FORBERED DEG PÅ RENTEHOPP: Du bør begynne å venne deg til et høyere utgiftsnivå allerede nå, sier Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal

Norges Bank har varslet en økt rente nå i september. Det er all grunn til å tro at den blir noe av, og at den også vil føre til økte boliglånsrenter, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

– Det er varslet at det kan komme 3-4 renteøkninger i løpet av ett års tid og seks totalt før 2021.

Det vanlige er at den såkalte styringsrenten settes opp med 0,25 prosentpoeng av gangen. Det kan altså være smart å ta høyde for at renten skal opp rundt ett prosentpoeng i løpet av 2019.

Hva betyr én prosent rente for dine bokostnader?

Hvordan eventuelle renteøkninger slår ut på dine boutgifter kommer selvsagt helt an på hvor mye lån du har, sier Sandmæl.

– Jeg har laget noen regnestykker under som viser effekten av økt rente for typiske låntagere her i banken (se nederst i saken).

En prosent opp betyr cirka 500 kroner mer ut i måneden per million

Med et boliglån på to millioner vil ett prosentpoengs oppgang i din rente grovt sett bety 1000 kroner mer i måneden i renteutgifter. Har du fire millioner i lån betyr det cirka 2000 kroner mer og så videre.

I en undersøkelse Ipsos gjorde for DNB Eiendom i fjor så svarte 8 av 10 nordmenn at de fint ville klare 2–3000 kroner i økte boutgifter før de ville ha måttet selge boligen. 7 av 10 ville klare over 4000 kroner og 1 av 4 ville tålt en økning i rente på 7000 kroner eller mer hver måned før de vil få problemer.

Selv tror jeg mange kanskje undervurderer hvor mye de kan spare på eget forbruk før det er fare for hus og hjem, sier Sandmæl.

– Min erfaring er at folk klarer å spare langt mer enn de selv tror.

rente
HØYT FORBRUK: Mange har tatt opp mye gjeld de siste årene, en dobling av renten i løpet av et par år vil merkes godt, sier Silje Sandmæl. Hun er likevel optimistisk: – Mange har et høyt forbruk og kan kutte mye før det er fare for hus og hjem, sier hun. Foto: NTB Scanpix

Les også: – De fleste kan spare langt mer enn det de selv tror

Forbered deg på høyere rente allerede nå!

Nå som du vet at renteøkningen sannsynligvis kommer, kan du forberede deg.

– En god øvelse er å ta en gjennomgang av økonomien din. Hvor mye bruker du på det som er nødvendig og hvor mye går til det som er kjekt å ha. De fleste blir sjokkert, i følge Sandmæl.

Hun har gjort denne øvelsen med mennesker med både god og dårlig økonomi i mange år.

De fleste blir sjokkerte over eget forbruk

Setter du strek etter du har ført opp alle de nødvendige utgiftene vil du se hvor stort sparepotensialet du har. For at disse pengene ikke skal gå med til unødvendig forbruk bør de øremerkes.

– Sett av et månedlig beløp tilsvarende det boutgiftene vil øke med senere. Betal enten mer ned på boliglånet allerede i dag eller start en månedlig spareavtale i fond. Du bør også sette av et beløp til en buffer.

Begynn fast månedlig sparing nå: Da venner du deg til mindre penger til forbruk samtidig som du bygger en buffer til trangere tider.

For å finne ut av hva du bruker penger på, sjekk nettbanken din, Er du kunde hos oss kan du trykke på «Min økonomi» i menyen inne i nettbank. Her er forbruket ditt sortert i ulike poster.

Les også: Spesielt en gruppe kommer til å slite når renten går opp

Eksempler på effekt av økt rente ulike situasjoner

Eks 1: Høyt lån, lav inntekt, få andre utgifter

Lån 2 000 000 kr innenfor 75 % låneramme /rente 2,05 %. Brutto årsinntekt 450 000 kr/ Månedlig utbetalt ca 24 000 kroner

 

Lånebeløp

2.000.000/25 år

 

Månedlig lånekost* (renter og avdrag) Lønn etter lån er betalt per måned Bokost øker med:
Kostnad med dagens rente (2,05 %) 8.576 15.424
Hvis renten går opp med 0,5 prosentpoeng:

(2,55 %)

9.073 14.927 497 kr/md
Hvis renten går opp med 1 prosentpoeng:

(3,05 %)

9.586 14.414 1.000 kr/md
Hvis renten går opp med 1,5 prosentpoeng:

(3,55 %)

10.116 13.884 1.500 kr/md
Hvis renten går opp med 2 prosentpoeng: (4,05 %) 10.662 13.338 2.086 kr/md
Hvis renten går opp med 2,5 prosentpoeng:

(4,55 % )

11.223 12.777 2.647 kr/md
Hvis renten går opp med 3 prosentpoeng:

(5,05 %)

11.800 12.200 3.200 kr/md

 

Eks 2: Par med to barn, høyt lån og god inntekt, men også høye utgifter

Lån 4,5 millioner innenfor 75 % låneramme, lånerente 2,55 % (veiledende). Brutto årsinntekt totalt 1.100.000/ Månedlig utbetalt ca 60.000 kroner

Lånebeløp

4.500.000

 

Månedlig lånekost* (renter og avdrag) Lønn etter lån er betalt per måned Bokostnaden øker (cirka)
Kostnad med dagens rente (2,55%) 20.351 39.649
Hvis renten går opp med 0,5 prosentpoeng: (3,05%) 21.507 38.493 1.100kr/md
Hvis renten går opp med 1 prosentpoeng: (3,55%) 22.699 37.301 2.300 kr/md
Hvis renten går opp 1,5 prosentpoeng: (4,05%) 23.927 36.073 3.500 kr/md
Hvis renten går opp med 2 prosentpoeng: (4,55%) 25 190 34.810 4.800 kr/md
Hvis renten går opp med 2,5 prosentpoeng: (5,05%) 26.488 33.512 6.100 kr/md
Hvis renten går opp med 3 prosentpoeng: (5,55%) 27.818 26.549 7.400 kr/md

 

Les også