gevinst

SKATT PÅ AKSJER OG AKSJEFOND: Har du aksjer og fond i en aksjesparekonto blir eventuell skatt ved salg enklere å anslå. Skatten skal du også først betale når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Foto: NTB scanpix

Eier du eller har du eid finansielle produkter i 2018? Da er det særlig et forhold du må du merke deg i skattemeldingen.

– En av endringene i skattemeldingen i år, er at det er et nytt skjema for gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter, forteller Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, verdipapirfond og obligasjoner.

Skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue

– Der du tidligere har måttet fylle ut skjemaet RF-1059 er dette nå byttet ut med skjema RF-1159. I RF-1159 fyller du inn skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue, forteller Hegdahl.

Du kan se bort ifra dette skjemaet hvis dine finansielle produkter er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Det som gjerne er forhåndsutfylt er aksjer som står i Skatteetatens aksjeoppgave RF-1088, og aksjer og aksjefond som står på en aksjesparekonto.

DNB Nyheter har en bred dekning av skattemeldingen. Få informasjonen og tipsene du trenger rett i Messenger her 

Slik beregner du tap og gevinst

Det er flere forhold du må ta hensyn til når du skal beregne gevinst eller tap  på aksjer og eventuell skatt på det.

Skattebetalerforeningen har laget en oversikt over hvordan du skal gå fram:

  • Først må du finne ut hvor stor den eventuelle gevinsten eller tapet ble da du solgte aksjen eller aksjefondene dine. Det finner du ved å trekke kjøpssummen fra salgssummen (utgangsverdien fratrukket inngangsverdien).
  • Dersom du har eid en aksje over et årsskifte, kan du få skjermingsfradrag. Dette fradraget reduserer det skattepliktige beløpet på gevinster og utbytter fra aksjer og aksjefond. Skjermingsfradraget kan  på den annen side ikke  øke eller etablere et fradragsberettiget tap.
  • Skjermingsfradraget beregnes ved  at du ganger skjermingsrenten med skjermingsgrunnlaget.
  • Det er myndighetene som fastsetter skjermingsrenten, Det gjør de hvert år, etterskuddsvis. Det fastsettes til årsgjennomsnittet av renten på statskasseveksler med 3 måneders løpetid etter skatt. Når du skal regne ut gevinst/tap ved salg av aksjer, trenger du å vite skjermingsrenten for tidligere år (se oversikt i tabell).
  • Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eller aksjefond du eide 31. desember i inntektsåret, og du kan samle opp fradrag for alle årene du har eid aksjene eller aksjefondene, og få skjermingsfradraget det året du selger.

På Skatteetatens sider finner du også en egen kalkulator som hjelper deg å kalkulere skattefritt utbytte og gevinst på aksjeinntekt. Her finner du kalkulatoren

Skatteetaten har også laget en ordliste som forklarer mange av ordene vi har brukt i denne artikkelen. Ordlisten finner du her.

Det er viktig å merke seg at skjermingsfradraget følger den enkelte aksjen og ikke kan overføres til andre aksjer.

Lurer du på noe om aksjer og skatt fra skattemeldingen 2018?

Enklere i en aksjesparekonto

Dersom du eier dine aksjer eller aksjefond innenfor en aksjesparekonto, er derimot reglene for skjermingsfradrag enklere. Innenfor aksjesparekontoen beregnes skjermingsgrunnlaget ut ifra summen av kontanter, aksjer og aksjefondsandeler som står på kontoen.

Det er derfor ikke nødvendig å beregne skjerming per aksje eller fondsandel slik du må gjøre for de aksjene og aksjefond du eier utenfor en aksjesparekonto.

Skatt betaler du først når du tar ut gevinsten

For andelene innenfor aksjesparekontoen må du heller ikke ha kontroll på FIFU-prinsippet når skjermingsfradraget skal beregnes (FIFU = first in, first out, et prinsipp som sier at de først anskaffede aksjene / andelene anses solgt først).

Skatteetatens sider finner du flere detaljer om hvordan du beregner skatt på eiendeler innenfor en aksjesparekonto.

Regjeringen introduserte aksjesparekontoen i 2017 for å gjøre det enklere for folk flest å spare i aksjer og fond. Med en aksjesparekonto kan også småsparere kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å måtte skatte av det.  Skatt betaler du først når du tar ut gevinsten.

– Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer, skrev regjeringen i statsbudsjettet.

Skattefritak i overgangsperioden

Det vanlige er at du må selge fondsandelene dine først dersom du ønsker å bytte til et annet fond eller en aksje. Dersom du hadde gevinst på fondet eller aksjen, ville du da måtte betale skatt av denne gevinsten.  Ut 2019 har imidlertid regjeringen åpnet et overgangsvindu, som gjør at personlige aksjonærer i 2017, 2018 og 2019 kan overføre aksjer og aksjefondsandeler til en aksjesparekonto med såkalt skattemessig kontinuitet. Det betyr at aksjer og aksjefond kan overføres til en aksjesparekonto uten at du må skatte av mulig gevinst

Så godt som alle fondskunder hos DNB bør vurdere å flytte fondene sine inn i en aksjesparekonto, mener Spro.

– Det er fordelaktig for så godt som alle våre fondskunder å flytte fondene sine inn på en aksjesparekonto, sier Lise Spro, ansvarlig for aksjesparekonto i DNB.

Hele 95 prosent av DNBs fondskunder har nemlig gevinst på sine fond, og fortsatt er det mange av disse som ikke har flyttet sine aksjer og fond inn i en aksjesparekonto.

Vil du flytte dine aksjer og fond inn i en aksjesparekonto? Det gjør du enkelt her. 

Om du har tap på fondene og aksjene, vil det generelt sett være gunstigere å holde disse utenfor ASK.

– Dersom du har tap på noen av aksjene eller fondene dine er det som hovedregel lurt å holde disse utenfor ASK, slik at du får fradrag for tapet når du selger dem, sier Spro.

Få nyhetene rett i messenger

4. april er skattemeldingen tilgjengelig for alle lønnsmottakere og pensjonister i Altinn.

DNB Nyheter har en bred dekning av skattemeldingen. Få informasjonen og tipsene du trenger rett i messenger her 

Skal du gjøre endringer eller legge til mangler i skattemeldingen må du gjøre dette innen fristen som rett etter påske, 30. april.

Les også