NYTT UTSEENDE: Per-Ole Hegdahl er advokat og skatterådgiver i Skattebetalerforeningen og gleder seg til det nye visuelle utseendet og det nye brukergrensesnittet som kommer med den nye skattemeldingen i 2020. Foto: Bo Mathisen

Den nye skattemeldingen som vil rulles ut for de aller fleste neste år, skal gjøre det enklere for skattyteren å få en bedre oversikt sin egen økonomi – og skatt.

DNB Nyheter stilte skatterådgiver og advokat i Skattebetalerforeningen, Per-Ole Hegdahl, noen spørsmål om hva vi har i vente.

Hvorfor lager Skatteetaten en ny skattemelding?

– Fra Skattebetalerforeningens ståsted synes det som at Skatteetaten selv innser at de er bedre tjent med en tettere og bedre dialog med skattyterne. Også Skatteetaten er tjent med et godt forhold til skattyterne for på denne måten å i større grad oppleves som en «samarbeidspart». Dette til tross for at oppdraget deres er å fastsette og tilrettelegge for at riktig skatt og avgift innkreves. I tillegg åpner den nye skattemeldingen for dialog og informasjon om de regler som er aktuelle for det som skattyter ønsker å opplyse om eller endre.

Les: Dette er nytt i årets skattemelding

Vi har store forventninger til brukergrensesnittet

Advokat Hegdahl tror den nye skattemeldingen kan føre til at flere får et noe mer bevisst forhold til egen økonomi og skatt.

– Etter vår oppfatning er det svært naturlig at Skatteetaten jobber aktivt med dette – det kan ikke være et mål å passivisere alle som betaler skatt.

Få DNB Nyheter rett i Messenger

Skal en skatterådgivning være god, må den være konkret

Hva er de mest interessante nyhetene norske skattebetalerne kan glede seg til?

– Foruten et nytt visuelt uttrykk har vi store forventninger til brukergrensesnittet. Dette er noe vi kommer til å følge nøye med på for å sikre at landets skattytere får god og korrekt informasjon i kombinasjon med at skattemeldingen må være enkel å undersøke og korrigere.

Barnefamilie? Disse fradragene bør dere være obs på

SKATTEEKSPERT: Per-Ole Hegdal er advokat i Skattebetalerforeningen, som har en rekke fordeler for deg som velger å bli medlem. Det koster 699,- det første året. Foto: Bo Mathisen

Risiko for feil, bør testes nøye

Alle store nyheter innebærer risiko for feil, både feil fra brukerens side og ikke minst fra den som har laget systemet eller står bak endringene i systemet, minner skatteeksperten om.

– Det er derfor viktig at alt testes nøye før alle får ny skattemelding. I tillegg synes vi det er en fare ved at Skatteetaten selv veileder om forståelsen av regelverket. Da bærer veiledningen automatisk preg av Skatteetatens praksis og forståelse av regelverket. Skal en skatterådgivning være god, må den være konkret og tilpasset den enkelte skattyters situasjon og faktiske forhold.

Advokat Hegdahl i Skattebetalerforeningen er følgelig ikke redd at behovet for skatterådgivere skal reduseres.

Det blir derfor svært spennende å se hvordan dette fungerer i praksis

Må også passe de eldre

Det går rykter om en helt ny visuell opplevelse av skattemeldingen – hva vet dere om dette?

– Det vi har sett av tester tyder på at den skal være framtidsrettet og tilpasset dagens teknologi og plattformer. Et viktig poeng for oss er at den ikke bare skal være enkel for de aller yngste, men at den også er forståelig og brukervennlig for dem som er eldre og ikke så vant med digitale tjenester.

Mindre endringer i faktum gjøre at skatten endres relativt mye

Noe av det som er nytt, er «dialog i tjenesten». Hva tenker dere om denne nyheten, og hvordan vil den fungere for brukeren?

– Dialog er bra, og mang en robot kan sikkert svare på de enkleste spørsmål. Vi opplever imidlertid at selv om det finnes mye bra informasjon om skattereglene, både på våre egne nettsider og på skatteetatens sider, så kan mindre forandringer i faktum gjøre at skatten endres temmelig mye. Det blir derfor veldig spennende å se hvordan dette virker i praksis.

Og nyheten «logiske sammenhenger mellom felter» høres jo uten tvil ut som et smart grep, hva tenker dere om det?

– Vi tenker at så lenge skattemeldingen på denne måten blir lettere å både kontrollere og i så fall korrigere, så er det bra. Fordelene med digitalisering og automatisering bør jo utnyttes til fulle, så får heller vi som skatterådgivere bistå der skatteetaten kommer til kort.

Til slutt: Hvem får prøve den ut først?

– Så langt vi har fått opplyst er det skattytere med relativt enkle skatteforhold som er først ut med å prøve den nye skattemeldingen. Det er først når den nye skattemeldingen blir gjeldende for alle at vi kan se hvordan dette fungerer i praksis. Og det blir spennende!

Les også