August er tradisjonelt en het måned i leiemarkedet. Tusenvis av studenter skal finne tak over hodet og mange flytter hjemmefra for første gang. Skal du leie et sted å bo, er det vanlig at den du leier av ønsker å opprette en depositumskonto. Men hva er egentlig en depositumskonto og hva skiller den fra en «vanlig» sparekonto?

– En depositumskonto er en sikkerhet for både utleier og leietaker. Grunnen til at utleier ønsker et depositum, er enkelt og greit at vedkommende vil sikre seg mot leietakere som ikke betaler husleie, ødelegger ting eller lar være å vaske ut etter seg den når de skal flytte. For leietaker sin del, handler det om å sikre pengene sine, sier finansrådgiver i DNB, Hanna Folkvord.

Selv om kontoen eies av leietaker, så er det faktisk utleier som skal betale for opprettelsen av kontoen

Rett skal være rett

Noen utleiere kjenner ikke helt til reglene om depositum og kan be om at man setter inn penger på en privatkonto i deres navn. Sånn skal det ikke være.

– Depositumskonto skal opprettes i leietakers navn, og alle renter som påløper i leieperioden skal tilfalle leietakeren. Opprett derfor en depositumskonto i banken med både din og utleiers underskrift, så blir det ikke noe tull. Mange banker har et lite etableringsgebyr for opprettelse av kontoen, og selv om kontoen eies av leietaker, så er det faktisk utleier som skal betale for opprettelsen av kontoen, sier Folkvord.

Kontoen vil være sperret for uttak i utleieperioden, men både leietaker og utleier har mulighet til å kunne se innskuddet til enhver tid.

– Når leieforholdet skal avsluttes, må utleier godkjenne at pengene skal frigis og depositumet tilbakeføres til leietaker innen kort tid, så lenge utleier ikke krever å få noe av depositumet på grunn av mislighold.

Du kan se på pengene som settes inn på depositumskontoen som en form for tvungen sparing

Hvor mye skal du betale i depositum?

Beløpet varierer, men ligger ofte på tre månedsleier. Aldri mer enn seks. Og selv om det kan virke som mye penger der og da, får de aller fleste hele beløpet tilbake når leieavtalen er avsluttet – med renter.

– Du kan se på pengene som settes inn på depositumskontoen som en form for tvungen sparing, sier Folkvord.

P.S: Husk innboforsikring! Det er leietakers ansvar å ha innboforsikring som dekker egne verdier. Mange kan fortsatt være dekket av sine foreldres forsikring, men dette varierer ut i fra hvilken dekning foreldrene har og alderen på barnet. Sjekk derfor opp at du har dekket innboet ditt!

Les også