Pensjon

FLERE ELDRE: I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å bevilge mer til alderspensjon i 2019. Samtidig øker antallet pensjonister ganske kraftig neste år, forteller Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å bevilge mer til alderspensjon i 2019. Samtidig øker antallet pensjonister ganske kraftig neste år, forteller Silje Sandmæl.

Økningene til alderspensjon for 2019 er på 9 milliarder, noe som tilsvarer en økning på 4,1 prosent, eller 232,1 milliarder kroner totalt, sier Sandmæl.

Det budsjetterte beløpet har regjeringen kommet fram til gjennom en framskriving av utgifter satt opp i følge dagens regelverk og forventet antall pensjonister.

Pensjon
STADIG FLERE TIDLIGPENSJONISTER: Etter at fleksibelt uttak av pensjon ble innført i 2011 har stadig flere valgt å ta ut pensjon helt eller delvis fra fylte 62 år. Nå tror imidlertid myndighetene at antallet tidligpensjonister snart vil flate ut. Foto: Istock

Pensjonsutgiftene øker – uten at noen får noe særlig mer

Antall alderspensjonister under 67 år har vokst sterkt etter innføringen av fleksibelt uttak i 2011. Da ble det bestemt at alderspensjon kan tas ut fleksibelt så lenge du er mellom 62 og 75 år.

– Det er det mange som har benyttet seg av.

Tidligpensjon er populært blant nordmenn

Det legges til grunn at gjennomsnittlig antall alderspensjonister under 67 år vil være 92.100 i år og 92.150 i 2019.

Blant det økende antallet pensjonister i Norge er altså rundt 10 prosent førtidspensjonister, mange av dem med lønnsinntekt i tillegg til pensjon, sier Sandmæl.

De aller fleste har en grei inntekt alt i alt, men samtidig er det rundt 70 000 minstepensjonister her i landet som nok gjerne skulle hatt mer, sier hun.

Les også: Dette er vinnerne i statsbudsjettet 2019

 

Pensjonister på tur i skogen
PENSJONENE UENDRET: Pensjonene er stort sett uendret, slik de skal være etter norske regler, sier Silje Sandmæl. Noen vil likevel oppleve å få litt mer utbetalt dersom budsjettet går gjennom, ettersom skatteprosenten går noe ned. Foto: NTB Scanpix

Skattelette gjør at noen får litt mer pensjon utbetalt

I dagens statsbudsjett foreslår regjeringen å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 prosent til 22 prosent i 2019. Dette gjelder både lønns- og pensjonsinntekter, så en del pensjonister vil kunne merke et lite løft i nettoinntekten, sier Sandmæl.

Hvorvidt du er en av dem som vil få lavere skatt på pensjonen din, kommer an på hvor høy samlet inntekt du har. I Norge har vi progressive skattetakster, såkalt trinnskatt, som gjør at du skatter mer jo mer du tjener.

De fleste pensjonister vil spare bitte litt skatt

Samtidig som regjeringen ønsker å senke inntektskatten foreslår de å øke trinnskatten. Den store forskjellen på lønns- og pensjonsmottagere er at sistnevnte får høyere fradrag som gjør at skatteprosenten deres blir lavere.

 

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

 

I tabellen har vi satt opp endringene i inntektsskatt og trinnskatt foreslått av regjeringen:

Trinn Inntekt* Inntektsskatt

2018

Trinnskatt 2018 Inntektsskatt 2019 Ny trinnskatt 2019 Forskjell 2018-2019
Under 174.500 23 % 0 22 % 0 -1 %
1 174.501-245.650 23 % 1,4 % 22 % 1,9 % -0,5 %
2 245.650-617.500 23 % 3,3 % 22 % 4,2 % -0,1 %
3 617.500-993.300 23 % 12,4 % 22 % 13,2 % -0,2 %
4 993.300+ 23 % 15,4 % 22 % 16,2 % -0,2 %

Personinntekt omfatter inntekter fra lønn, trygd, pensjon og beregnet personinntekt fra næring før fradrag. Særskilt skattefradrag for pensjon må trekkes fra på inntekt før tabellen brukes. Trinnskatt er avhengig av inntektsnivå.

Pensjonister har et særskilt skattefradrag

Pensjonsinntekter skattlegges ikke på helt samme måte som lønnsinntekter. Pensjonister fikk med skattereformen i 2011 et eget skattefradrag som skulle sørge for at lave pensjonsinntekter ikke beskattes.

Nå i 2018 er dette skattefradraget inntil 29.950 kroner på pensjonsinntekter opp til 193.250 kroner. For 2019 justeres skattefradraget opp til 30.000 kroner og pensjonsnivå til 198.200 kroner, dette skal tilsvare minste pensjonsnivå for enslige.

Fradraget sikrer at enslige minstepensjonister slipper skatt

I følge pensjonistforbundet er det cirka 70 000 aleneboende minstepensjonister i Norge.

Det neste innslagspunktet for nedtrapping for pensjonsinntekt økes og settes for 2019 til 297 900 kroner.

I tillegg har det særskilte skattefradraget pensjonister kunnet trekke fra et minstefradrag opp mot 83.000 kroner i året. I dagens budsjett foreslås dette økt til 85 050 kroner for 2019.

Les også: Regjeringen foreslår å senke eiendomsskatten – 64 kommuner vil måtte senke satsene

Kilde:  Statsbudsjettet 2019

Les også