UTBRENT? Føler du deg trøtt, men får ikke sove? Kommer du lettere i konflikt med de rundt deg, eller har du trukket deg unna? Døyver du smerte med overspising eller overtrening? På bildet, Morten Sandvik, i DNB Ung. Foto: DNB.

Unge arbeidstakere er ekstra utsatt for å bli utbrent. – De har mer av det vi kaller for «negativ perfeksjonisme», ifølge psykologiprofessor.

Er du ung og fersk i arbeidslivet? Da er det større sannsynlighet for at du blir utbrent enn dine eldre kolleger, viser forskning.

Det er flere grunner til at særlig unge er utsatt

– Ja, unge arbeidstakere er mer utsatt, og kvinner litt mer enn menn. Dette ser vi blant flere yrkesgrupper som gjerne har store forventninger rettet mot seg fra første arbeidsdag, sier Per-Einar Binder, psykologiprofessor ved Universitet i Bergen.

Se egen faktaboks over de typiske tegnene på at du er utbrent (nederst på mobilutgaven) 

Tøff overgang

Det er fort gjort å bli overbelastet som ny i arbeidslivet. Coach i DNB, Tore Gustavsen, jobber blant annet med å hjelpe nyansatte i overgangen fra student til arbeidslivet.

Meld deg på DNB og Mental Helse sin temakveld «Nei til deg, er ja til meg»

– Denne overgangen kan være krevende for mange og her er det viktig for oss som arbeidsgiver å gjøre den nyansatte best mulig rustet. Her handler det i stor grad om å snakke om hvilke  forventninger du har til jobben, og hvilke forventninger som stilles tilbake, sier han.

Vi ser også tegn til at de unge har mer av det vi kaller ‘negativ perfeksjonisme’

Det er også viktig å sette grenser og si ifra når det blir for mye, påpeker Gustavsen.

– Ingen er tjent med at du blir syk. Snakk med lederen din hvis det blir for mye, eller hvis du er usikker på hva som forventes. Jo før, jo bedre. Det er ingen som vet hvordan du har det med mindre du sier ifra, sier Gustavsen.

Vil du bidra til at flere unge kan få hjelp gjennom Mental Helse sin chat? Vipps en 10-er til 04800. Gå inn på «Kjøp og betal» i Vipps og tast inn 04800. DNB er med på aksjonen og matcher pengene som kommer inn opp til 100.000 kroner. 

SA STOPP: Kornelia (24), i DNB Ung, opplevde for ett år siden å presse seg så hardt at hodet sa stopp. Les historien hennes her. Foto: DNB 

«Negativ perfeksjonisme»

Det er flere grunner til at særlig unge er utsatt for å bli utbrent, ifølge psykologiprofessoren.

Å snakke med noen ansikt til ansikt er mye mer stressreduserende enn kommunikasjon på sosiale medier

– Som fersk i arbeidslivet mangler man rutiner og erfaring å støtte seg på. Man er også gjerne i en fase der det er mange ting du skal få på plass på en gang. Kanskje stifter du familie samtidig som du vet at innsatsen på jobb i disse årene er veldig viktig for karrieren. Vi ser også tegn til at de unge har mer av det vi kaller «negativ perfeksjonisme», enn tidligere. Dette innebærer at man stiller urealistisk høye krav til seg selv, eller opplever urealistiske krav fra omgivelsene, forteller han.

Hva skjer hvis man opplever at man ikke oppfyller kravene man setter til seg selv?

Per-Einar Binder, psykologiprofessor ved Universitet i Bergen.

– Mange kjenner da på en skam og angst. Når du først er kommet inn i en ond spiral av slike følelser er det økt risiko for å gå på en smell, sier Binder.

Hvordan unngå å bli utbrent?

Det er viktig å ta egen helse på alvor og det er flere tiltak du kan gjøre for å unngå å bli utbrent, ifølge psykologiprofessoren.

Binder ramser opp følgende:

Pass på egenomsorgen

– Først av alt må du passe på egenomsorgen. Sørg for å få fysisk aktivitet, og at den er lystbetont. Det er viktig at det ikke blir nok et umulig krav i hverdagen. Nok søvn er også helt essensielt. Det er også viktig å få i seg god og variert næring som gir energi.  Ha fokus på å gjøre ting som får deg til å koble av. Meditasjon og yoga er ypperlige måter å håndtere stress og påkjenninger på i hverdagen.

Vær sosial

– Sørg for å ha sosial kontakt, og snakk med noen om det du opplever. Å snakke med noen ansikt til ansikt er mye mer stressreduserende enn kommunikasjon på sosiale medier eller meldinger.

Ha realistiske forventninger

– Har du realistiske forventninger til egen arbeidsinnsats? Måten du merker det på er om standarden du har satt inspirerer deg, eller om du kjenner deg matt og engstelig av å tenke på det. Må du gi deg selv «juling» for å få til resultatene du ønsker? I virkeligheten er ikke dette en effektiv metode. Når den indre kritikeren blir for streng, kan du ende opp med å bli såpass skamfull og engstelig at alt stopper opp.

– Prøv å trene på å motivere deg selv slik du ville oppmuntret og støttet en god venn. En slik endring kommer gjerne ikke med en gang, så gi deg selv tid til å bli en god venn for deg selv.

Jobbsituasjonen din

– Se om det er noe med jobbsituasjonen din som trenger å endres. Mangel på kontroll er i seg selv en kilde til utbrenthet. Å få til en god dialog med leder kan hjelpe på det. Dersom du opplever å være på en arbeidsplass med manglende kontroll og lite lydhør ledelse, så bør du legge en plan for å komme deg over på en annen arbeidsplass.

Finn ut av hva du passer til å jobbe med. Ta DNB sin karriereveileder

Er jobben i tråd med verdiene dine?

– Er det du jobber for virkelig i tråd med kjerneverdiene dine? Tenk gjennom hva som gir deg glede og mening. Er disse verdiene en del av arbeidshverdagen din? Når vi jobber i tråd med kjerneverdiene våre, så kan vi oppleve mening selv når ting er strevsomme. Jobber vi derimot på måter som går på tvers av verdiene, eller kjenner oss styrt av verdier vi egentlig ikke tror på, så er det i seg en kilde til negativ stress.

Les også