KAN SVARE PÅ DET MESTE. Inga Lill Norheim (fra venstre), Kathrine Djuplasti og Jahn-Olav Årnes er blant dem som svarer på spørsmål om DNBs nye prismodell på fond. Foto: Monika Kjendalen

DNBs kunderådgivere får endel spørsmål om den nye prismodellen for fond, og her finner du svarene på de vanligste spørsmålene.

Jeg har fått med meg at prisene på fond blir lavere, men hva går den nye prismodellen ut på?  

Vi kutter forvaltningshonoraret på en rekke av våre aksjefond. Både for indeksfond og for aktivt forvaltede fond. For indeksfondene har det årlige forvaltningshonoraret blitt redusert fra 0,30 prosent til 0,20 prosent.

Når det gjelder våre aktivt forvaltede aksjefond så har vi opprettet nye andelsklasser hvor det faste årlig forvaltningshonoraret er redusert med inntil 57 prosent. Det vil si at det løpende honoraret nå er på 0,75 prosent. Samtidig innfører vi et resultatbasert honorar som kommer i tillegg til det faste honoraret – dersom fondets avkastning er høyere enn den referanseindeksen som fondet sammenligner seg med.

Får kundene automatisk lavere pris på fondene sine nå? 

Prisene på indeksfondene er allerede redusert i fondet, så der trenger ikke kundene gjøre noe for å få den nye, lavere prisen. Når det gjelder de aktivt forvaltede fondene  må kunden selv ta et aktivt valg om hun eller han ønsker å beholde dagens andelsklasse med fast honorar, eller om hun eller han ønsker å flytte over til den nye andelsklassen med et lavere fast honorar og et resultatbasert honorar.

Her kan du flytte over til ny andelsklasse!

Hvorfor velger DNB å innføre et resultatbasert honorar for aktivt forvaltede fond?
Et aktivt forvaltet fond har som mål å slå indeksen det måles mot, altså gjøre det bedre enn markedet. Derfor koster også disse fondene noe mer enn et indeksfond.

Ved å innføre en lavere fastpris og et resultatbasert honorar deler vi risikoen med kunden og tar oss først ekstra betalt for den aktive forvaltningen dersom fondet faktisk gjør det bedre enn indeksen. Vi mener dette er en mer rettferdig måte å ta seg betalt på.

Terje Nansen (fra venstre), Nasip Jahiri og Inga Lill Norheim har fått en del spørsmål om den nye fondsklassen med resultatbasert honorar. Foto: Monika Kjendalen

Hvordan fungerer det resultatbaserte honoraret i praksis?
Hvis fondet gjør det bedre enn indeks vil det beregnes et resultatbasert honorar. Men det beregnes ikke resultatbasert honorar før fondet har slått sin indeks med 0,75 prosent – som er fondets faste årlige pris. Deretter er fordelingen av meravkastningen 80 prosent til kundene og 20 prosent til DNB.

Vil det lønne seg for kundene å gå inn i de nye andelsklassene med resultatbasert honorar?
Ja, kundene vil normalt komme bedre ut.
Dersom vi tar utgangspunkt i de 10 fondene som får ny andelsklasse med resultatbasert honorar, viser DNBs beregninger at kundene ville kommet bedre ut i cirka 80 prosent av tilfellene i løpet av de siste 5 årene.

Det er kun i noen år der DNB Teknologi, DNB Miljøinvest eller DNB SMB har gjort det svært bra i forhold til sin indeks hvor det ville blitt dyrere for kundene med andelsklassen med resultatbasert honorar.

Men hva om fondet ikke leverer bedre enn referanseindeksen?
Dersom fondet gjør det dårligere enn indeks betaler ikke kunden noe ekstra. Da vil kunden betale kun det faste årlige forvaltningshonoraret på 0,75 prosent – som er betydelig lavere enn det kunden betaler i dag.
Men dersom forvaltningen bidrar til at fondet gjør det bedre enn indeks, betaler kunden et resultatbasert honorar. Går det bra for kunden, går det bra for oss. Dette mener vi er en rettferdig måte å prise aktiv forvaltning på.

Men hva om markedet faller og fondet leverer en negativ avkastning?
Det resultatbaserte honoraret påvirkes ikke av den generelle markedsutviklingen, kun av meravkastningen målt mot fondets indeks. . Det vil si at resultatbasert honorar påløper også i et fallende marked dersom fondet har gjort det bedre enn indeksen som fondet måler seg mot.

DNBs konserndirektør Håkon Hansen sier at dette er en rettferdig modell for kunden. Hva mener dere med det?
DNBs resultatbaserte honorarmodell er i tråd med bransjeanbefalingen fra Verdipapirfondenes forening (VFF) – og i tråd med kundenes interesser.
Det som er viktig når man beregner meravkastningen i forhold til en referanseindeks er at den indeksen fondet måles mot er relevant. Og det er alle våre referanseindekser.

Fondet har også et såkalt høyvannsmerke. Det betyr at dersom fondet har en lavere avkastning enn referanseindeksen, må denne tas igjen før det igjen kan bli aktuelt å beregne resultatbasert honorar.

Hva bør kundene gjøre fremover?
Når det gjelder priskuttet på indeksfondene så har dette allerede blitt gjennomført i fondene – og kundene trenger ikke foreta seg noe.

Når det gjelder de aktivt forvaltede fondene med nye andelsklasser med lavere fast forvaltningshonorar og et resultatbasert honorar så må kunden selv ta et aktivt valg om han ønsker å beholde dagens andelsklasse med et fast honorar eller om vedkommende ønsker å flytte over den nye andelsklassen med et lavere fast honorar og et resultatbasert honorar.

Hvordan flytter man?
Du kan enkelt flytte i Nettbanken eller i Spare-appen.

Fant du ikke svaret du trengte? Mer informasjon kan du finne her!

Her kan du lese mer om DNBs nye prismodell på aksjefond: Viser styrke i et marked i sterk vekst

– Vi mener det er den mest rettferdige måten å ta seg betalt på

Forbrukerrådet: Priskuttet vil endre konkurransen i fondsmarkedet

Les også