PASS PÅ! – Unge kvinner bør ta grep slik at de ikke blir økonomisk avhengig av andre. Å kunne stå på egne økonomiske ben gir en god følelse, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal

Mer enn dobbelt så mange kvinner som menn jobber deltid. Mange blir minstepensjonister.

DNBs erfaringer og undersøkelser som viser at det fortsatt er slik at mange kvinner overlater det økonomiske ansvaret til mannen, og en del tenker nok ikke på de fremtidige økonomiske konsekvensene av å jobbe deltid. Mange av dem som jobber deltid blir sannsynligvis minstepensjonister.  Enslige minstepensjonister får i dag 194.192 kroner i året før skatt.

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, ønsker derfor å gi dagens unge kvinner noen privatøkonomiske råd.

-Generelt sett virker det som om kvinner tenker mer med hjertet enn menn – og at det styrer valgene deres. Det kan sikkert være vel og bra i mange tilfeller, men de bør unngå å sette seg i en situasjon der de blir økonomisk avhengig av andre. Det bør de som velger på jobbe deltid tenke på. Disse bør ta noen grep med tanke på fremtidig privatøkonomi, mener hun.

Siljes råd til unge kvinner:

– Sørg for å kunne stå på egne økonomiske ben. Å vite at du ikke er økonomisk avhengig av andre gir en god følelse. Selv om du har anledning til å være hjemmeværende eller jobbe lite, så er det ikke sikkert det er verdt det. Tenk også på at du mot formodning en dag kan bli rammet av samlivsbrudd eller andre uforutsette hendelser.

– Bruk både hodet og hjertet når du velger yrke. Du skal gjøre det du har lyst til, men det er grunn til å tro at jentene i større grad enn guttene tenker litt for mye med hjertet når de skal velge utdanning og yrke. For å bli god i noe og trives, må du velge noe du liker, men tenk også på om det er noe det vil være etterspørsel etter og som kan gi deg en bra inntekt fremover.

– Vær klar over at det nå er et skrikende behov for IT-kompetanse i nesten alle næringer og ikke minst for flere kvinner med IT-kompetanse. Ifølge undersøkelser som Kantar TNS har gjort for Oda-nettverket utgjør kvinner i dag bare 26 prosent av de ansatte og bare 17 prosent av topplederne i den norske IKT-næringen.

– Tenk tidlig på om god lønn er viktig for deg. Selv om 60 prosent av de med høy utdanning nå er kvinner, tjener menn i gjennomsnitt mer. I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. Mye av årsaken ligger i yrkes- og utdanningsvalgene, som fortsatt er tradisjonelle. Få menn utdanner seg innenfor omsorg og undervisning og få kvinner innenfor naturvitenskap, teknikk- og håndverksfag.

-Vær obs på de økonomiske fallgruvene ved deltidsjobbing. Selv om likestillingen er kommet langt i Norge er det fortsatt slik at over dobbelt så mange kvinner som menn jobber deltid. Å jobbe deltid har store økonomisk konsekvenser. Mange deltidsarbeidende blir minstepensjonister.

Ifølge VG/Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. Blant dem som jobber deltid, er det flere kvinner uten barn enn kvinner med barn under 16 år!

Ifølge SSB var det 146.434 minstepensjonister i Norge ved utgangen av september 2018. Blant de kvinnelige alderspensjonistene var 26 prosent minstepensjonister. Blant mannlige alderspensjonister var kun 4 prosent minstepensjonister.

– Hvis du velger å jobbe deltid eller være hjemmeværende i noen år, sørg for å få kompensasjon for tapt arbeidsinntekt fra mannen eller samboeren din, siden pensjonsopptjeningen din da stopper opp. Vil du ha økonomisk frihet i pensjonsalderen, eventuelt gå av tidlig, må du planlegge for det og spare på egen hånd eller gjennom en privat pensjonsordning.

-Spar smartere! DNBs forbrukerbarometer høsten 2018 viser at nesten 7 av 10 nordmenn sparer, både kvinner og menn. Men kvinner og menn sparer forskjellig. Av de som sparer, sparer bare 29 prosent av kvinnene i aksjefond mot 43 prosent av mennene. Bare 4 prosent av kvinnene sparer i enkeltaksjer mot 15 prosent av mennene. 6 prosent sparer i IPS mot 10 prosent av mennene. Bare 5 prosent av kvinnene sparer i eiendom mot 11 prosent av mennene.

– For langsiktig sparing, for eksempel til pensjon, bør du benytte flere sparemåter enn banksparing. Med dagens inflasjon og innskuddsrente er pensjonssparing på bankkonto alene dårlig butikk. Det er alltid fornuftig å ha penger i banken til uforutsette utgifter. Men hvis du har penger som du ikke har tenkt å bruke på mange år, vurder å investere noe i fond også.

-Bli ikke samboer uten videre. Kjøp deg helst inn i samboerens bolig. Flytter du inn i samboerens bolig må du tenke deg godt om. Ofte er det slik at kvinnen betaler for mat, interiør, møbler, oppussing osv. I så fall er du med på å øke boligens verdi, men sitter igjen med null hvis forholdet ryker.
Skriv samboerkontrakt. Det er det altfor få som gjør. Samboerkontrakten vil være til stor hjelp ved et brudd. Men husk at den gjelder kun når dere lever. Det er derfor viktig også å skrive testament.

-Ektepakten ordner ikke alt. Er du gift, sett deg inn i familiens økonomi og påse at dere har nødvendige forsikringer. Sørg for å ha død- og uføreforsikring for å kunne slette hele eller deler av gjelden samt betale ut eventuelle særkullsbarn.

 

Les også