KVINNER OG UNGE FLINKEST: 

I anledning av lanseringen av ny mobilbank ville DNB finne ut av hva slags rutiner nordmenn har når det gjelder regningsbetaling.

Undersøkelsen fra Ipsos viser at e-faktura er den vanligste fakturaformen, etterfulgt av avtalegiro. Det er aldersgruppen 34–49 år som er de ivrigste til å betale med e-faktura. Analysen viser videre at unge mennesker oftere enn de andre sier at de mottar regninger på mail, mens personer i alderen 50-67 år oftere enn de øvrige sier at de har avtalegiro.

Å få en papirfaktura i posten er ikke overraskende stadig mindre vanlig, og har nesten halvert seg på bare to år fra 2016–2018: fra 41 % til 25 %.

Så kommer det spennende i undersøkelsen. Når betaler vi regningene våre?

Her var alternative følgende:

  • Betaler med gang regningen kommer
  • Jeg venter til betalingsfrist (forfall) og betaler da
  • Samler opp og betaler en gang i måneden
  • Det er helt tilfeldig
  • Betaler først når det kommer betalingspåminnelse / purring
  • Vet ikke

En klar todeling rundt regningsbetaling

43 % betaler med en gang regningen kommer – og dette gjelder i større grad kvinner enn menn, og de unge (18-33 år) i større grad enn de mer voksne. 36 % venter til forfallsdato med å betale – og dette gjelder i størst grad personer over 50 år og oftere kunder med e-faktura.

Nesten 20 % gjør som artikkelforfatter og samler opp alt til én dato i måneden (les: lønningsdag). Det er ikke alltid heldig, da det kan by på et par purregebyr inkludert i fakturaene måneden etter.

Og etter det igjen …

10 prosent betaler regninger helt tilfeldig

14 prosent tilhører til de tre nederste kategoriene, hvorav 10 % sier det er helt tilfeldig når de betaler regningene, mens 2 % gjør det når det kommer en purring.

Heldigvis viser undersøkelsen at flere gjør som kvinner og unge mennesker: Betaler regningen med en gang den kommer. For nesten alle de andre alternativene er det en liten nedgang fra 2016–2018.

Les også