Ekstremvarsel er sendt ut for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. I tillegg til Vestlandet, forventes det høyere vannstand Øst- og Sørlandet og i området mellom Stad og Rørvik. Hvis du bor i områdene «Vidar» slår til, er det nå du skal ta forhåndsregler.

Ofte er det de enkle triksene som fungerer best.

– Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Ofte tar flomvannet med seg gjenstander som bidrar til å tette avløpssystemet, så rydd bort ting, skrot og kvister fra hagen som lett kan blir tatt av vannmasser. Se også til at avløp og kummer ikke blir demmet opp, og sørg for at vannet har fritt leide inn i avløpskummene. Dersom det oppstår oversvømmelser som følge av kraftig regnskyll kan det være lurt å varsle kommunen, anbefaler Ketil Vold, skadeleder i DNB.

Overfylte kjellere har blitt et vanlig flomproblem. Fjern derfor verdifulle gjenstander fra kjeller og garasje. Hold dører og vinduer til kjeller lukket, og i verste fall vurder å tette til med sandsekker.

Ikke glem båten

Har du eiendeler nær elv eller innsjø i området hvor det er varslet flom bør du vurdere å trekke det lenger unna bredden.

– Hver gang det er flom får vi inn mange unødvendige skader på biler, campingvogner og lignende som i motsetning til hus kan flyttes fra risikoområder. Erfaringsmessig er campingplasser utsatte fordi de ligger langs elvebredder eller innsjøer, sier Ketil Vold.

– De som har vært rammet av flom og tilbakeslag i rør tidligere bør være ekstra på vakt. Har det skjedd en gang, kan det skje igjen. Det gjelder både de som bor i utsatte strøk nær elvebredder og innsjøer og personer som bor i tettbygde områder der det har vært vannoppsamlinger tidligere.

Gode råd der det er fare for flom:

  1. Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
  2. Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
  3. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
  4. Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet.
  5. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
  6. Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
  7. Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
  8. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor hendelse kan det bli iversatt tiltak fra myndighetene.
  9. Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Kilde: Norsk Naturskadepool

Les også