KLIPP OVER CHIPEN. Og hvis du har kort med identifikasjon, ødelegg også personlig informasjon og kortnumre. FOTO: Marit E. Giske

Når du får nytt kort ber banken deg om å klippe i stykker det gamle. For å være helt sikker, klipp i stykker både chip og personlig informasjon.

Dagens betalingskort brukes med chip og stadig oftere også kontaktløst. Det betyr at du istedenfor å dra kortet som tidligere, nå stikker det inn i betalingsterminalen eller bare holder det inntil den for å betale. Dette har fått en kunde til å lure på om det fortsatt holder å klippe kortet i to for å makulere det.

Norge sakker akterut på kontaktløs betaling med kort

Fagansvarlig for kort i DNB, Morten Storholm, presiserer at banken har strenge sikkerhetsrutiner og sikkerhetsmekanismer knyttet til kortfornyelser og kortbruk. Han har ennå ikke opplevd at et klippet kort er blitt misbrukt, men mener at det uansett kan være lurt å klippe litt ekstra.

Hvis du har kort med identifikasjon, ødelegg også personlig informasjon og kortnumre

– Når du mottar et nytt kort så er det som regel fordi du av en eller annen grunn har bestilt et nytt. Eller fordi det gamle snart går ut på dato. Det vil si at du da enten har sperret det gamle kortet ditt – eller at du bruker og har kontroll på det gamle helt til du mottar det nye.

Bruk saksen godt uansett når du skal klippe kortet

Av forsiktighetsgrunner vil Storholm som nevnt uansett oppfordre deg til å gjøre en god jobb med saksen når du først er i gang:

– Klipp over chipen. Og hvis du har kort med identifikasjon, ødelegg også personlig informasjon og kortnumre. Det er like viktig å unngå at personlig informasjon kommer på avveie som å ødelegge chipen. Den kontaktløse delen av kortet vil bli ødelagt av bare ett klipp uansett hvor du klipper.

Les mer om kort, kortbruk og kortsikkerhet her

Les også