ny offentlig tjenestepensjon

NYTT FORSLAG TIL OFFENTLIG TJENESTEPENSJON: Nå skal det lønne seg å stå i jobb etter fylte 62 år. Foto: NTB scanpix

Regjeringen la i går fram forslag til ny offentlig tjenestepensjon fra 2020.

– For de til sammen ca. 800.000 ansatte i stat og kommunene skal det nå lønne seg å stå i arbeid etter fylte 62 år. Alle år i jobb fram til 75 år gir pensjonsopptjening. Pensjonen kan tas ut fra 62 år, og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes. Det blir også lettere å bytte arbeid fra offentlig til privat sektor uten å tape pensjon, sier Anders Skjævestad, administrerende direktør i DNB Liv.

Forslaget følger opp avtalen om offentlig tjenestepensjon som regjeringen inngikk med arbeidstakerorganisasjonene i mars i fjor.

Pensjonen kan tas ut fra 62 år, og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes

Mulighet til å kombinere arbeid med pensjon

Nå blir det altså færre ulikheter mellom privat og offentlig tjenestepensjon. De som er født etter 1963 kan kombinere arbeid og uttak av pensjon.

Offentlig tilsatte får også frihet til å kombinere arbeid med pensjon

– Med dette forslaget får offentlig ansatte muligheten til å jobbe mer for å kompensere for at den årlige pensjonen reduseres etter hvert som vi lever lengre – den såkalte levealdersjusteringen. Offentlig tilsatte får også frihet til å kombinere arbeid med pensjon, sier Skjævestad.

Her kan du lese mer om hvordan du kan spare til pensjon

DNB ønsker å tilby kommunal tjenestepensjon

Lovforslaget er interessant for DNB fordi de ønsker å tilby kommunal tjenestepensjon igjen, flere år etter at selskapet trakk seg ut av markedet.

– I dag har KLP monopol. Det skyldes blant annet at kommunene ikke ser seg forpliktet til jevnlig å lyse ut sine tjenestepensjonskontrakter på anbud, sier Skjævestad.

– DNB har derfor anmodet myndighetene til å overveie tiltak for å stimulere til nye aktører og konkurranse i dette markedet i tilknytning til innføringen av ny offentlig tjenestepensjon.

Skjævestad forteller at i lovforslaget er det ikke føringer knyttet til konkurransen i markedet. Departementet nøyer seg med å legge til grunn at kommunene selv velger sin pensjonsleverandør innenfor rammen av hovedtariffavtalen og anskaffelsesregelverket.

– Det blir derfor nå opp til partene i tariffoppgjøret å ta stilling til anbudspraksis, avslutter Skjævestad.

ny offentlig tjenestepensjon
ØNSKER Å TILBY KOMMUNAL TJENESTEPENSJON: – DNB har oppfordret myndighetene til å vurdere tiltak for å stimulere til nye aktører og konkurranse i dette markedet, sier administrerende direktør i DNB Liv, Anders Skjævestad. Foto: Stig B. Fiksdal

Hvorfor i all verden bør vanlige folk spare i fond?

Ingeborg (27) fant «millionæroppskriften»

Monopol gir mindre velferd

Les også