NED: I fjor vedtok regjeringen å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen på bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille, med virkning fra 2020. Foto: NTB scanpix

I fjor vedtok regjeringen å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen på bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille, med virkning fra 2020. Fra 2021 reduseres eiendomsskattegrunnlaget ytterligere, til maks 4 promille.

Allerede i statsbudsjett for 2019 ble skattegrunnlaget til kommunene redusert fra 7 til 5 promille, med effekt fra 2020. Nå ønsker regjeringen å kutte skattegrunnlaget ytterligere fra 5 til 4 promille i 2021. Intensjonen er at eiendomsskatten skal bli lavere for norske boligeiere.

Det er også verdt å merke seg at regjeringen i fjor vedtok å begrense eiendomsskatten i form av en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på minst 30 prosent (i 2019 er den 30 prosent) for all bolig- og fritidseiendom gjeldende fra 2020.

– I praksis betyr det at formuesgrunnlaget for eiendomsskatten maks kan utgjøre 70 prosent av boligverdien. I en del kommuner kan det innebære lavere eiendomsskatt, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Slik blir basisen for eiendomsskatten når reduksjonsfaktor er på 30 prosent:
Utgangspunkt er en bolig som er verdt 6 millioner kroner
– Verdireduksjon: 6 millioner x 30 % = 1.800.000 kr
= Verdi for beregning av eiendomsskatten: 4.200.000 kroner.

Håper kommunene følger opp

I en artikkel på huseierne.no sier generalsekretær Morten A. Meyer (bildet) at han er bekymret for om alle kommunene vil følge opp regjeringens intensjoner i praksis.

– Vi har sett at kommunene forsøker å omgå disse nye reglene. Dette kan skje gjennom at kommunene retakserer boligene eller fjerner eventuelle bunnfradrag, sier han.

Meyer oppfordrer landets boligeiere til å følge nøye med i hva som skjer i egen kommune og gi tydelig uttrykk til egne lokalpolitikere at det går en grense for hvor mye eiendomsskatt som bør inndrives fra hver enkelt kommune.

60 kommuner må redusere eiendomsskatten

Huseiernes Landsforbund har analysert eiendomsskattesatsene for 2019, og ifølge deres beregninger er det over 60 kommuner som har over 5 promille i eiendomsskatt.

Fra 2020 må disse kommunene senke skattesatsen til 5 promille, og videre ned til 4 promille fra 2021. I tillegg er det 38 kommuner som per i dag har mellom 4 og 5 promille i eiendomsskattesats som også må senke eiendomsskattesatsen fra 2021.

Lenke: Her kan du sjekke eiendomsskattetakstene i hele landet (tall fra 2019)

FAKTA:

*I 2019 har hele 288 norske kommuner eiendomsskatt på bolig. Til sammenligning var det i 2007 bare 135.

* I 2019 er det kun tre kommuner som har valgt å innføre eiendomsskatt, men seks kommuner har valgt å fjerne den.

Slik er eiendomsskatten i de 10 største byene i Norge. Utgangspunktet er en standard bolig på 120 m²:

  1. Oslo 3000 kr*
  2. Bergen 7000 kr
  3. Trondheim 5043 kr
  4. Stavanger 3378 kr
  5. Kristiansand 5290 kr
  6. Fredrikstad 8500 kr
  7. Sandnes 0 kr
  8. Tromsø 4011 kr
  9. Drammen 0 kr
  10. Sandefjord 0 kr

*For Oslo er det snittverdier, og det finnes leiligheter på 120 m² med vesentlig høyere eiendomsskatt enn dette.

Alle tall: Kilde SSB-Kostra, bearbeidet av Huseiernes Landsforbund.

Lenke:

Kilder: Huseierne, SSB, NRK

Les også