ØKNING: Regjeringen foreslår å øke skattefradraget for pensjonister slik at minstepensjonister fortsatt ikke vil betale skatt når personfradraget reduseres. Foto: NTB scanpix

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram i dag. Er du minstepensjonist vil du slippe å betale NRK-lisens og skal dermed betale 3.100 kroner mindre i skatt neste år.

DNB Nyheter følger statsbudsjettet tett. Få siste nytt om hvordan det påvirker din lommebok rett i Messenger her.

NRK-lisensen forsvinner

Regjeringen foreslår å ta vekk NRK-lisensen. Når kringkastingsavgiften fjernes fra 1. januar 2020, skal NRK finansieres over statsbudsjettet. Regjeringen foreslår at omleggingen finansieres ved å redusere personfradraget i inntektsbeskatningen.

– Den som får aller mest igjen for endringen er minstepensjonisten. Han eller hun sparer hele 3.100 kroner, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Øker skattefradraget for pensjonister

Skattereglene for pensjonister er slik at pensjonister betaler mindre skatt enn lønnstakere, samt at trygdeavgift og minstefradraget er noe lavere for pensjonister enn vanlige lønnsmottakere.

– Regjeringen foreslår å øke skattefradraget for pensjonister slik at minstepensjonister fortsatt ikke vil betale skatt når personfradraget reduseres. Har du en pensjonsinntekt på under 203.000 kroner (i 2019), skal du ikke betale skatt, sier Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

SKATTEFRADRAGET ØKER: – Regjeringen foreslår å øke skattefradraget for pensjonister slik at minstepensjonister fortsatt ikke vil betale skatt når personfradraget reduseres, sier Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet. Foto: Bjørg Karin Buttedahl

Redusert eiendomsskatt

Regjeringen vil redusere eiendomsskatten ytterligere, slik at maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom skal være 4 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

– I statsbudsjett for 2019 ble taket redusert fra 7 til 5 promille, med effekt fra 2020. Og nå kommer kanskje et ytterligere kutt fra 5 til 4 promille som vil gjelde fra og med 2021. Cirka 100 kommuner må senke eiendomsskatten ned til fire promille fra og med 2021, sier Sandmæl.

Det kom også en endring med statsbudsjettet i fjor at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på minst 30 prosent for all bolig- og fritidseiendom fra 2020. Kommunene står fritt til å velge en høyere reduksjonsfaktor enn dette. Bruk av formuesgrunnlag (i skattemeldingen) gjøres obligatorisk ved verdsettelse av boligeiendom for eiendomsskatteformål fra 2020.

– Bor du i en av de kommunene som har sju promille, som for eksempel Arendal, Risør, Notodden eller Nordreisa, så betyr det at du i 2020, dersom du har en bolig med eiendomsskatteverdi til 1 million kroner, vil få en reduksjon i eiendomsskatten på 2.000 kroner. I 2021 reduseres eiendomsskatten med ytterligere 1.000 kroner.

Eldreombud

Det opprettes et eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.

–  Dette er en sak som Pensjonistforbundet har jobbet for i mange år. Vi ser fram til at ombudet kommer på plass og i gang med arbeidet, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Davidsen synes det er meget positivt det skal satses på å rehabilitere og bygge nye sykehjem.

– Det er satt av 400 millioner kroner til å bygge nye og rehabilitere kjøkken på sykehjem rundt om i landet.

Forbundslederen er dog bekymret for kommuneøkonomien.

– Det er en generell bekymring for at det i altfor mange kommuner mangler penger til de eldre. Vi ønsker et mer aldersvennlig samfunn. Da må det for eksempel tilrettelegges for møteplasser for eldre, mulighet til å kunne bo hjemme så lenge som mulig og opplæring i digital kompetanse slik at de eldre kan bruke velferdsteknologi, avslutter Davidsen.

Les også