Usikker på hvordan du kan forhandle lønn? Riktig tidspunkt og gode argumenter er viktig for å lykkes hvis du skal i lønnsforhandling.

– Du taper ingenting på å forhandle om lønn, det verste du kan få er «nei», sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Hun tror arbeidsgivere setter pris på medarbeidere som tar initiativ til lønnsforhandling – når de mener at de fortjener mer lønn. Hvis arbeidsgiver vil beholde deg, kommer vedkommende til å gjøre det han eller hun kan for at du skal være fornøyd.

Vet du hva bedriften du jobber for bidrar med til samfunnet? Sjekk ringvirkningene her!

– Det er viktig å gi beskjed. Ingen er tjent med misfornøyde arbeidstakere, mener Sandmæl.

Vanligvis forhandles lønn én gang i året i forbindelse med lønns- eller medarbeidersamtaler. Utover dette, finnes flere andre faktorer som kan tale for at du bør fremme spørsmålet om økt lønn:

  • Endring i stilling eller arbeidsoppgaver
  • Ny og økt kompetanse
  • Bytte av arbeidsgiver

Forbered deg

Før du inviterer lederen din til en lønnsprat, gjør du lurt i å forberede deg. Tenk gjennom hvorfor du mener du fortjener mer lønn.

– Kanskje har du gjort jobben din bedre enn forventet? Sørg for at stillingsbeskrivelsen din kan måle prestasjonene. Leverer du som ventet, er det ingen grunnlag for forhandling, sier Sandmæl.

Hun understreker imidlertid at enkelte arbeidstakere i utgangspunktet kan befinne seg i en situasjon hvor de får for lite betalt.

– Spør en kollega med omtrent samme stilling og kompetanse som deg selv, eller sjekk lønnsstatistikken. Du kan bruke statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, Arbeidstilsynet eller fagforeninger, tipser Sandmæl.

Finn rett tidspunkt

Tor André Sunde i Finansforbundet. FOTO: Privat

Ved vesentlige endringer i stillingsbeskrivelsen din, for eksempel etter omorganisering på arbeidsplassen, har du krav på å få utarbeidet en ny arbeidsavtale senest en måned etter at endringen har funnet sted. Dette er gylden anledning til å forhandle om lønn.

– Gjør det umiddelbart – ikke vent til de årlige oppgjørene, anbefaler Tor André Sunde, spesialrådgiver i kollektiv arbeidsrett i Finansforbundet.

Det samme gjelder dersom mengden arbeidsoppgaver øker, eksempelvis som en konsekvens av at en kollega blir langtidssykemeldt eller går ut i permisjon – eller om du får nytt og ekstra ansvar.

Økt kompetanse gir også mulighet for høyere lønn.

– Har du nylig fullført et kurs eller tatt mer utdanning, kan dette være gode grunner til å be om mer, sier Sandmæl.

Lønns- og medarbeidersamtaler bør skje i forkant av de årlige lønnsoppgjørene, som normalt skjer mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgivere på vårparten, forklarer Sunde.

– Huk tak i nærmeste leder i god tid før de årlige lokale oppgjørene, og be om en samtale. Her vil det ikke være snakk om en forhandlingssituasjon, men det er viktig å uttrykke forventningene sine. Har du statistikk som støtter dine forventninger, står du åpenbart sterkere, forklarer spesialrådgiveren.

Mest effekt av en lønnsforhandling, vil du imidlertid få når du bytter arbeidsgiver, ifølge Sunde.

– Ved stillingsbytte må du ta lønnsspørsmålet opp samtidig med at arbeidsoppgaver, ansvarsområder og øvrige arbeidsbetingelser drøftes, sier han.

Les også: Krysser du av på noen av disse punktene? Da bør du endre skattekortet ditt nå

Hvor stor økning?

Du må fortjene lønnen du skal be om, og bør ha argumenter som kan støttes av bevis og statistikk. FOTO: NTB Scanpix

Det finnes ingen fasit på hvor mye som er «vanlig» å forhandle lønnen opp, her handler det om å gjøre seg fortjent til summen du skal forhandle om.

–  Det viktige er argumentene. Du kan godt starte litt høyere enn hva du selv forventer å kunne få. Ofte havner du i midten av det du foreslo, sier Sandmæl.

Alt som er relevant for arbeidsforholdet ditt og som kan være av verdi for bedriften du jobber for, er gode argumenter. Alt annet bør unngås. Samlivsbrudd eller trang økonomi bør du altså holde for deg selv.

– Man skal ikke bruke personlige grunner som «jeg må ha mer lønn fordi jeg nå har fått barn nummer tre og derfor må kjøpe større bolig og bil», advarer både Sunde og Sandmæl.

Har det ikke vært endringer i stillingen eller kompetansen din, kan du heller ikke forvente deg noe særlig mer enn ordinære og årlige tillegg, understreker Sunde i Finansforbundet.

– Å se til prosentvis lokal lønnsøkning av den totale lønnsmassen i bedriften, kan gi en pekepinn. Å vente seg noe særlig mer enn det, kan medføre skuffelser, sier han.

Les også: Alt du ikke tør å spørre om aksjesparekonto

Hvis du får «nei»

Kanskje er ikke arbeidsgiver enig i at du fortjener mer lønn – eller har muligheten til å gi deg dette akkurat nå.

Det kan være en kjip beskjed å få, men slaget er ikke nødvenndigvis helt tapt.

– Sier sjefen nei til mer lønn, kan det være en idé å be om frynsegoder. Summen av mange goder, som eksempelvis fri trening, leie av hytte eller fri avis, kan være en fin erstatning. Undersøk hvilke goder bedriften allerede tilbyr, før du eventuelt foreslår flere, sier Sandmæl.

Dette er aksjene du bør eie i urolige tider

Tre svindelmetoder øker. DNBs eksperter forklarer hvordan du best kan beskytte deg

Les også