Det skjer vannskader omtrent hvert niende minutt, og når det er sprengkulde er hus og hytter ekstra utsatt. Men du kan ta en rekke forholdsregler for å unngå å få et innendørs svømmebasseng eller skøytebane i kjelleren.

– I perioder med kulde ser vi at antall vannskader øker kraftig, og skadeutbetalingene er enorme. Men mange av skadene kan forhindres, sier administrerende direktør i DNB forsikring, Ketil Voll (bildet under).

Tabellen viser oppdaterte tall fra vannskadestatistikken til Finans Norge med antall skader og erstatning ført inn i samme diagram. Tallene er til og med Q3 17, og erstatningstallene er KPI-justert

2010 var et ekstremår med rundt 40.000 skader og der skadeomfanget kom opp i langt over to milliarder kroner. Det meste av dette skyldes frostskader etter ekstreme kuldeperioder. De siste årene har forsikringsselskapene fått inn mellom 20.000 og 25.000 skader, der kostnaden har ligger på mellom én og 1,5 milliarder kroner.

De som er skikkelig uheldige risikerer skader i millionstørrelsen som ofte fører til at de må flytte fra boligen i lange perioder

– De siste vintrene har vært forholdsvis varme, men selv under moderate kuldeperioder får vi mange vannskader inn til oss. Mange av skadene skjer på grunn av frosne rør og rørsprengning, og som oftest skjer dette på grunn av at folk har det for kaldt. De som er heldige slipper unna med bare å miste vannet i huset for en kort periode. De som er skikkelig uheldige risikerer skader i millionstørrelsen som ofte fører til at de må flytte fra boligen i lange perioder, påpeker Voll.

Ryker for eksempel røret på gjesterommet eller ekstratoalettet på loftet, blir det vannskader fra loft til kjeller

Skru på varmen

Forsikringsmann Ketil Voll snakker om vannskader
VANNSKREKK? Ketil Voll frykter en kald vinter.

– Det lønner seg ikke å spare på strømmen når det er sprengkulde. Husk å ha tilstrekkelig med varme med i alle rom med vanninstallasjoner, også i rom man ikke benytter til daglig hvor det kanskje også er en vask. Ryker for eksempel røret på gjesterommet eller ekstratoalettet på loftet, blir det vannskader fra loft til kjeller.

Voll ber også huseiere å være oppmerksom på vannrør i yttervegg eller andre rør og avløpskonstruksjoner som er utsatt for frost.

Antall vannskader på fritidsboliger har eksplodert de senere årene

– Dersom du skal bort, for eksempel på juleferie, er det lurt å stenge hovedstoppekranen i huset. Åpne en av kranene og slipp ut vanntrykket i rørene. Dette minsker sjansen for at rørene fryser i stykker, og du slipper vannlekkasje når isen i røret smelter igjen. Dette er det krav til på fritidsboligen når du ikke er der. Har du glemt å gjøre det er det best å få det gjort nå, for antall vannskader på fritidsboliger har eksplodert de senere årene.

Det anbefales også at utleiere forsikrer seg om at leieboer i huset eller kjellerleiligheten ikke sparer på strømmen, men har tilstrekkelig varme på til å unngå frostskade.

Det lønner seg ikke å spare på strømmen når det er sprengkulde

Råd mot vannskader i kulda

  • Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes.
  • Steng hovedstoppekranen når du reiser bort.
  • Rengjør sluk.
  • Husk tilstrekkelig varme for å unngå frostsprenging av vannrør.
  • Bytt ut gamle slanger til vaske- og oppvaskmaskin.
  • Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om du er bortreist. Bruk gjerne naboer, vaktselskap etc.
  • Ved vannlekkasjer stenger du hovedstoppekranen, ringer rørlegger raskt og gjør det du kan for å fjerne/tørke opp vannet.

Les også