Etter svært høy boligprisvekst de siste månedene, har veksten nå roet seg i store deler av landet, forteller Terje Halvorsen i DNB Eiendom. – Oslo er igjen unntaket.


På landsbasis gikk boligprisene opp 0,8 prosent i februar, korrigert for sesongvariasjoner gikk de opp med 0,6 prosent.

– Unntaket er igjen Oslo der prisene gikk opp 1,6 prosent sist måned.

Rekordmange salg og høy aktivitet

Selv om prisveksten har roet seg noe, er det ingen treghet i det norske boligmarkedet, sier Halvorsen. –Tvert i mot, aktiviteten har vært rekordhøy.

Det ble solgt hele 6 123 boliger i Norge februar. Så mange salg så tidlig på året har vi kun sett en gang før, i 2015.  Salget fordeler seg imidlertid svært ulikt i landet vårt, sier han.

-I våre to største byer, Bergen og Oslo, er det lagt ut vesentlig færre boliger for salg i år i forhold til tidligere, mens i Stavanger og Trondheim har det vært en stor økning i antallet som er solgt.

Stavanger skiller seg spesielt ut med hele 59 prosent flere solgte boliger i år enn i fjor.

Siddisene har definitivt hoppet ned fra gjerdet og begynt å handle igjen!

 

Boligmarkedet i Stavanger ser ut til å ha løsnet skikkelig, med en voldsom økning i antall solgte boliger og stadig raskere salg. (foto: Istock)

 

Sjekk utviklingen i ulike byer her!

Det går raskere å selge en bolig i Norge nå enn i fjor. De raskeste omsetningene finner vi der det er størst knapphet i forhold til etterspørsel: Oslo og Bergen.

By Omsetnings-tid Prisendring februar -17 Endring 1 år (feb/feb) Gj.snitt kvm.pris (kroner)
Oslo* 13 d 1,6 % 24,0 % 70880
Bergen 21 d 0,4 % 4,5 % 40752
Trondheim 21 d 0,7 % 9,9 % 42722
Stavanger 69 d 0,4 % -1,4 % 37500
Kristiansand 60 d 0,3 % 4,3 % 29 964
Tromsø 37 d 0,5 % 8,0 % 43 311
Fredrikstad 32 d 0,6 % 12,1 % 28 002
Hamar 19 d 1,1 % 13,2 % 29 771
Drammen 12 d 1,1 % 16,1 % 37 808
Tønsberg 29 d 0,6 % 10,9 % 33 010
Norge 38 d 0,8 % 13 % 39658

* dyreste bydel i Oslo, Frogner har kvm pris på 88 897kr, billigste er Stovner med 43 476 kr/kvm

Lengst salgsstid har Haugesund, med 80 dager. Der er prisveksten også lavest i landet med 0,1 prosent.

 

Håper på et stort vårslipp i Oslo

Vi tror vi snart vil se en effekt av  Boliglånsforskriften som vil begrense manges muligheter til å ta opp lån, spesielt i Oslo, sier lederen i Norges største eiendomsmeglingsselskap.

– Samtidig ser vi at knappheten i tilbudet spiller kraftig inn: Så lenge etterspørselen er høyere enn tilbudet vil nok prisene presses videre oppover.

Størrelsen på årets vårslipp av nye boliger vil derfor spille vel så mye inn som innstramningene i boliglånsreglene. En større tilbudsside er normalt det mest effektive middelet for å holde prisveksten på et normalt nivå. Også i Oslo.

 

Tall fra Eiendom Norge og finn.no, 3. mars 2017

 

Les også