I disse dager tikker feriepengene inn på kontoene til tusenvis av nordmenn. I gjennomsnitt får vi utbetalt nærmere 49.000 kroner hver.  – Sørg for å bruke dem i riktig rekkefølge, sier Silje Sandmæl.

-Tjente du 450 000 kroner i fjor kan du forvente deg å få utbetalt nærmere 49 000 kroner i feriepenger. Hva du bør bruke de til avhenger av økonomien din, sier forbrukerøkonomen.

For å finne ut av feriepengegrunnlaget ditt kan du sjekke lønnsslippen din. Har du rett på fire uker ferie får du 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget ditt.  Har du fem ukers ferie er det 12 prosent. Er du over 60 år gjelder høyere satser.

Alternativt kan du enkelt beregne feriepengene ved å bruke denne kalkulatoren.

Men når du får mange tusen inn på konto, kan det være fristende å bruke dem raskt, og på noe som kanskje er litt unødvendig, mener Sandmæl. Ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB, er det 44 prosent av oss som har tenkt til å bruke feriepengene på nettopp ferie. Sandmæl anbefaler å tenke litt mer langsiktig.

– Stresstest økonomien din og sørg for å bruke pengene i riktig rekkefølge. Betal først ned gjeld med høy rente, deretter ubetalte regninger, sier hun.

Og er bufferkontoen tom, kan utbetalingen av feriepenger være en gyllen anledning til å fylle den opp, i tilfelle du får uforutsette utgifter i fremtiden, sier hun.

– Hvis stresstesten av økonomien er bestått bør du legge en plan for pengene. Noe går kanskje med på ferie eller oppussing, mens har du noe igjen kan det være en god start til å starte eller å spe på sparingen. Nå som renten er såpass lav anbefaler jeg å spare langsiktig i fond. Hvor stor aksjeandel du velger avhenger av hvor mye risiko du ønsker å ta og hvor lenge det er til du skal bruke pengene, sier hun.

Fakta om feriepenger

Hva er feriepenger?

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte lønnsbortfallet når arbeidstaker tar ferie. Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil man uansett ha rett til å ta ferie, men man har ikke rett til feriepenger.

Hvor mye har man krav på i feriepenger?

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum12,5 prosent.

Ikke alle utbetalinger inngår i feriepengeberegningen. Det skal for eksempel ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, eller andel av nettoutbytte. Det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgaven din for opptjeningsåret.

Når skal feriepengene utbetales?

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.
Det mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni.

Les også