rente

FRADRAG FOR BARNEPASS: Det er ikke bare utgifter til barnehage som gir fradrag på skatten. Du kan også få trukket fra for barnevakten og fritidsaktiviteter. FOTO: NTB Scanpix

Har du barn under 12 år? Da kan du få fradrag på skatten for barnepass, kjøring til og fra, samt fritidsaktiviteter. 

Har du barn, bør du være særlig oppmerksom på post 3.2.10. Dette er den store fradragsposten for deg med barn under 12 år.

Opptil 55.000 kroner i fradrag

– Her kan det være flere tusen kroner å hente på fradragssiden, sier forbukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. 

DNB Nyheter har en bred dekning av skattemeldingen. Få informasjonen og tipsene du trenger rett i messenger her  

Foreldrefradraget

Under post 3.2.10, i skattemeldingen, finner du foreldrefradraget i skattemeldingen. Det er denne posten som omhandler utgifter til pass av barn. Dette kan være utgifter til:

  • Barnehage
  • Dagmamma
  • Skolefritidsordning/idrettsfritidsordning
  • Kjøring til og fra disse hvis det er omvei til jobben
  • Betaling for formidling av barnepasstjenester
  • Fritidsordninger utenom skolefritidsordningen som for eksempel idrett, korps etc. Dette må være et fullverdig alternativ til en skolefritidsordning på barneskolen, både med hensyn til tidsrom og regularitet.

Les også: Her er flere fradrag du bør få med deg 

Fradrag for at bestemor passer   

Fradraget for barnepass gjelder per barn, og er opptil 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 for øvrige. For to barn er altså maksimalt fradrag på 40.000 kroner. 

Selv betaler jeg bestemor for pass og fører dette som fradrag.

– Det er slik at barnehagen og SFO skal rapportere inn, men du må alltid sjekke om dette er blitt gjort. Hvis du ikke har fylt opp potten, på eksempelvis 40.000 kroner hvis du har to barn, kan du legge til flere utgifter som barnevakt, dagmamma, fritidsaktiviteter i SFO tiden og reisevei til og fra disse hvis det er omvei til jobb. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på utgiftene, men må kunne vise dette hvis skatteetaten etterspør det, sier Sandmæl.

– Man har også rett til foreldrefradrag når barnet er 12 år eller eldre og har særlig behov for omsorg og pleie grunnet handikap, sier Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen. 

NB: Hvis du skal føre opp utgifter til barnevakt, for eksempel til nabojenta eller bestemor, må beløp som overstiger 10.000 kroner være betalt via bank, ikke kontant.

MÅ IKKE FORDELES: Det er ikke slik at summene til barnepass må fordeles mellom barna. Alt kan faktisk settes på ett. Foto: Stig B. Fiksdal.

Kan sette hele potten på det ene barnet

Hvor mye du kan få i foreldrefradrag, avhenger altså av hvor mange barn du har som er under 12 år. Men, det er ikke slik at summene må fordeles mellom barna. Hegdahl kommer med et eksempel.

– Du har et barn på fem år som går i barnehage som koster 36.000 kroner i året. Det andre barnet ditt er 10 år, men går ikke lenger på SFO. Da er fradraget ditt 36.000 kroner, sier han.

Sandmæl legger til at du i tillegg kan fylle opp ytterligere med andre utgifter til for eksempel barnepass.

– Har du tre barn under 12 år, men kun brukt penger på barnepass til ett av dem kan du fylle opp hele potten på 55.000 kroner (for tre barn) med utgifter tilknyttet det ene barnet, sier Sandmæl.

Les også: Dette må samboere være obs på i skattemeldingen. 

OMVEI? – Må du kjøre en omvei for å levere barnet ditt før jobb? Da kan du ha krav på fradrag for dette, sier Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Kjøring til og fra

Hvis barnehage, SFO eller dagmamma er en omvei i forhold til der du jobber kan du også få fradrag for dette.

Omvei til barnehagen kan gi deg rett på fradrag.

– Her gis 1,56 kroner per kilometer for 2018 og 2019. Dette gjelder bare når man bruker bil, og fradraget er begrenset til omveien. Med andre ord, ligger barnehagen på vei til jobb får du ikke fradrag, sier Hegdahl.

Ektefelle, samboer eller skilt?

Som gift har man et felles maksimumsbeløp for fradrag. Her kan dere fritt fordele fradraget mellom dere.

– Dere kan for eksempel velge å plassere halvparten på hver, men her må begge endre i sine skattemeldinger slik at det blir riktig. Dette gjelder også barn som ikke er felles, forteller Sandmæl.

Fradraget kan fordeles mellom dere.

Det samme gjelder for samboere, bortsett fra når det kommer til barn som ikke er felles. Her gis foreldrefradraget til den som er barnets far/mor.

Er du skilt?

Da gis fradraget til den som barnet har bodd sammen med største delen av året. Hvis dere ønsker å endre på dette, må begge gjøre det i skattemeldingen. Hvis den ene setter seg på bakbeina, kan du endre i din skattemelding og skrive begrunnelsen i vedlegg til skattemeldingen.

Les også: Ni grunner til at du får baksmell på skatten

Les også