Tjent penger på utleie, refinansiert boliglånet eller solgt? Her er fradragene du bør vite om i årets skattemelding.
.
Selv om skattemeldingen kommer forhåndsutfylt, betyr ikke det at den er ferdigutfylt, påpeker fagsjef i Skattebetalerforeningen, Rolf Lothe (bildet).

– Uansett om du får igjen på skatten eller må betale baksmell er du nødt til å sjekke om alt stemmer, hvis ikke risikerer du straffeskatt, sier han.

I tillegg kan du spare mange skattekroner hvis du får med deg alle fradragene du har krav på.

Blant annet er boligen et skatteobjekt du bør følge nøye med på i skattemeldingen. Den representerer store verdier og utgifter til bolig og kan utgjøre betydelige fradrag på skattemeldingen.

Rolf Lothe gir deg boligfradragene du bør være klar over i årets skattemelding:

Solgt bolig?

Salg av egen bolig er skattefritt dersom du har eid den i mer enn ett år og brukt den som egen bolig i minst 12 av de 24 månedene før salget.

Selg skattefritt

Du kan godt ha leid ut en del av boligen, så lenge du selv har benyttet minst halvparten, regnet etter utleieverdi. Dersom en del av boligen har vært utleid til næringsvirksomhet, blir likevel denne delen skattepliktig.

SKATTEFRITT: Salg av egen bolig er i Norge skattefritt så lenge du har bodd i den selv i minst ett av de to siste årene før salg, sier Lothe.

 

Har du leid ut?

Utleie av inntil halvparten av egen bolig, regnet etter utleieverdi, er skattefritt. For tomannsboliger som ikke er seksjonert betyr dette at du kan leie ut den ene halvparten skattefritt, så lenge den delen du bor i har minst samme utleieverdi som den delen du leier ut.

Når er utleie skattepliktig?

Leier du ut mer enn dette, er inntekten skattepliktig. Utleie av mer enn halvparten av egen bolig deler av året er likevel skattefri for inntekt inntil 20 000 kroner. Bryter du denne grensen er hele inntekten skattepliktig.

Inntekt fra rene utleieboliger er alltid skattepliktige. Netto leieinntekt skattlegges med en sats på 25 prosent. Er leieinntekten skattepliktig må du fylle ut skjema RF-1189. Husk at med skatteplikt følger også rett til fradrag.

SPØR OM HJELP: Det kan være mye å tjene på å sjekke alle fradrag du har rett på. Se på alle bilagene dine og sjekk post for post.

Skattepliktig utleie: husk fradragene

Har du først skattepliktig leieinntekt, har du også krav på en rekke fradrag. Disse skal føres mot leieinntekten i post 2.8.2.

Mye å spare på å sjekke fradragene

Eksempler på fradrag du kan ha krav til:

  • Vedlikehold
  • Kommunale utgifter
  • Forsikring
  • Festeavgift
  • Annonsering av boligen
  • Eiendomsskatt
  • Møbelslitasje
  • Egne reiseutgifter ifm visning
  • Lys og varme (dersom inkludert i leien)

Fradrag på lån

At man kan trekke fra gjeldsrenter på skatten er velkjent for de fleste. Det kanskje ikke alle vet, er at du også kan trekke fra gebyrer og andre kostnader forbundet med låneopptak og refinansiering.

Fradrag på kostnader forbundet med låneopptak og refinansiering.

Dette omfatter også formidlingsprovisjon, etableringsgebyr og gebyr for prioritetsvikelse.

Fradrag på salg med tap

Hvis du har solgt bolig, tomt eller hytta med tap, kan du ha krav på fradrag. Dette forutsetter at en eventuell gevinst hadde vært skattepliktig.

Tomt: Tap ved salg av tomt er alltid fradragsberrettiget.

Bolig: Har du solgt bolig med tap kan du få fradrag hvis du har brukt den som egen bolig i mindre enn 12 av de siste 24 månedene, og/eller hvis du har eid boligen i under ett år.

Fritidsbolig: Ved salg av fritidsbolig med tap kan du ha krav på fradrag hvis du har brukt den som egen fritidsbolig i mindre enn fem av de siste åtte årene, og/eller eid den i under fem år.

Oversikt over alle boligfradrag

 

Les også