FASTRENTE = FORSIKRING: – Prisen for å forsikre seg mot fremtidig høyere renteutgifter er fortsatt relativt lav slik det ser ut nå, mener makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære. Foto: Stig B. Fiksdal

Fastrentesatsene har i løpet av de siste par årene steget forsiktig, men de er ikke så mye høyere enn dagens flytende boliglånsrente.

– Sånn sett er prisen for å forsikre seg mot fremtidig høyere renteutgifter relativt lav, mener makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære.

Sentralbanken har lenge varslet at rentenivået i Norge skal opp, og 20. september i fjor begynte det. Da satte Norges Bank opp styringsrenten for første gang på over syv år, og mange banker fulgte opp med å heve boliglånsrentene cirka tilsvarende.

DNB Markets’ siste anslag er at sentralbanken vil heve styringsrenten tre ganger til, nærmere bestemt to ganger i 2019 og én gang i 2020 og før den i 2021 kan komme til å måtte redusere den igjen.

– Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen, både her hjemme og hos Norges handelspartnere. Derfor er det også grunn til å være usikker på hvordan renten vil utvikle seg. Den kan fort komme til å stige mer eller mindre enn vi har anslått, sier hun.

Fast eller flytende?

Er du under 34 år og skal kjøpe din første bolig, tilbyr DNB nå lån til 2,29 prosent flytende rente nominelt (det vil si 2,38 prosent effektivt) på inntil 85 prosent av boligverdien.

I DNB kan du også velge å binde renten på hele eller en del av lånet i tre, fem eller ti år. DNBs fastrentetilbud til unge ser i skrivende stund slik ut:

  • Tre års fastrente på 2,60 prosent nominelt (dvs. 2,69 effektivt)
  • Fem års på 2,90 prosent (dvs. 3,00 effektivt)
  • Ti års på 3,40 prosent (dvs. 3,51 effektivt)

Til sammenligning så fastrentetilbudet til kunder inntil 34 år slik ut da fastrentene var på sitt aller laveste – i 2016:

  • Tre års fastrente: 1,95 nominell (fra 10. mars 2016 til 03. oktober 2016)
  • Fem års fastrente: 2.30 nominelt (fra 26.februar 2016 til 2.oktober 2016)
  • Ti års fastrente: 2,85 nominelt (fra 10. august 2016 til 15.november 2016)

Fastrente kan være riktig hvis du har høy gjeld og vil forsikre deg

Strøm Fjære mener at det uansett er vanskelig å gi et entydig svar på om det en god idé å binde renten nå eller ikke.

– Det kommer helt an på hvilken livssituasjon du befinner deg i, hvor høy gjeld du har, forventet lønnsvekst, om fleksibilitet er viktigere enn forutsigbarhet eller omvendt, sier hun.

– Hvis du har høy gjeld og ønsker å forsikre deg mot at renten stiger mye kan det være lurt å vurdere fastrente for en del av lånet i hvert fall. Dagens fastrenter er ikke mye høyere enn den flytende renten, og sånn sett er forsikringspremien du betaler for fastrente nå relativt lav. Det er imidlertid ikke mulig å vite sikkert om fastrente vil lønne seg fremfor flytende rente. Historisk har det ikke lønt seg, fastslår hun.

Samtidig er hun tydelig på at historiske erfaringer ikke nødvendigvis er noen fasit.

Renteutviklingen de siste tiårene

Nordmenn har nå lagt bak seg flere tiår der renten stort sett har falt, og da har fastrente stort sett ikke lønt seg. I 1988 lå den flytende boliglånsrenten i Norge på i gjennomsnitt 16,46 prosent, ifølge SSB, og siden har den stort seg gått nedover. Bortsett fra i 2005 til 2008. Det var siste gangen vi i Norge opplevde et rentehopp av betydning. Da steg den flytende renten fra 3,65 prosent i 2005 til 7,08 prosent i 2008, altså doblet den seg nesten i løpet av tre år!

Etter 2008 falt renten igjen, og rentenivået har nå lenge holdt seg på et rekordlavt eller lavt nivå. Sentralbanken har imidlertid varslet at rentenivået skal ytterligere opp. Ingen vet sikkert når, hvor mye eller hvor lite.

Klikk her for å lese mer om fastrentelån og boliglån for unge

Les også