FORBERED DEG: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl har flere ganger bedt folk om å forberede seg på økte rentekostnader. Nå gjør hun det igjen. Foto: Stig B. Fiksdal

Forbrukeøkonom Silje Sandmæl har flere ganger bedt folk om å forberede seg på økte rentekostnader. I dag gjør hun det igjen og gir samtidig råd om hvordan.

– Når  sentralbanken igjen setter opp styringsrenten og varsler at den fortsatt skal ytterligere opp, er det lurt å forberede seg på at boliglånet etterhvert kan bli dyrere. Hvis du ikke har gjort det allerede, sier hun.

Sentralbanken besluttet i dag å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent og signaliserte samtid at det kan komme ytterligere to nye hevinger i løpet det neste året.

– Det kan bety at bankene må følge etter og sette opp boliglånsrentene, sier Sandmæl.

Hva betyr 1 prosentpoeng renteoppgang for dine bokostnader?

Hvordan eventuelle renteøkninger slår ut på dine boutgifter kommer helt an på hvor mye lån du har, sier Sandmæl.

– Jeg har laget noen regnestykker under som viser effekten av økt rente for typiske låntagere her i banken (se nederst i saken).

1 prosentpoeng opp betyr cirka 500 kroner mer ut i måneden per million

Med et boliglån på to millioner vil 1 prosentpoengs oppgang i din rente grovt sett bety 1000 kroner mer i måneden i renteutgifter. Har du fire millioner i lån betyr det cirka 2000 kroner mer.

I en tidligere undersøkelse som Ipsos gjorde for DNB, svarte 8 av 10 nordmenn at de fint ville klare 2.000-3.000 kroner i økte boutgifter før de ville ha måttet selge boligen. 7 av 10 ville klare over 4.000 kroner og 1 av 4 ville tålt en økning i rente på 7.000 kroner eller mer hver måned før de vil få problemer.

– Jeg tror mange kanskje undervurderer hvor mye de kan redusere forbruket sitt, sier Sandmæl.

Forbered deg på en eventuell høyere rente allerede nå

– En god øvelse er å ta en gjennomgang av økonomien din. Hvor mye bruker du på det som er nødvendig og hvor mye som går til det som er kjekt å ha. De fleste blir sjokkert, i følge Sandmæl.

Hun har gjort denne øvelsen med mennesker med både god og dårlig økonomi i mange år.

– Min erfaring er at de fleste klarer å spare langt mer enn de selv tror, sier forbrukerøkonomen.

De fleste blir sjokkerte over eget forbruk

Setter du strek etter du har ført opp alle de nødvendige utgiftene vil du se hvor stort sparepotensiale du har. For at disse pengene ikke skal gå med til unødvendig forbruk bør de øremerkes.

– Sett av et månedlig beløp tilsvarende det boutgiftene vil øke med senere. Betal enten mer ned på boliglånet allerede i dag eller start en månedlig spareavtale. Du bør også sette av et beløp til en buffer.

– Begynn fast månedlig sparing nå: Da venner du deg til mindre penger til forbruk samtidig som du bygger en buffer til trangere tider.

Les også: Spesielt en gruppe kommer til å slite når renten går opp

Eksempler på hvilke månedlige rentekostnader du vil få hvis boliglånsrenten etter hvert stiger til over 3 prosent

Eks 1: Høyt lån, lav inntekt, få andre utgifter

Lån 2.000.000 kr innenfor 75 prosent låneramme. Brutto årsinntekt 450.000 kr/ Månedlig utbetalt ca 24.000 kroner

 

Lånebeløp

2.000.000/25 år

 

Månedlig lånekost* (renter og avdrag) Lønn etter lån er betalt per måned
Hvis renten stiger til 3,05 prosent: 9.586 14.414
Hvis renten stiger til 3,55 prosent 10.116 13.884
Hvis renten stiger til 4,05 prosent 10.662 13.338
Hvis renten skulle stige til 4,55 prosent 11.223 12.777
Hvis renten skulle stige til 5,05 prosent 11.800 12.200

 

Eks 2: Par med to barn, høyt lån og god inntekt, men også høye utgifter

Lån 4,5 millioner innenfor 75 prosent låneramme. Brutto årsinntekt totalt 1.100.000/ Månedlig utbetalt ca 60.000 kroner

Lånebeløp

4.500.000

 

Månedlig lånekost* (renter og avdrag) Lønn etter lån er betalt per måned
Hvis renten stiger til 3,05 prosent 21.507 38.493
Hvis renten stiger til 3,55 prosent 22.699 37.301
Hvis renten stiger til 4,05 prosent 23.927 36.073
Hvis renten skulle stige til 4,55 prosent 25 190 34.810
Hvis renten skulle stige til 5,05 prosent 26.488 33.512
Hvis renten skulle stige til 5,55 27.818 26.549

Les også denne saken: 

Norges Bank hever styringsrenten til 1,25 prosent

Les også