FORBERED DEG: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl har flere ganger bedt folk om å forberede seg på økte rentekostnader. Nå gjør hun det igjen. Foto: Stig B. Fiksdal

Norges Bank i besluttet i dag, torsdag 21. mars, å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1 prosent. Ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen kommer styringsrenten til å bli satt ytterligere opp.

Les mer om Norges Banks rentebeslutning her

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjefen i en pressemeldingen fra Norges Bank.

Sentralbanken har lenge varslet at rentenivået i Norge skal opp, og 20. september i fjor begynte det. Da satte Norges Bank opp styringsrenten for første gang på over syv år, og mange banker fulgte opp med å heve boliglånsrenten cirka tilsvarende.

Sandmæl ber folk om å forberede seg på økte rentekostnader

Forbrukeøkonom Silje Sandmæl har flere ganger bedt folk om å forberede seg på økte rentekostnader. Nå gjør hun det igjen.

– Norges Bank gjør som de har varslet. Når sentralbanken nå igjen setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, og samtidig varsler at den skal settes opp enda en gang i løpet av det neste halve året, er det lurt å forberede seg på at boliglånet etterhvert kan bli dyrere, sier hun.

Sentralbanken anslår nå at boliglånsrentene i Norge skal opp til cirka 3,5 prosent i løpet av et par år. I så fall vil det bety at mange må forberede seg på at renten på boliglånet kan komme til å øke med rundt 1 til 1,5 prosentpoeng i løpet av de neste par årene.

Hva betyr 1 prosentpoeng renteoppgang for dine bokostnader?

Hvordan eventuelle renteøkninger slår ut på dine boutgifter kommer helt an på hvor mye lån du har, sier Sandmæl.

– Jeg har laget noen regnestykker under som viser effekten av økt rente for typiske låntagere her i banken (se nederst i saken).

1 prosentpoeng opp betyr cirka 500 kroner mer ut i måneden per million

Med et boliglån på to millioner vil 1 prosentpoengs oppgang i din rente grovt sett bety 1000 kroner mer i måneden i renteutgifter. Har du fire millioner i lån betyr det cirka 2000 kroner mer.

I en undersøkelse Ipsos gjorde for DNB Eiendom i fjor så svarte 8 av 10 nordmenn at de fint ville klare 2.000-3.000 kroner i økte boutgifter før de ville ha måttet selge boligen. 7 av 10 ville klare over 4.000 kroner og 1 av 4 ville tålt en økning i rente på 7.000 kroner eller mer hver måned før de vil få problemer.

Selv tror jeg mange kanskje undervurderer hvor mye de kan spare på eget forbruk før det er fare for hus og hjem, sier Sandmæl.

– Min erfaring er at folk klarer å spare langt mer enn de selv tror.

Les også: – De fleste kan spare langt mer enn det de selv tror

Forbered deg på høyere rente allerede nå

– En god øvelse er å ta en gjennomgang av økonomien din. Hvor mye bruker du på det som er nødvendig og hvor mye som går til det som er kjekt å ha. De fleste blir sjokkert, i følge Sandmæl.

Hun har gjort denne øvelsen med mennesker med både god og dårlig økonomi i mange år.

De fleste blir sjokkerte over eget forbruk

Setter du strek etter du har ført opp alle de nødvendige utgiftene vil du se hvor stort sparepotensiale du har. For at disse pengene ikke skal gå med til unødvendig forbruk bør de øremerkes.

– Sett av et månedlig beløp tilsvarende det boutgiftene vil øke med senere. Betal enten mer ned på boliglånet allerede i dag eller start en månedlig spareavtale. Du bør også sette av et beløp til en buffer.

Begynn fast månedlig sparing nå: Da venner du deg til mindre penger til forbruk samtidig som du bygger en buffer til trangere tider.

For å finne ut av hva du bruker penger på, sjekk nettbanken din. Er du kunde hos oss kan du trykke på «Min økonomi» i menyen inne i nettbank. Her er forbruket ditt sortert i ulike poster.

Les også: Spesielt en gruppe kommer til å slite når renten går opp

Eksempler på hvilke månedlige rentekostnader du vil få hvis boliglånsrenten etter hvert stiger til over 3 prosent

Eks 1: Høyt lån, lav inntekt, få andre utgifter

Lån 2.000.000 kr innenfor 75 prosent låneramme. Brutto årsinntekt 450.000 kr/ Månedlig utbetalt ca 24.000 kroner

 

Lånebeløp

2.000.000/25 år

 

Månedlig lånekost* (renter og avdrag) Lønn etter lån er betalt per måned
Hvis renten stiger til 3,05 prosent: 9.586 14.414
Hvis renten stiger til 3,55 prosent 10.116 13.884
Hvis renten stiger til 4,05 prosent 10.662 13.338
Hvis renten skulle stige til 4,55 prosent 11.223 12.777
Hvis renten skulle stige til 5,05 prosent 11.800 12.200

 

Eks 2: Par med to barn, høyt lån og god inntekt, men også høye utgifter

Lån 4,5 millioner innenfor 75 prosent låneramme. Brutto årsinntekt totalt 1.100.000/ Månedlig utbetalt ca 60.000 kroner

Lånebeløp

4.500.000

 

Månedlig lånekost* (renter og avdrag) Lønn etter lån er betalt per måned
Hvis renten stiger til 3,05 prosent 21.507 38.493
Hvis renten stiger til 3,55 prosent 22.699 37.301
Hvis renten stiger til 4,05 prosent 23.927 36.073
Hvis renten skulle stige til 4,55 prosent 25 190 34.810
Hvis renten skulle stige til 5,05 prosent 26.488 33.512
Hvis renten skulle stige til 5,55 27.818 26.549

 

Les også