AVSTAND SOM GJELDER: For å kunne få dette fradraget må avstanden mellom jobb og hjemmet ditt tur-retur være på minimum 64 kilometer. Foto: Stig B. Fiksdal

Dette fradraget kan du ha krav på uavhengig av om du kjører buss, tog, bil eller sitter på med noen, opplyser forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Torsdag 4. april blir skattemeldingen tilgjengelig på Altinn. Er det 64 kilometer eller mer mellom der du bor og jobben din? Da kan du få fradrag for kostnader knyttet til transport og eventuelle bompenger. Må du overnatte på veien, kan du også få trukket fra utgifter til kost og losji.

– Her kan det være store summer å hente, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Få DNB Nyheter rett i Messenger

Lang nok reisevei til at du har krav på reisefradrag?

For å kunne få dette fradraget må avstanden mellom arbeid og hjemmet ditt tur-retur være på minimum 64 kilometer. Du har krav på fradraget uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilke transportmidler du bruker. Beregn fradraget ditt her.

Her er reglene:

  • Det er bare reiseutgifter som overstiger 22.350 kroner det gis fradrag for i 2018
  • Du får 1,56 koner per kilometer opp til 50.000 kilometer.
  • Overstiger du 50.000 kilometer gis det 0,76 kroner per kilometer opp til 75.000 kilometer.

– Dette betyr at det maksimale fradraget er på 74.650 kroner, når bunnfradraget på 22.350 kroner er trukket fra, sier Sandmæl. 

Kraftig kutt i fradraget for de med pendlerbolig

SPART SKATT: Se Sandmæl sitt regnestykke der Ola kan spare over 10.000 kroner i skatt. Foto: Stig B. Fiksdal.

Slik ser regnestykket ut

– Hvis du oppfyller kravene til å kunne få reisefradrag, må du velge om du vil få fradrag for faktiske kostnader til for eksempel kollektivtransport, ferge eller fly – eller om du vil ha fradrag for antall kilometer, forteller Sandmæl.

Det skilles mellom arbeidsreiser og besøksreiser. Førstnevnte gjelder utelukkende reise, mens sistnevnte gjelder hvis du må reise mellom pendlerbolig og hjemmet.

Fradraget til kun reise fører du i skattemeldingen under post 3.2.8, mens reisekostnad mellom pendlerbolig og hjemmet føres på post 3.2.9. Og har du merkostnader til kost og losji ved opphold utenfor hjemme, fører du dette på post 3.2.7.

Sandmæl setter opp et regnestykke for å vise hvordan det kan påvirke skatten: 

Ola pendler mellom hjemmet sitt i Fredrikstad og jobb i Oslo. Han kjører bil og reiseveien er på 188 kilometer tur/retur. Ola pendler 230 dager i året.

230 dager x 188 kilometer x 1,56: 67.455 kroner

Minus egenandel: -22.350

Sum  reisefradrag: 45.105 kroner 

– Ola må da føre opp 45.105 kroner i post 3.2.8 i skattemeldingen og vil få inntil 10.373 kroner mindre i skatt.

Bruk reisefradragskalkulatoren her til å regne ut hvor mye du kan sette opp 

Les også