Tror du eldrebølgen som kommer kun vil handle om utgifter?

Ikke hvis du har en langsiktig investeringsplan og er opptatt av å treffe på de store megatrendene.

Disse megatrender er samfunnsmessige trender som gjør at sektorer eller bransjer får ekstra gode utsikter til verdiutvikling fremover.

Treff megatrendene

En av de mest forutsigbare megatrendene finner vi innen helse og demografi. Folketallet i verden forventes å øke til 11 milliarder ved utgangen av dette århundret, ifølge FN.

Hovedårsaken er ikke at det fødes flere barn enn før.

Dette gjør at selskaper som tjener penger på helse er en veldig interessant investering

– Antall fødsler per kvinne har lenge vært på vei ned, og man ser for seg at antall barn i verden ikke lenger kommer til å øke. Befolkningsøkningen kommer av at medisinsk behandling gjør at færre dør tidlig i livet, samtidig som de eldre forlenger livet. Dette gjør at selskaper som tjener penger på helse er en veldig interessant investering, sier forvalter i DNB Health Care.

The silver tsunami is coming

Eldrebølgen, også kalt The Silver Tsunami, gjør helsesektoren til en lukrativ bransje. Etterspørselen er nærmest utømmelig, i tillegg til at det er press på budsjetter og en konstant forventning om å få mer helse per krone. Da kreves det effektivisering.

– Selskapene DNB Health Care ser etter er de som utnytter dette og kan bidra til bedre behandling eller tilsvarende behandling til en lavere kostnad. På den måten bidrar vi til et bedre og mer kostnadseffektivt helsevesen.

Eldrebølgen blir business

DNB Health Care kan du kjøpe i nettbanken eller i Spare.

DNB Health Care investerer i aksjer i selskaper innenfor helsetjenester, legemiddel, medisinsk utstyr, bioteknologi og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden.

Les også