ANBEFALER FORELDRE Å HA ET LANGSIKTIG SPAREBEIN I AKSJEMARKEDET: -Sparing til barn skjer gjerne over 20 år – hvis du starter tidlig – og det bør du. For da vil et fast månedlig beløp vokse seg stort sammen med barnet, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Foto: Pernille S. Borchgrevink

Sparer du langsiktig til barna dine, er det lurt å spare i aksjemarkedet og på aksjesparekonto (ASK).

Oppretter du aksjesparekonto nå, kan du overføre eksisterende aksjer og aksjefond uten at skatt utløses. Husk at det ikke er nok å opprette kontoen. Du må også bestille flytting av aksjene og/eller aksjefondene.

• Har du aksjer og/eller aksjefond andre steder enn i DNB må dette gjøres innen 1. desember
• Har du aksjer og/eller aksjefond kun i DNB må du gjøre dette innen 19. desember.

DNBs forbrukerøkonom, Silje Sandmæl, har påpekt at mer av folks langsiktige sparing bør skje i aksjemarkedet (*). Historien viser at du over tid kan regne med å få minst 2 til 3 prosentpoeng høyere avkastning der enn på banksparing. Men vær klar over at aksjemarkedet svinger underveis. Derfor bør du kunne avse penger du sparer i aksjemarkedet i minst fem år fremover.

Da vil et fast månedlig beløp vokse seg stort sammen med barnet

– Sparing til barn skjer gjerne over rundt 20 år – hvis du starter tidlig – og det bør du! For da vil et fast månedlig beløp vokse seg stort sammen med barnet, sier Sandmæl.

Hun gir et eksempel. Hvis du sparer 1.000 kroner i måneden i 20 år og får en gjennomsnittlig avkastning på 3 prosent i bank og 6 prosent i aksjefond, vil du ifølge DNBs sparekalkulator spare nesten 330.000 kroner i bank og nesten 459.000 i fond. Altså 129.000 mer hvis du sparer i aksjefond enn hvis du bare sparer i bank.

– Sparer du i aksjemarkedet, bør du gjøre det på en aksjesparekonto, fordi du da kan veksle mellom ulike aksjer og fond eller ta ut penger uten at skatt utløses, sier hun.

Her kan du raskt og enkelt opprette aksjesparekonto – og få hjelp – hvis du trenger det 

Skal barn ha egen aksjesparekonto?

Foreldre kan spare til barna på egen aksjesparekonto eller opprette en egen aksjesparekonto for barnet.

Jeg vil ikke risikere at pengene blir brukt opp i russetiden

Hva anbefaler DNBs ekspert på aksjesparekonto, Lise Spro?

– Det er fordeler og ulemper ved begge deler. På aksjesparekonto for mindreårige kan du kun spare i aksjefond, ikke enkeltaksjer, men det er jo fond som er mest aktuelt for folk flest. Ellers må foreldre selv ta stilling til hva de foretrekker – og ta nødvendige forholdsregler ut fra hva de velger, sier hun.

VIL HA KONTROLL SELV: – Jeg vil ikke risikere at sparepengene blir brukt opp i russetiden. Barn får jo tilgang til egne kontoer når de fyller 18 år, sier ekspert på aksjesparekonto i DNB, Lise Spro. Foto: Kari Vartdal Riise

Anbefaler foreldre å spare til barna på egen aksjesparekonto

Selv foretrekker Spro å spare til barna på sin egen aksjesparekonto. Fordi det gir henne større økonomisk handlefrihet. I tillegg har hun da full kontroll på når barnet selv skal få tilgang til kontoen.

– Jeg vil ikke risikere at pengene blir brukt opp i russetiden. Barn får jo tilgang til egne kontoer når de fyller 18 år, sier hun.

Spro gjør samtidig oppmerksom på to andre forhold:

1. Hvis studenter har mer enn 415.362 kroner på kontoer i eget navn – eller i samlet formue – kan stipend fra Lånekassen bli avkortet eller bortfalle.
2. Når sparingen/formuen i barnets navn overstiger vel 180.000 kroner i verdi (to ganger folketrygdens grunnbeløp) vil fylkesmannen (tidligere overformynderiet) komme inn i bildet for å passe på pengene fram til barnet er 18 år og myndig.

Viktig å sørge for at pengene tilfaller barna

Fylkesmannen kommer inn som verge for å påse at barns penger tilfaller dem og ikke andre. Foreldre som sparer til barna på sin egen konto bør ta denne rollen selv. Spro anbefaler dem å ta forholdsregler for å sørge for at barnas interesser blir ivaretatt uansett hva som skjer.

– Hvis foreldrene rammes av død, skilsmisse eller konkurs kan penger som står i deres navn fort forsvinne. Det hjelper ikke at pengene var tiltenkt barna. Dette kan imidlertid unngås ved at foreldrene skriver gavebrev eller testament om at pengene er dedikert barnet eller barna, opplyser hun.

Kort oppsummert gir sparing til barna på foreldres aksjesparekonto følgende fordeler:

  • Større innsyn og rådighet over midlene på aksjesparekontoen
  • Lettere å endre sparingen
  • Mulighet til å handle i både aksjefond og enkeltaksjer
  • Du kan når du vil overføre arv skattefritt
  • Sparingen påvirker ikke barnets mulighet til å få stipend fra Lånekassen

Mens aksjesparekonto i barnets navn gir disse fordelene:

• Sparing i barnets navn sikrer at barnet får sparemidlene som tiltenkt
• Sparepengene tilhører barnet og vil derfor ikke bli berørt ved vergers eventuelle skilsmisse, dødsfall eller konkurs.

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les også