Teknologi gir bankene muligheter. Tid er blitt en viktig konkurransefaktor.

Det er utfordrende, ja. Teknologien er sårbar, men de mange forenklingene som åpenbarer seg må forfølges. Vi jobber på høygir for å forenkle hverdagen til våre kunder. Brukervennlighet står i sentrum for all utvikling. Hvis ikke en ny tjeneste eller produkt vesentlig forenkler hverdagen til våre kunder – vel, så skal vi ikke gjøre det. Så enkelt, og så vanskelig. Ny teknologi gir nye muligheter som vi må evne å se og ta i bruk for å utvikle enklere, bedre og raskere tjenester. Før noen andre gjør det.

RUNE BJERKE: – Å drive bank i det 21. århundre handler like mye å ta i bruk ny teknologi som det å vurdere kredittrisiko eller å utbetale lån.

Tid er blitt en mye viktigere konkurransefaktor enn før – på alle måter. Når vi ansetter ser vi etter kandidater som kan bidra nesten fra dag én. Og når vi utvikler nye produkter og tjenester, skjer det i takt med en tikkende stoppeklokke. Prosjekter som vi tidligere brukte år på, bruker vi nå måneder på. Prosjekter som tidligere hadde trege, hierarkiske beslutningsprosesser, er nå i mye større grad organisert i tverrfaglige aksjonsteam med delegert beslutningsmakt. Det er Netflix, Amazon, Facebook og Snapchat som setter forventingene kundene har til banken. Det krever at vi også må tenke som et teknologiselskap i vår organisering og hvordan vi jobber med utvikling. Det er en krevende omstilling for ledere å måtte gi slipp, å tillate flatere strukturer, men det er helt nødvendig for å sikre fremdrift og hurtighet i prosjektene.

Vipps, det hittil mest åpenbare eksempelet på at bank er teknologi, ble utviklet i som et tverrfaglig prosjekt. Vi brukte seks måneder fra idé til ferdig løsning. Det er fartsrekord på et så omfattende prosjekt i DNB-sammenheng. Men våre teknologiske hasteoppdrag stopper ikke med Vipps. Forenklings-, forbedrings- og effektiviseringsmulighetene står i kø.

Vi jobber kontinuerlig med å teste ut nye løsninger og ny teknologi på flere av våre prosesser og tjenester. I november lanserte vi en løsning for automatisk refinansiering av boliglån. Kundene våre får vite hva boligen er verdt og fikset refinansieringen i løpet av få minutter. Så vidt jeg vet, er vi fortsatt alene om å tilby denne løsningen. Vi lyktes med å være først ute fordi Norge ligger langt fremme på digitalisering av informasjon fra offentlige kilder. Som et av få land i verden, har vi opplysninger fra kartverket, skatteopplysninger og selvangivelse tilgjengelig digitalt i Norge. Det er et stort konkurransefortrinn for DNB.

Å drive bank i det 21. århundre handler like mye å ta i bruk ny teknologi som det å vurdere kredittrisiko eller å utbetale lån. Skillet mellom tjenesten som selges og teknologien som brukes for å lage tjenesten, eksisterer ikke i moderne finans. Teknologi handler ikke lenger bare om distribusjon av finansielle tjenester, den endrer også hvordan produkter og tjenester utvikles, hvordan forretningsmodellene vris og forandres – og hvilke samarbeidspartnere eller nedslagsfelt en bank kan ha.

Vi går en spennende tid i møte!

Les også