at opplysningene i skattekortet ikke er riktig

Kilde: Skatteetaten.no 

Enkelt å endre skattekortet

I skattekortet ditt er opplysningene dine delt inn i temaer som: Bank og lån, arbeid, trygd og pensjon. -Her kan du enkelt gjøre endringer i opplysningene på de ulike temaene, forteller Holter.

– Når du endrer noe under ett tema vil du automatisk se hvordan dette påvirker skattekortet ditt.

Med noen få tastetrykk kan du altså sikre deg at du betaler riktig skatt i det nye året.

Les også