Hjelp de unge inn på boligmarkedet, gjør det enklere å bygge nytt og begrens adgangen til avdragsfrihet. Det er folkets råd til politikerne for å stagge boligprisene.

Mandag 15. juni la finansminister Siv Jensen i samarbeid med flere departementer et bredere sett tiltak for å bidra til en mer stabil situasjon i boligmarkedet. Tiltakspakken diskuteres nå i Stortinget.

I en fersk undersøkelse gjennomført for DNB av Ipsos MMI, har banken spurt nordmenn om hva de mener må til for å bremse boligprisveksten.

Folkedypet mener at sosial boligbygging og subsidiering av boliger for unge vil være det mest effektive tiltaket for å bremse prisveksten. Særlig de eldste i utvalget mener dette. Blant de med høy utdanning og inntekt er troen større på at høyere krav til egenkapital og forbud mot avdragsfrihet vil være mer effektivt.

– Folk flest er opptatt av at inngangsbilletten til boligmarkedet er dyr, særlig for unge. Aldri før har så mange fått hjelp av foreldre til å kjøpe bolig. Vi vet at 4 av 10 boligkjøpere under 40 år får økonomisk hjelp av familien. Derfor er forventningen høye til Regjeringens tiltakspakke overfor boligmarkedet, som er rett rundt hjørnet, sier administrerende direktør i DNB Eiendom, Terje Halvorsen.

Terje halvorsen
EIENDOMSSJEF: Terje Halvorsen

Mange nordmenn mener at å øke farten på boligbyggingen er et viktig tiltak. 1 av 4 (27 prosent) mener at myndighetene bør gjøre det enklere å bygge nytt ved å sette færre krav til utbyggerne. Nesten like mange, 25 prosent, foreslår å gjøre det mer lønnsomt å bygge nytt, for eksempel ved å gi bort kommunale tomter. 1 av 5 ønsker «tvungen sparing» i form av krav til avdragsbetaling.

– Myndighetene må tilrettelegge for mer boligbygging snarest. Regjeringen har jobbet en stund med å forenkle reglene for plan- og byggesaker. Dette vil være er meget gode tiltak, særlig kombinert med at flere områder blir regulert til boligbygging, sier Halvorsen.

Syv av ti boliger i Oslo går nå ti prosent over takst. Den akselererende urbaniseringstakten, spesielt inn mot Oslo, men også de andre store byene, så vil det bli bygget altfor lite boliger de neste årene. Det er særlig behov for flere små leiligheter i de store byene.

– Det bygges for lite, det må myndighetene gjøre noe med skal man få bukt med boligprisutviklingen, spesielt i de store byene. Det er et mye viktigere tiltak å skaffe folk et sted å bo til normal pris, enn å sette i gang tiltak som skatt eller andre restriksjoner for å dempe kredittvekst og boligprisutvikling, sier Halvorsen i DNB Eiendom.

Les også