KLAR FOR Å BY? Sjekker du boligannonser på Finn og begynner å bli klar for å kjøpe? Skaff deg et finansieringsbevis slik at du kan by hvis det dukker opp en slik interessant mulighet. Illustrasjonsfoto: DNB

Det er mye som avgjør om du får boliglån og eventuelt hvor mye. Visste du at for eksempel at rammen på forbrukslån eller kredittkort påvirker hvor mye du kan få låne?

Selv om du har brukt bare 5.000 av en kredittkortramme på for eksempel 100.000 kroner, så vil hele rammen på 100.000 kroner inngå i bankens vurdering av hvor mye du vil få i samlet gjeld. Denne vurderingen er banken pålagt å gjøre for å unngå at du får tatt opp mer lån enn du kan klare å betjene.

Den nye boliglånsforskriften som trådte i kraft 1. juli 2018, sier at følgende må være på plass for at banken skal kunne gi deg lån:

  • Samlet gjeld (inklusiv kredittrammer og studielån) skal ikke være større enn fem ganger inntekten
  • Hvis du skal bo i boligen selv, må du ha minst 15 prosent egenkapital
  • Hvis du skal kjøpe sekundærbolig i Oslo, må du ha minst 40 prosent egenkapital

Søk lån / finansieringsbevis her

Mulig å fortsette BSU-sparingen også etter kjøp

Den nye boliglånsforskriften har imidlertid også åpnet for at du – dersom du ennå ikke har spart opp 15 prosent egenkapital når du skal kjøpe din første bolig – kan beholde BSU-kontoen og fortsette sparingen. Dette forutsetter at innestående på BSU-kontoen sammen med annen egenkapital (for eksempel forskudd på arv) er til sammen 15 prosent av den egenkapitalen du må ha. Det forutsettes også at den samlede gjelden din ikke blir større enn fem ganger inntekten og at du vil klare å betjene den.

GLAD FOR SPAREINSENTIV: Leder for låneavdelingen på DNBs kundesenter, Hanna Folkvord, mener det er fint at det nå er blitt mulig å fortsette BSU-sparingen også etter første boligkjøp. Foto: Stig B. Fiksdal

Leder for låneavdelingen på DNBs kundesenter, Hanna Folkvord, ønsker denne forskriftsendringen velkommen. Hun synes det er bra at unge boligkjøpere nå får et insentiv til å fortsette sparingen sin.

Nå som renten har begynt å stige er det viktigere enn noensinne å spare og begrense forbruket for å kunne betale raskere ned på lånet

-Nå som renten har begynt å stige er det viktigere enn noen gang å spare og begrense forbruket for å kunne betale raskere ned på lånet, sier hun.

Hvordan søke boliglån?

Lurer du på hvordan du skal gå fram for å sjekke om du kan få lån og eventuelt hvor mye?

– Hvis du er i markedet for å kjøpe bolig, er det lurt å starte med å skaffe et finansieringsbevis. Da får du vite hvor mye du kan by. Et finansieringsbevis varer i tre måneder før det må fornyes, men du kan endre det underveis. For eksempel hvis du går opp i lønn eller får samboer som du skal kjøpe sammen med. Du behøver heller ikke bruke hele rammen, forklarer hun.

Slik søker du boliglån eller finansieringsbevis

Det er to måter å søke finansieringsbevis eller boliglån på. Du kan avtale møte med en kunderådgiver på et bankkontor. Eller du kan søke digitalt og eventuelt snakke med en kunderådgiver på telefon. Å søke digitalt er mest effektivt, og du får raskt svar.

– Å søke digitalt er både raskere og enklere. Du slipper å møte opp i bankkontoret, men kan søke fra der du er via PC-en eller mobilen. Når du søker digitalt unngår du også å laste ned og sende skattemelding og lønnsslipper til banken slik du ellers må. Du kan bare samtykke, så vil alt dette skje digitalt. Også hvis du har medlåntakere. De kan bekrefte digitalt når de får melding om å gjøre det, opplyser Folkvord.

Søk lån/finansieringsbevis digitalt her

Banken ser etter betalingsevne, betalingsvilje og sikkerhet

Det er flere faktorer som spiller inn når banken vurderer om du kan få boliglån og i så fall hvor mye. Kort fortalt ser banken på om du har tilstrekkelig betalingsevne, betalingsvilje og sikkerhet.

Har du ikke nok egenkapital, det vil si 15 prosent, så må noen stille realkausjon

Sikkerheten er pantet som banken tar i boligen. Har du ikke nok egenkapital, det vil si 15 prosent, så må noen stille realkausjon. Det vil si at banken i tillegg til å ta pant i boligen du kjøper, også trenger å ta pant i noen andres eiendom, for eksempel foreldres.

Slik vurderer banken betalingsevnen din

Det er en fordel å ha fast jobb, men ingen betingelse

-For å bedømme betalingsevne ser vi på inntekt i forhold til samlet lån. Det er en fordel å ha fast arbeid, men det er ingen betingelse. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle, så sjekk gjerne med oss selv om du ikke har fast jobb. Vi vet for eksempel at det er stor sannsynlighet for at sykepleiere og lærere kan få jobbe så mye de vil selv om de ikke har fast ansettelse, sier Folkvord.

Vi strekker oss langt for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet. Når vi ser inntekt opp mot samlet lån vurderer vi derfor også inntektspotensialet fram i tid

– Vi strekker oss langt for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet. Når vi ser inntekt opp mot samlet lån vurderer vi derfor også inntektspotensialet fram i tid. På den annen side ser vi også på hvor mye samlet lån du har og om du fortsatt vil klare å betale ned på det du i realiteten skylder hvis boliglånsrenten skulle stige med 5 prosent poeng, opplyser hun.

Folkvord minner om at du også bør være klar over at banken – når den skal påse at du samlet sett ikke får mer enn fem ganger inntekt i gjeld – må ta med både boliglån, studielån og hvor stor kredittkortramme du har på kortet ditt.

Slik vurderer banken betalingsviljen din

Vi må hver dag svare nei på lånesøknader fra personer som har betalingsanmerkning

– Når vi skal vurdere betalingsviljen din, ser vi på hvordan du sparer, hvor stort forbruk du har, hvordan du bruker kredittkortet ditt og om du betaler regningene dine. Hvis du gjør det og har et forbruk tilsvarende det som brukes i SIFOs referansebudsjett – og dessuten har vært dyktig til å spare – er det positivt. Hvis du har betalingsanmerkning derimot, så får du ikke lån! Vi må hver dag svare nei på lånesøknader fra personer som har betalingsanmerkning.

Kausjon eller medlåntakere kan gjøre boligkjøp mulig

Studenter og andre med lav inntekt kan også få boliglån hvis de har godt med sparemidler og god økonomisk kontroll.

Foreldrene skal være klar over at de som medlåntakere blir solidarisk ansvarlig for hele barnets gjeld

– Har de ikke nok egenkapital kan de som nevnt likevel få lån hvis noen stiller som realkausjonist for egenkapitalen de mangler. Det vi si at for eksempel foreldre lar banken ta pant i boligen sin for et beløp tilsvarende den egenkapitalen som barnet mangler. Har du som student heller ikke solid nok inntekt eller betalingsevne, kan foreldrene også stille som medlåntakere. Foreldrene skal imidlertid være klar over at de da blir solidarisk ansvarlig for hele barnets gjeld og at det kan legge begrensninger for hva de selv kan gjøre, for eksempel bytte bolig eller kjøpe fritidsbolig.

Hva risikerer medlåntakere og kausjonister?

– Hvis foreldre har kausjonert for manglende egenkapital på for eksempel 500.000 kroner for en sønn, og vedkommende ikke overholder gjeldsforpliktelsene sine, kan banken gjøre kausjonen gjeldende. Det vil si at foreldrene da må innfri de 500.000 kroner, for eksempel med oppsparte midler eller ved å ta opp eget privat lån. Har ikke foreldrene tilstrekkelig betalings- eller betjeningsevne på det aktuelle tidspunktet, kan banken kreve at foreldrenes bolig, som banken har bant i, selges for å få realisert de 500.000 kronene.  Hvis foreldrene dessuten er medlåntakere, er de også solidarisk ansvarlig for at hele lånet tilbakebetales, ikke bare for den manglende egenkapitalen.

Når kan mulige medlåntakerne og kausjonister tekke seg ut?

– Dette skjer ikke før barnet søker om å få overta hele lånet på egne hender, eventuelt sammen med samboer eller ektefelle. Det kan gjøres ved å sende en mail til aktuell rådgiver. Banken vil innvilge dette hvis barnet, eventuelt sammen med samboer, kan klare utgiftene i SIFO referansebudsjettet i tillegg til å kunne betjene boliglån, studielån og eventuelt andre lån hvis renten skulle stige med 5 inntil prosentpoeng!  Lånet kan heller ikke overstige 5 ganger barnets inntekt, ref. boliglånsforskriften.

Opplever du at mange unge bare lar dette skure og gå, at mange har medlåntakere og kausjonist selv etter at de kan klare å betjene lånet alene?

– Nei, vi erfarer at de fleste unge gjerne vil stå på egne bein så fort som mulig, men det kan jo ta noen år før de kommer dit. Det kan gå utover foreldrenes handlingsfrihet. Vi snakker ofte med foreldre som ønsker lån til hytte eller oppussing, men som vi må si nei til fordi de står heftet for all gjelden til barna også.

Les også denne saken:

Det du bør vite om studiegjeld og triksene for å holde gjeldshaugen nede

Les også