Det nærmer seg fristen for å levere skattemeldingen. Har du husket å fylle inn alle fradragene? 

Søndag 30. april er siste frist for å levere skattemeldingen. Mange venter til siste liten med å gjøre endringer, men da kan det fort bli stressende, sier finansrådgiver i DNB Hanna Folkvord.

Kan gå glipp av flere tusen kroner i fradrag.

– Bruk denne helgen til å gå gjennom skattemeldingen, sjekk at alt stemmer og legge inn fradragene du har krav på. Dropper du fradragene kan du gå glipp av flere tusen kroner, sier hun.

 

ENDRINGER I LIVET? Fått barn, skilt deg eller flyttet lenger bort fra jobb? Endringer i livssituasjon og økonomi kan gjøre at du har krav på nye fradrag, forteller finansrådgiver i DNB Hanna Folkvord.

Hvilke fradrag gjelder deg?

Det finnes en haug med fradrag og sannsynligheten er stor for at noen eller flere gjelder deg.  Her er noen av fradragene du bør vite om:

Flere fradrag for foreldre

Har du barn som var under 12 år i fjor har du rett på foreldrefradrag. Dette fradraget innebærer utgifter du har hatt til barnehage, barnepass, skolefritidsordning eller kjøring til og fra disse hvis det er omvei til jobb.

Trekk fra på skatten for barnepass

Fradrag gis for kostnader som er pådratt med inntil 25.000 kroner for første barn. Deretter et tillegg for 15.000 kroner per barn.

Boligsparing

Sparer du i BSU får du fradrag på sparebeløpet. Hvor mye du har spart er noe banken skal melde om, men hvis du ikke finner fradraget i skattemeldingen må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.

5000 kroner tilbake på skatten

Fradraget er på 20 prosent av sparebeløpet, og du kan maksimalt spare 25.000 kroner i året. Det betyr at du får 5000 kroner tilbake på skatten hvis du har fylt opp den årlige kvoten.

Lang reisevei til jobb

Har du lang reisevei til jobb kan du få reisefradrag i post 3.2.8. Men i år er det nye regler både når det gjelder reiselengde og bunnfradrag.

På selvangivelsen for 2015 var regelen slik at avstanden mellom jobb og hjemmet ditt tur-retur være på minimum 46,4 kilometer for å kunne få reisefradrag. Denne er nå satt opp til minimum 64 kilometer tur-retur.

Reisefradraget kan gi et betydelig kutt i reiseutgiftene

Når det gjelder det såkalte bunnfradraget er denne satt opp fra 16.000 til 22.000 kroner fra 2015 til 2016.

Hvis du overnatter et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du få fradrag for merkostnader til kost og losji og til reise til og fra hjemmet.

Gift eller samboer

Som gift lignes man sammen, men samboere liknes hver for seg. Boliglånet og rentene føres opp på den som er hovedlånetaker, dere må derfor manuelt dele gjeld og gjeldsrenter. Har dere kjøpt bolig sammen bør dere også sjekke om likningen er fordelt riktig i henhold til eierbrøk.

Kjøpt bolig

Har du nettopp kjøpt bolig bør du sjekke om eiendommen er innberettet med likningsverdi på selvangivelsen og om den er riktig. Her kan man bruke boligkalkulatoren på skatteetaten.no for å sjekke. Lånegebyret kan trekkes fra, sjekk at det er riktig utfylt.

Fradrag på lånekostnader.

Har du refinansiert boliglånet, kan du kreve fradrag for tinglysningsgebyr og takst.

Skilt/separert i fjor

Ble du skilt eller separert før utgangen av inntektsåret, skal du lignes i skatteklasse 1.

Særfradraget gis til den som har rett til utvidet barnetrygd hos NAV.

Har en rett til halvt utvidet barnetrygd fordi barnet bor fast hos begge foreldrene, gis det et halvt særfradrag til hver av foreldrene. Foreldrefradraget gis til den som barnet har bodd sammen med største delen av året.

Hvis dere ønsker å endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine selvangivelser.

Ved flere barn der foreldrene beholder eneomsorgen for minst ett av dem, kan begge ha krav på foreldrefradrag.

Hvis skiftet mellom ektefellene ikke er gjennomført før årsskiftet vil skattekontoret normalt godta den fordelingen av gjeld og eiendeler som er gjort i selvangivelsene. Er skiftet gjennomført tas normalt eiendeler og gjeld med på selvangivelsen til eier og den som har ansvar for gjelden etter skiftet. Gjeldsrenter fordeles normalt likt for skilsmisseåret frem til et eventuelt skifte dersom begge har vært ansvarlig for gjelden.

Leid ut boligen

Har du leid ut hele eller deler av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20.000 kroner, blir alle utleieinntektene i løpet av året skattepliktige. Med «større del» mener at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du selv bruker til å bo.

Flere fradrag for kostnader knyttet til utleie

Må du skatte av leieinntekten må du fylle ut skjema RF-1189. Men med skatt følger også fradrag. Disse skal føres mot leieinntekten i post 2.8.2.

Eksempler på fradrag du kan ha krav på:

  • Vedlikehold
  • Kommunale utgifter
  • Forsikring
  • Festeavgift
  • Annonsering av boligen
  • Eiendomsskatt
  • Møbelslitasje
  • Reiser ifm visning
  • Lys og varme (dersom inkludert i leien)

Donert til veldedighet

Har du gitt gaver til frivillige «godkjente» organisasjoner, har du krav på fradrag. Pengebeløpet må utgjøre minst 500 kroner per organisasjon i løpet av året. Du kan maksimalt trekke fra 25.000 kroner.

Bruk fradragsveilederen

For å finne ut av hvilke fradrag du har krav på kan du fylle ut fradragsveilederen på Skatteetatens sin hjemmeside.

Les også