FORTSATT UTSIKTER TIL STIGENDE RENTE: Renteutviklingen betyr mest for barnefamilienes privatøkonomi. Foto: NTB Scanpix

Statsbudsjettet som ble lagt frem i går, betyr lite for familienes økonomi og har ingen indirekte påvirkning på renteutviklingen. Det er fortsatt utsikter til stigende renter i Norge.

– Skatteendringene vil gi barnefamiliene litt mer å rutte med, men det som vil betyr mest for økonomien deres fremover er boliglånsrenten, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Ifølge DNB Markets vil ikke statsbudsjettet påvirke Norges banks banks utsikter om høyere rente.

RENTEN VIKTIGST: Utviklingen i boliglånsrenten betyr mest for barnefamilienes privatøkonomi, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal 

Torsdag 20. september satte sentralbanken opp styringsrenten for første gang på over syv år, og DNB Markets anslår at Norges Bank vil sette opp styringsrenten ytterligere to ganger i 2019 og to ganger til i 2020. DNBs makroøkonom Jeanette Strøm Fjære tror det kan bety at den flytende boliglånsrenten ved utgangen av 2020 vil ligge på om lag 4 prosent. Hun mener imidlertid at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen og dermed også til hvordan renten vil utvikle seg.

– Den kan fort komme til å stige både mer og mindre enn det vi har anslått, sier hun.

Her kan du lese mer om hva Strøm Fjære mener om renten og hvorvidt det kan være lurt å sikre seg

STOR USIKKERHET: Makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære, mener at det er stor usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen og dermed også til hvordan renten vil utvikle seg. Foto: Stig B. Fiksdal

Små skattemessige endringer

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 til 22 prosent samtidig som satsene i trinnskatten justeres noe opp. Samlet marginalskatt på utbytte blir holdt omtrent på dagens nivå.

I følge beregninger DNB har gjort betyr skatteendringene at gjennomsnittsfamilien får vel 3.000 kroner mer å rutte med

Men hvis dette går igjennom innebærer det også at alle inntektsfradrag i selvangivelsen blir mindre verdt, ifølge NRK: Har du eksempelvis renteutgifter på boliglånet tilsvarende 50.000 kroner i året, blir skatten kuttet med 11.000 kroner på grunn av rentefradraget neste år i stedet for 11.500 kroner som for inntektsåret 2018. Med renteutgifter på 100.000 kroner blir skattefradraget 1.000 kroner mindre verdt i året. I realiteten betyr det at boliglånet blir litt dyrere.

I følge beregninger DNB har gjort betyr skatteendringene at gjennomsnittsfamilien får vel 3.000 kroner mer å rutte med. (Forutsetninger: Begge tjener 530.000 kroner hver og har tilsammen 3,8 millioner kroner i lån).

Disse avgiftene foreslås endret:

Flypassasjeravgiften legges om. Den reduseres på reise i Norge og Europa til 75 kroner per reise, men økes til 200 kroner på reiser utenfor Europa. Endringene skal etter planen iverksettes fra 1. april 2019. Fra 1. januar 2019 foreslår regjeringen å prisjustere avgiften til 84 kroner per passasjer.

I tillegg skal sukkeravgiften som ble innført i fjor fjernes. Det kan bety at noen matvarer blir litt billigere.

Videre foreslår regjeringen å redusere elavgiften reelt med 1 øre per kilowattime fra 16,58 øre til 15,83 øre pr. kilowattime.

– Dette er bra siden strømutgiftene i vinter er ventet å bli høye som følge av at vi har hatt så mye tørt vær i år. Strømutgiftene bruker vanligvis å toppe seg i januar og februar når det er som kaldest, sier makroøkonom Strøm Fjære.

Noe blir imidlertid dyrere. NRK-lisensen skal økes med 61 kroner i året til 3.038 kroner.

Gratis kjernetid i barnehage for noen toåringer

Det er forslag om at flere familier skal få mulighet til gratis kjernetid i barnehage. Det skal skje ved at også toåringer omfattes av ordningen med gratis kjernetid. Dette skal videreføres som er tilbud til familier med lav inntekt og vil gjelde husholdninger med inntekt på ca. 548 500 kroner eller mindre i 2019.

– Det betyr at disse familiene får mulighet til 20 timers gratis tilbud i barnehage for barn i alderen to til fem år.

Lavere eiendomsskatt for noen kommuner fra 2020

Taket for hvor mye eiendomsskatt kommunene maksimalt kan kreve skal senkes fra 7 til 5 promille av verdien på boliger og hytter. Dette vil medføre at innbyggere i 67 kommuner som i dag krever mer enn 5 promille, får lavere eiendomsskatt.

Les også