– Rentenivået i Norge er fremdeles lavt, og nedsiden ved å binde renten er fortsatt begrenset, gjør forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl (bildet), oppmerksom på.

Les også: Rentehoppet kommer neste år

Blant DNBs kunder har interessen for fastrentelån vært nedadgående det siste året, men dette svinger i takt med markedets forventninger om hvorvidt rentenivået skal opp eller ned.

I 2017 valgte 40 prosent færre kunder fastrenteavtale enn i 2016. Da valgte bare 14 prosent av unge boliglånskunder å binde renten mot 21 prosent i 2016, da fastrenten var på sitt aller laveste.

Du kan binde renten i tre, fem eller ti år

Fra i dag, torsdag 1. februar, tilbyr DNB:

  • Tre års fastrente på 2,40 prosent nominelt (uforandret)
  • Fem års på 2,85 prosent (opp fra 2,65)
  • Ti års på 3,25 prosent (opp fra 3,05)

Til sammenligning så fastrentetilbudet til kunder inntil 34 år slik ut da fastrentene var på sitt laveste i 2016:

  • Tre års fastrente: 1,95 (fra 10. mars 2016 til 03. oktober 2016)
  • Fem års fastrente: 2.30 (fra 26.februar 2016 til 2.oktober 2016)
  • Ti års fastrente: 2,85 (fra 10. august 2016 til 15.november 2016)

Den flytende renten er i dag lavere enn fastrenten. Unge som kvalifiserer til BLU Start, tilbys bankens beste flytende rente som i dag ligger uforandret på 2,05 prosent nominelt.

Veiledende priser for lån til personkunder

Fastrente = forsikring

-Ikke se deg blind på renteforskjellen. Fastrente må ses på som en forsikring mot fremtidig høyere rentekostnader, og en slik «forsikring» kan spesielt mange unge ha behov for. De har ofte trang økonomi og trenger økonomisk forutsigbarhet hvert fall i noen år fremover, erfarer Sandmæl.

Forbrukerøkonomen anbefaler alle som trenger eller ønsker å forsikre seg mot høyere renteutgifter å tenke gjennom igjennom hvorvidt de kan være tjent med å binde hele eller deler av boliglånet.

-Jeg vil ikke anbefale noen å spekulere i renten på boliglånet sitt. Du skal binde renten hvis du har behov eller ønske om forutsigbare på rentekostnader framover. Motivet for å velge fastrente bør ikke være at du skal tjene på det. Se heller på det som en forsikring. Føler du at det blir for lite fleksibelt, kan du binde bare en del av lånet. Du behøver ikke å binde hele, sier hun.

Av kunder som valgte å binde renten i fjor, bandt cirka halvparten hele lånet.

Regneeksempel

Er du under 34 år* og kjøper din første bolig til totalt 2,7 millioner kroner og tar opp 2,3 millioner i lån med 30 års nedbetalingstid, vil du ved å binde renten i 10 år måtte betale cirka 1.450 kroner mer i måneden (i denne tiårsperioden) enn hvis du hadde valgt flytende rente.
Skulle den flytende renten derimot stige til 4,05 prosent, vil du i resten av fastrenteperioden slippe unna med nesten 1.040 kroner mindre i måneden. Utregningen er gjort ved hjelp av DNBs lånekalkulator.

Fakta om fastrentelån i DNB

Når du har valgt fastrente vet du akkurat hvor mye du skal betale hver måned i den valgte perioden, uansett hvordan renten endrer seg ellers i markedet.
Vær oppmerksom på at fastrenteprisene kan bli endret på kort varsel og at fastrenten bestemmes den dagen banken utbetaler lånet. Du vil bli varslet hvis fastrenten øker mer enn 10 basispunkter fra avtalen er inngått til lånet trer i kraft/utbetales.

Du kan flytte med deg fastrentelånet hvis du bytter bolig. Det er også mulig å bryte en fastrenteavtale. Hvis du går ut på overkurs, må du betale ekstra. Hvis du går ut på underkurs, får du igjen penger.

Det blir rentetap (overkurs) hvis renten på kundens lån er høyere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån mht. gjenstående bindingstid. Differansen utgjør et rentetap for banken. Dette rentetapet kalles rentetapserstatning og må betales av kunden.

Det blir rentegevinst (underkurs) hvis renten på kundens lån er lavere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån mht. gjenstående bindingstid. DNB utbetaler rentegevinsten til kunder som går ut på underkurs forutsatt at de har holdt avtalen om fastrente i minst tolv måneder.

For kunden er rentetap fradragsberettiget ved skatteligningen, mens rentegevinst er skattepliktig kapitalinntekt.

 

* Unge inntil 34 år kan i DNB få innvilget inntil 85 prosent av boliglånsverdien til beste rente, mens øvrige kunder kan få innvilget inntil 75 prosent av markedsverdien.

Her kan du søke boliglån/finansieringsbevis i DNB

Les også