Og glem ikke å låse – selv ved korte opphold

– Man må dessuten være ekstra påpasselig med å låse bilen, for gjør du ikke det er risikoen klart større, også ved kun korte opphold på do eller bensinstasjon.
Konsekvensen er da i utgangspunkt at forsikringsselskapet avkorter erstatningen grunnet brudd på sikkerhetsforskrift.

Bilen din kan bli beslaglagt

– Ja, bilen kan bli beslaglagt av myndighetene i Europa ved kollisjon der det er større personskader, eller ved brann der politiet prøver å finne ut brannkilden. I land som Frankrike og Italia kan politiet dessuten beslaglegge bilen din hvis du ikke kan gjøre opp en fartsbot på stedet.

Therese forteller at det i enkelte land kan være problematisk å få en skadet eller reparert bil ut av landet igjen, spesielt i Russland og Tyrkia. Ved større skader kan reparasjonstiden dra ut slik at den opprinnelige gyldighetstiden for det Grønne Kortet er overskredet, og det kreves mye papirarbeid for å ordne opp i det.

I en tyverisak i Russland fikk kunden etter lengre tid krav om russisk engangsavgift, for tollmyndighetene anså bilen som importert, selv om russisk politi bekreftet at den var meldt stjålet.

Hva med bil- og reiseforsikring?

Som de fleste skjønner er det ikke det samme hvilken type bilforsikring du har hvis et uhell skulle inntreffe i utlandet.

– Nei, det er ikke det samme, verken i utlandet eller i Norge. Uten kasko får du verken dekket utforkjøring, kollisjon, hærverk eller parkeringsplasskade. Her må bileieren ta en avveining og velge riktig dekning, ut fra verdi, bilens alder og kilometerstand. Hvis du ikke har delkasko / redningsdekning bør du vurdere et direkte medlemskap i Falck.

Therese ber oss også være oppmerksom på at skader i Marokko og Kosovo ikke lenger er dekket under bilforsikringen i DNB, i tråd med praksis hos de fleste norske forsikringsselskaper.

Mange velger leiebil om sommeren, og noen har dessverre uhell med bilene de leier. Da er det heller ikke tilfeldig hvilken reiseforsikring som er best å ha.

– Har du uhell med utenlandsk leiebil og DNBs Reiseforsikring Best, dekker vår reiseavdeling egenandelen til ubegrenset sum. Egenandelen dekker også skade på eller tyveri av leiebil du står ansvarlig for i henhold til kontrakt. Gjelder også for dagstur med bruk av leiebil. Du kan nå takke nei til dyre ekstraforsikringer som er ment å dekke selve egenandelen, avslutter skadeforebygger.