NOEN FÅR LITT MER: – De fleste nordmenn vil ikke merke de store endringene, men noen skiller seg ut med at de får litt ekstra, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB. Foto: Pernille S. Borchgrevink.

Statsbudsjettet 2020: Noen vil få mer, mens andre vil få mindre. Her er regnestykkene for hvordan det kan påvirke din lommebok.

Mandag 7. oktober la regjeringen fram statsbudsjettet for 2020. I budsjettet foreslås det noen tiltak som vil påvirke småbarnsfamilien, pensjonisten og studenten.

– Blant annet vil en familie med to barn under 6 år få 2.400 kroner mer i barnetrygd i 2020. Til sammen har barnetrygden økt med 3.000 kroner, men siden dette først får innvirkning til neste høst får du utbetalt halvparten, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Sandmæl har regnet på hvordan statsbudsjettet kan påvirke fem forskjellige profiler sin lommebok i 2020:

 • Småbarnsfamilien
 • Enslig forsørger
 • Enslig pensjonist
 • Pensjonistpar
 • Student

OBS: Ikke alle endringene i statsbudsjettet trer i kraft fra 1.1.2020. Dette påvirker regnestykket for 2020, mens du kan vente seg full effekt først i 2021. Både økt barnetrygd og tak for SFO trer først i kraft høsten 2020.

Her er regnestykkene

Småbarnsfamilien

Samlet bruttoinntekt i husholdningen: 640.000 kroner. To barn i barnehage under seks år.

Slik slår det ut:

 • Familien vil dra nytte av økt barnebidrag for begge barna, som samlet utgjør 600 kroner i måneden, fra og med 1. september 2020.
 • Småbarnsfamilien vil ikke dra nytte av SFO-ordningen da husholdningen tjener mer enn 550.000 i året.

Totalt får småbarnsfamilien 2.400 kroner mer å rutte med i 2020, som utgjør 600 kroner i måneden fra 1. september.   

rente
STÅTT PÅ STEDET HVIL: Barnetrygden har stått uendret i 20 år før den økte med 1.000 kroner i året i mars. Nå foreslår regjeringen at den skal økes ytterligere til 3.600 kroner i året for dem som har barn under seks år. Foto: NTB scanpix.

Enslig forsørger

Bruttoinntekt: Under 410.000 kroner. Ett barn i barnehage og ett barn som går i 1. klasse.

Slik slår det ut:  

 • Enslig forsørger vil dra nytte av økt barnebidrag på kroner 300 i måneden fra og med 1. september 2020.
 • I tillegg vil du få reduserte SFO-utgifter på grunn av forslaget om at SFO-plass for første og andreklassinger skal koste maksimalt seks prosent av familiens bruttoinntekt fra neste høst.
 • Fordi personfradraget går ned, grunnet avvikling av NRK-lisensen, så vil enslig forsørger også få litt mer å rutte med i måneden. Det er fordi du slipper NRK-lisens, og heller blir skattlagt ut ifra inntekt.
 • Dersom enslig forsørger i tillegg bor i en kommune som er en del av pilotprosjektet med fritidskort, så kan du søke om å få igjen inntil 2000 kroner i året (per barn mellom 6 og 18 år) for at å delta på en fritidsaktivitet i løpet av ett år.

Totalt får enslig forsørger 6.900 kroner å rutte med i 2020, som blir rett under 600 kroner i måneden*.

gevinst
KAN FÅ MER: Bor du i tillegg i en kommune med over 4 promille i eiendomsskatt kan det være mer å hente siden eiendomsskatten skal ned til dette nivået. Foto: NTB scanpix.

Enslig pensjonist med eller uten formue

Brutto pensjon: 330.700 kroner. Med eller uten formue.

Slik slår det ut:

 • Regjeringen foreslår ingen endringer i skattesatsen på alminnelig inntekt, slik at denne vil være 22 prosent også i 2020.
 • Heller ingen endringer i formuesskatten.
 • Enslig pensjonist med formue vil få litt mer, på grunn av avvikling av dagens NRK-lisens.

Totalt får enslig pensjonist med formue 3.100 kroner mer å rutte med i 2020.

Pensjonistpar

Samlet brutto pensjon: 526.900 kroner. Formue: 1,3 millioner.

Slik slår det ut:

 • Regjeringen foreslår ingen endringer i skattesatsen på alminnelig inntekt, slik at denne vil være 22 prosent også i 2020.
 • Heller ingen endringer i formuesskatten.

Det blir derfor ingen store endring for pensjonistparet.

ny offentlig tjenestepensjon
HVEM FÅR OG IKKE: Enslige pensjonister får litt mer, men ikke de som lever i et parforhold. Foto: NTB scanpix.

Studenten

Brutto inntekt utover studiestøtte: 80 000 kroner.

 • Med årets statsbudsjett kan studenten endelig glede seg over innføring av 11 måneders studiestøtte. De fleste vil få studiestøtten utbetalt i juni 2020.
 • Studenter som tidligere har betalt rundt 3000 kroner for NRK-lisens, vil nå slippe billigere unna på grunn av endring fra lisens til personfradrag. Dette betyr at du nå tar utgangspunkt i inntekt.
 • Fremover kan også flere studenter glede seg over reduserte boutgifter, da det i statsbudsjettet for 2020 planlegges å bygge 2200 nye studentboliger.
 • Regjeringen gjør heller ingen endringer med dagens BSU-ordning.

Totalt får studenten 4.000 kroner mer å rutte med i året.

LITT MER: Økt studiestøtte og endringer i NRK-lisensen kan gi litt romsligere økonomi til studenten i 2020. Foto: Stig B. Fiksdal.

En del blir også dyrere

– Selv om flere av eksemplene ovenfor kommer ut på plussiden neste år, er det også flere ting som blir dyrere. Derfor kan spinninga gå opp i vinninga, avslutter Sandmæl.

Blant annet øker prisen på:

 • Strøm
 • Flyreiser
 • Godteri, saft og brus
 • Lege
 • Barnehage
 • Briller til barn
 • Alkohol og tobakk

Les også