INDIVIDUELL PENSJONSSPARING: – IPS er en gunstig måte å spare til pensjon på fordi du får en skattefordel på sparingen, sier DNBs pensjonsekspert Stian Revheim. Foto: Stig B. Fiksdal

Velger du én bestemt type sparing får du litt ekstra fart på veien.

I 2017 ble IPS (individuell pensjonssparing) relansert med en ny og gunstigere variant, hvor du kan spare til pensjon med inntil 40 000 kroner i året og få fradrag på inntekten din i skattemeldingen.

IPS gir deg en skattefordel

– IPS er en gunstig måte å spare til pensjon på fordi du får en skattefordel på sparingen. Du kan maksimum spare 40 000 kroner i året og pengene blir bundet frem til du tar de ut som pensjonist, men du får hvert år fradrag på skatten for beløpet du sparer. Men husk at du må betale skatt på hele beløpet når utbetalingen starter. Fordelen ligger i avkastningen som du får på den utsatte skatten, sier Stian Revheim, DNBs pensjonsekspert.

IPS-sparingen er bundet frem til du blir pensjonist

Revheim forteller at mange synes det er vanskelig å starte pensjonssparing, men at man med IPS har fått en gulrot i form av en skattefordel. I tillegg forteller mange at det er fint at pengene er låst frem til de skal brukes.

– I vårt forbrukssamfunn er det mange fristelser og veldig mye å bruke penger på. Med IPS unngår man å bruke pensjonspengene på f.eks. en ny bil eller en ny sofa, da de er bundet, sier Revheim.

Staten hjelper deg med pensjonssparingen

I 2018 er skattesatsen 23 prosent og skattefordelen blir dermed 9 200 kroner dersom du sparer 40 000 kroner IPS i år.

Pensjonseksperten viser her via regneeksempler hvor mye du vil få i pensjon hvis du sparer i IPS:

Eksempel 1:

Du sparer 1 000 kroner i et aksjefond hver måned. Etter 30 år står det 996 344 kroner i aksjefondet. Skatt må betales på avkastningen og du sitter igjen med 808 785 kroner etter å ha betalt skatt på avkastningen.

Eksempel 2:

Du sparer 1 000 kroner i IPS hver måned. Du sparer totalt 12 000 kroner, men i realiteten sparer du kun 9 240 i året ettersom sparingen gir deg en redusert skatt for spareåret på 2 760 kroner (med gjeldende skattesats på 23 % for 2018).

I løpet av 30 år utgjør denne skattefordelen, i form av fradraget sparebeløpet gir deg i alminnelig inntekt, 82 800 kroner som kan benyttes fritt. Du har også i denne eksempelet en pensjonskapital på 996 344 kroner, men må betale skatt (som alminnelig inntekt) på hele beløpet ved uttak. Det betyr at du sitter igjen med kun 767 185 kroner etter skatt. Fordelen du har fått underveis ved å spare i IPS, er brukt opp underveis.

Eksempel 3: 

Du justerer sparingen din i forhold til skattefordelen du får i IPS og skrur opp sparingen til 1 299 kroner hver måned. Siden du får et 23 prosent fradrag i skatten, koster sparingen deg fortsatt kun 1 000 kroner. Etter 30 år utgjør sparingen 1 294 250 kroner, men skattefordelen du har fått underveis i sparingen vil staten nå ha tilbake. Det betyr at du betaler 23 prosent skatt på hele utbetalingen, men likevel sitter igjen med med 996 573 etter skatt.

IPS
IPS-sparing og ulike løsninger.

Prøv IPS-kalkulatoren og se hvor mye du vil få som pensjonist.

Enkle råd for å starte pensjonssparing

1. Skaff deg oversikt over pensjonssparingen din. Hva har du av sparing, hva du kan forvente å få og hvor mye skal du selv spare?
2. Jo tidligere du begynner å spare, jo billigere er det å spare opp det samme pensjonsbeløpet
3. Vær klar over at IPS binder sparepengene dine frem til du blir pensjonist. Ønsker du fleksibilitet for når du skal ta ut sparepengene, må du også spare i andre spareprodukter slik som aksjesparekonto.

Merk: Tallene over er basert på forventet inflasjon lik 2,5 prosent og forventet avkastning på 6,25 prosent.

Les mer om IPS i disse sakene:

Har IPS og marshmallows noe til felles?

IPS 2.0? Dette lurer kundene på om den nye sparesnakkisen

 

Les også