FEMME FORVALTNING: F.v: Sofie Parow, Astri Holta, Martine Utgård, Lisa Naustdal og Hanna Skolt. Foto: Monika Kjendalen

Over 80 søkere og 200.000 kroner i startkapital: Børsklubben Femme Forvaltning har fått en superstart – før de har investert en eneste krone.

Femme Forvaltning ble etablert på NHH i desember 2018. Børsklubben ønsker å bidra til at flere kvinner skal fatte interesse for finans, da det er et fåtall av dem som driver med investeringer. Klubben er eksklusiv for kvinner, og har per dags dato 20 medlemmer bestående av NHH-studenter på både bachelor- og masternivå.

– Vi hadde veldig mange søkere og kunne bare ta opp et fåtall. Søknadsprosessen besto derfor i å klare å skille ut de mest motiverte på intervju, sier Sofie Parow.

Mange som kommer på intervju kan mye mer enn det de tror, og dét er veldig få jenter som tør å si høyt

Drahjelp fra DNB

De forteller at det ikke blir lagt vekt på karakterer, men at motivasjon og interesse for finans spiller en stor rolle.

– I utgangspunktet skal du ikke trenge å kunne så mye. Men det veier selvfølgelig positivt om man er interessert og virkelig har lyst til å være med. Vi er jo i oppstartsfasen, så vi er avhengige av folk som er motiverte og villig til å legge til innsats for at dette skal kunne gå rundt, fortsetter Parow.

Nylig besøkte de ferske forvalterspirene DNBs hovedkontor i Oslo. Der fikk de opplæring, veiledning og en anledning til å diskutere investeringer med flere av DNBs eksperter på aksjemarkedet og forvaltning. Dette skal hjelpe dem til å ta kloke valg i aksjemarkedet. DNB har også bidratt med 200.000 kroner i startkapital til forvalterne.

FIKK RÅD: De unge forvalterne fikk veiledning og omvisning hos DNBs hovedkontor i Oslo. F.v: Sofie Parow, Astri Holta, Martine Utgård, Lisa Naustdal, Hanna Skolt og konserndirektør Benedicte Fasmer. Foto: Monika Kjendalen

Kan mer enn de tror

Det var i januar at gruppen rekrutterte medlemmer for første gang, og responsen var enorm. Leder for Femme Forvaltning, Lisa Naustdal, forteller at det var et behov for å danne en gruppe for kvinner der terskelen for å kunne noe om finans er lavere.

– Mange jenter som kommer på intervju sier de er interessert i finans, men tør ikke søke Børsklubben, som er den andre klubben på NHH. Den består av nesten bare gutter, og er kjent for tøffere intervjuer og en høy terskel for å få være med, sier Naustdal.

– På en annen side så passer det oss bra, da vi føler det er blitt en trend, at flere jenter vil lære om finans. Mange som kommer på intervju kan mye mer enn det de tror, og det er veldig få jenter som tør å si høyt, fortsetter hun.

Invitert av OIjefondet

Så langt har Femme Forvalting fått utelukkende positive tilbakemeldinger på den nye klubben, og er blant annet blitt invitert på bedriftsbesøk til Oljefondet i London. De forteller at flere bedrifter er interessert i å få med damer på laget, og at det er et tydelig behov for det.

– Vi har fått mye oppmerksomhet på NHH også, både fra lærere og andre studenter. Mange sier at de setter pris på at vi bidrar til å øke oppmerksomheten om finans. Noen har også fortalt oss at vi har vært diskusjonstema på julebordet deres, ler Naustdal.

Menn eier nesten 80 prosent av verdiene på børsen

Konserndirektør for bedriftsmarkedet, Benedicte Fasmer, fortalte om kapitalmarkedet og Oslo Børs som en viktig kapitalkilde for norske bedrifter. Hun håper å se flere kvinner både som gründere og investorer, og påpeker at menn er i stort flertall på begge områder.

– Langt flere menn enn kvinner har et aktivt forhold til investeringer. Enten det gjelder egen sparing og pensjon, eller det å ta del på eiersiden av bedrifter. Det er veldig ofte der makten ligger i næringslivet, og da er det en utfordring for hele samfunnet at menn eier nesten 80 prosent av verdiene på børsen, sier hun.

MÅ TA ANSVAR: Konserndirektør Benedicte Fasmer påpeker viktigheten med at kvinner må være tilstede som eiere. Foto: Monika Kjendalen

Viktig med gode rollemodeller

For å skape mangfold, er det viktig å ha noen å se opp til. Man skal ikke tilrettelegges for, eller få oppgaver enklere gjort for seg. Jentene sier det er mange gode, kvinnelige rollemodeller i finans, men ikke alle kjenner til disse profilene.

– Vi håper at klubben kan hjelpe på det bilde mange har dannet seg av miljøet, og at vi får et nytt image innen finans. Med en ren jenteklubb som er interessert i finans og syntes det er gøy håper vi på å endre dette bildet. Vi ønsker også fokus på menneskene bak arbeidet og hva de gjør, ikke bare tall og grafer, sier Naustdal.

Egne penger

Så langt har ikke jentene kommet i gang med investeringer, men de jobber med strategiene. Naustdal forteller at de på sikt vurderer å opprette en aksjespareklubb hvor de selv kan putte inn egne penger.

– Vi ser litt på dette som et oppstartskurs, og vil ta med oss den inputen vi får og begynne med investeringsstrategier deretter. Vi hadde i utgangspunktet tenkt til å investere på Oslo Børs, men etter de innspillene vi har fått i dag så skjønner vi at det kan være smart å ha en mer diversifisert investeringsstrategi. Vi har jo blant annet kontakter i det kanadiske markedet, så vi får diskutere strategien og se hva vi blir enige om, smiler Naustdal, og viser til at en av gruppens medlemmer er fra Canada.

Les også